Премини към основното съдържание

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя

Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД КЛАСА НА ПЪТЯ КЪМ 31.12.2022
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища - общо Автомагистрали Първо-
класни
Второ-
класни
Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли
Общо 19 942 825 2 879 4 019 12 219
Северна и Югоизточна България 12 416 351 1 946 2 612 7 507
Северозападен район 3 428 17 392 764 2 255
Видин 607 - 69 91 447
Враца 658 - 65 232 361
Ловеч 755 17 105 78 555
Монтана 614 - 56 158 400
Плевен 794 - 97 205 492
Северен централен район 2 976 - 462 635 1 879
Велико Търново 937 - 153 141 643
Габрово 518 - 86 30 402
Разград 506 - 56 162 288
Русе 509 - 110 155 244
Силистра 506 - 57 147 302
Североизточен район 2 700 111 486 467 1 636
Варна 718 58 139 43 478
Добрич 823 - 83 242 498
Търговище 530 6 77 105 342
Шумен 629 47 187 77 318
Югоизточен район 3 312 223 606 746 1 737
Бургас 1 187 51 258 242 636
Сливен 581 44 85 202 250
Стара Загора 907 93 167 215 432
Ямбол 637 35 96 87 419
Югозападна и Южна централна България 7 526 474 933 1 407 4 712
Югозападен район 3 421 282 517 622 2 000
Благоевград 719 52 73 152 442
Кюстендил 621 44 84 54 439
Перник 573 32 59 66 416
София 1 508 154 301 350 703
Южен централен район 4 105 192 416 785 2 712
Кърджали 649 - 73 81 495
Пазарджик 753 51 59 203 440
Пловдив 1 020 50 129 240 601
Смолян 539 - - 110 429
Хасково 1 144 91 155 151 747
26.05.2023