Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІV ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 1
Календарно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 113.7 -25.4
Търговия с автомобили G451 110.2 -24.0
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 106.4 -16.9
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 67.0 -39.5
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 106.7 -14.8
Търговия на едро чрез посредничество G461 96.3 5.3
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 153.7 -7.9
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 97.2 -21.5
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 138.6 3.3
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 141.3 -6.6
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 92.9 -22.3
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 75.8 -32.8
Неспециализирана търговия на едро G469 119.7 -21.8

1 - Предварителни данни
10.02.2021