Премини към основното съдържание

Индекси на равнища на цени, изчислени от ППС щ.д., 2017 (света = 100)

Файл: ECP_ICP5.1.xls