Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІV ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходното тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2019=100
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 113.7 102.2 74.6
Търговия с автомобили G451 110.2 106.0 76.0
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 106.4 118.5 83.1
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 64.0 92.0 57.4
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 106.7 101.5 82.1
Търговия на едро чрез посредничество G461 96.3 105.4 105.3
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 153.7 102.9 92.1
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 97.2 91.0 78.5
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 138.6 122.0 103.3
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 141.3 125.2 93.4
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 92.9 92.3 77.7
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 75.8 95.2 67.2
Неспециализирана търговия на едро G469 119.7 101.0 78.2

1 - Предварителни данни
10.02.2021