Премини към основното съдържание

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя

Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД КЛАСА НА ПЪТЯ КЪМ 31.12.2023
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища-
общо
Автома-
гистрали
Първо-
класни
Второ-
класни
Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли
Общо 19 968 840 2 879 4 019 12 230
Северна и Югоизточна България 12 426 350 1 951 2 613 7 512
Северозападен район 3 427 16 392 765 2 254
Видин 607 0 70 91 446
Враца 657 0 65 231 361
Ловеч 755 16 105 78 556
Монтана 614 0 55 159 400
Плевен 794 0 97 206 491
Северен централен район 2 976 0 461 634 1 881
Велико Търново 937 0 153 140 644
Габрово 518 0 86 30 402
Разград 506 0 56 162 288
Русе 509 0 110 155 244
Силистра 506 0 56 147 303
Североизточен район 2 697 111 487 467 1 632
Варна 715 58 140 42 475
Добрич 823 0 83 242 498
Търговище 530 6 77 105 342
Шумен 629 47 187 78 317
Югоизточен район 3 326 223 611 747 1 745
Бургас 1 201 51 263 242 645
Сливен 581 44 85 202 250
Стара Загора 907 93 167 215 432
Ямбол 637 35 96 88 418
Югозападна и Южна централна България 7 542 490 928 1 406 4 718
Югозападен район 3 434 297 512 622 2 003
Благоевград 720 52 73 152 443
Кюстендил 621 44 84 54 439
Перник 573 32 59 66 416
София 1 520 169 296 350 705
Южен централен район 4 108 193 416 784 2 715
Кърджали 649 0 73 81 495
Пазарджик 753 51 59 203 440
Пловдив 1 023 50 129 239 605
Смолян 539 0 0 110 429
Хасково 1 144 92 155 151 746
28.05.2024