Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ" И РАЗДЕЛ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ІV ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 101.0 -9.5
Търговия с автомобили G451 83.7 -11.8
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 87.0 -4.0
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 57.9 -10.0
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 96.0 -3.0
Търговия на едро чрез посредничество G461 90.3 2.3
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 134.0 15.5
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 91.2 -6.0
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 122.4 2.2
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 119.4 -4.4
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 85.5 -10.0
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 69.3 -5.6
Неспециализирана търговия на едро G469 110.9 -7.3

1 - Предварителни данни
10.02.2021