Светът на статистиката

„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” В ТСБ – ТЪРГОВИЩЕ

По случай  Международната година на статистиката ТСБ – Търговище взе участие в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от „JA – Bulgaria” – като покани в ролята на управляващ  Виктория Василева –  ученичка в ПГИИ „Джон Атанасов”–гр.Търговище. Целта на събитието бе да се даде възможност на младите хора да видят възможности за бъдещата им професионална реализация и да се предизвика интерес към отговорния и изключително полезен за обществото труд на статистиците.

Виктория Василева -  ученичка в ПГИИ „Джон Атанасов” на заседание в ТСБ-Търговище

Участници в инициативата

В деня на своето управление младият ръководител се запозна с организационната структура на ТСБ – Търговище и процеса на събиране, и обработка на статистическа информация. Срещна се с ръководния състав на статистическото бюро и присъства на заседание, на което бяха обсъдени текущи въпроси – спазване сроковете на статистическите обработки, определени в календара за обработка на  статистическа информация и разпределяне на предстоящите задачи.

В процеса на работата госпожица Василева се включваше в обсъждането и изказваше своето мнение, задаваше въпроси. Тя сподели, че за нея е било голямо предизвикателство да участва в дейността на ТСБ – гр.Търговище.

Виктория се запознава с процеса на събиране, и обработка на статистическа информация

Запознаване с процеса на събиране и обработка на статистическа информация

В края на деня й бе издаден Сертификат за участие в инициативата „Мениджър за един ден”.

Интерес към мероприятието проявиха и регионалните медии, които го отразиха и още веднъж подчертаха мястото и значението на статистическата професия в обществото.

За четвърти път ТСБ – Габрово се включва в инициативата “Мениджър за един ден”

По инициатива на фондация „Джуниър Ачийвмънт” , всяка година, в над 100 държави от цял свят, лидери от всички сфери на обществения живот се обединяват за да предадат своите умения и натрупан опит на младото поколение.

На 28 март 2013 г. за дванадесета поредна година фондация “Джуниър ачийвмънт България” организира инициативата “Мениджър за един ден”. Ученици от цялата страна имаха  възможност да преживеят един реален работен ден на представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации. В България, през 2013 г. участват  235 държавни институции и водещи български и международни компании.

За четвърта поредна година Териториалното статистическо бюро в Габрово участва в инициативата и беше  домакин за ученици от Професионалната гимназия по икономика “Рачо Стоянов” – гр. Дряново. Срещата през 2013 г. беше посветена на Международната година на статистиката.

Участниците в срещата на местата на директора и на началник отделите и на служителите в ТСБ –Габрово

Участници в инициативата

Петима от участниците в срещата бяха избрани да седнат на местата на директора, на началник отделите и на служителите в ТСБ –Габрово за един ден:  Петя Бонева, Ивайло Атанасов и Силвана Груева от 11 клас, Цветелина Станчева и Любомир Спасов. Учениците от 9 клас бяха запознати със Стратегическите цели и приоритети на ТСБ – Габрово през 2013 г., с нормативната база, задачите и ролята  на НСИ за развитието на държавата и обществото. В диалог със служителите младите икономисти опознаха ежедневната и отговорна дейност по събиране, обработване и разпространение на статистическата информация на територията на Габровска област.

Младите икономисти от ПГИ „Рачо Стоянов” получиха информационни и рекламни материали за многостранната дейност на НСИ. В края на работния ден, от името на Фондация „Джуниър ачийвмънт” и Териториалното статистическо бюро, директорът Георги Цветков връчи на  учениците сертификати за участие в инициативата.

Участниците в срещата със сертификати за участие в инициативата

Участници в инициативата със сертификати за участие

До Йохан Волфганг фон Гьоте – Някъде в безкрая…

Почитаеми   Гьоте,

Пиша ти от бъдещето: година 2013-а на ХXI век. Живея в забързано време – ситно избродирана шевица от събития  в обозримия и необозрим човешки свят. Бях на тридесет, когато ме порази твоето пророчество: „Статистическите числа не управляват света, но те показват как той се управлява”. Мъдри думи, преодолели времето и пространството и запазили своята свежа уникалност и усет за вечността. Те ме спечелиха за каузата на статистиката – онзи мост между миналото и бъдещето, който се гради неуморно и в който са вплетени безброй човешки съдби.

Да се докоснеш до науката „статистика” е магия, която те пленява за цял живот. Но, все пак, ще си послужа с думите на твоя неподражаем герой Мефистофел: ”Теорията, друже мой, е сива! Зелено е дървото на живота.”От позицията  на опита и годините, отдадени на работа в тази сфера,  осъзнах, че още по – благодатно е да опознаеш статистическата практика, в която цифрите редят неповторими мелодии: ту игриви или тъжни, ту алармиращи за беди или пък достолепно тържествени. Но…винаги без грешен тон!!!

Статистическите числа нямат цвят, мирис или вкус, но те са неизчерпаем източник на социално познание, върху който се гради бъдещето на света. Статистиката е двигател на човешката история; тя безпристрастно и безмълвно сочи как се управлява живота на поколенията. Тя едновременно е съдник, глашатай и вдъхновител – измерва значимостта на човешките дела, екзаминира постижения и грешки и смело моделира бъдещите дни.

2013-а е обявена за Международна година на статистиката. В многоцветната палитра от световни празници тя заема своето достойно място, защото ние, хората, вече оценяваме нейната дълбока познавателна същност и непреходно значение. Не ден, а цяла година…! Статистиката го заслужава, защото е моторът на общественото развитие, задвижван от силата на човешкото знание и любознателност. На нея всеотдайно са се врекли знаещи и можещи мъже и жени от миналото през настоящето и към бъдещето.

Уважеми учителю,

Изпращам ти  чрез Всемира своята благодарност и безрезервно уважение не просто за оставеното наследство. Благодаря за примера и смелостта да надникнеш отвъд своето време и да завещаеш на идните поколения непреходната си мъдрост и  човеколюбие.

С безкрайна почит
Галина Ханджиева
Русе, България
21.03.2013

Около света на статистическите данни

Статистиката е информационното огледало на обществото за протичащите процеси и явления в икономиката, демографията и социалната сфера. Ние, статистиците, сме отразените образи на това общество и никога не трябва да забравяме, че с помощта на информационно-комуникационните технологии и обобщените от нас и представени навреме статистически данни фактически говорим с гласа на това общество.

Статистиката отразява живота и както животът се променя динамично, така и статистиката постоянно е изправена пред предизвикателствата на времето, свързани с измерването на нови явления и тенденции. Ние крепим управлението на държавата и сме утвърдена и доказала се със своята 132-годишна история институция. Безспорен факт е , че така както дървото не може да живее без корен, така и държавата не може да се развива без добре функционираща национална статистика, още повече, че произхода на думата „статистика” идва от немската дума „staat”, която означава държава т.е. статистиката е стабилната основа на държавата.

Националната статистика се стреми да представи по-пълна картина на случващото се в условията на икономическа и финансова криза, за да може управлението на държавата и обществото да вземат навреме най-ефективните решения.

Ние искаме от обществото уважение и доверие в нашата работа, за това че отразяваме обективно в числа случващото се в заобикалящия ни свят. И нека обществото не забравя, че всяко негодование и недоверие към нас може да пречупи огледалото и то-обществото да изпадне в информационно затъмнение. Ние се стремим чрез модерни средства за комуникация, статистическото богатство да стане достъпно и разбираемо, а оттам и практически приложимо в бизнеса, администрацията и гражданите т.е. ние работим и сме в помощ на цялото общество.

Българската статистика е с изграден авторитет в европейската статистическа система и много факти и събития го доказват. Развиваме активно сътрудничество със статистическите органи на ООН, МВФ,ОИСР, Международния статистически институт и др..

За обществото светът на статистиката е числа, а за нас в числата е отразен света. Затова, онези, които мислят, че статистиката е лъжа, най-често излизат лъжци, а тези, които смятат, че е сън, страдат от безсъние.

И нека всяка пясъчинка от тази голяма „камара”, наречена общество знае, че първият белег на статистиката е достоверността на информацията. Ние работим, за да представим на обществото достъпни, точни и надеждни статистически данни, които отразяват реалните процеси, протичащи в икономиката и в живота на хората.

автор: Атанаска Кръстева

гл. експерт в отдел”ДСС”-ТСБ-Бургас

Статистиката и младите хора (Област Добрич)

Инициативата  2013 – Международна година на статистиката бе повод статистиците от ТСБ –  Добрич отново да потърсят младите добруджанци. На 26 март 2013 г. Неделчо Василев – директор на ТСБ-Добрич и Илга Иванова – главен експерт в отдел „Обща администрация” се срещнаха с възпитаниците на Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски” в гр. Добрич.

Дванадесетокласниците бяха запознати с най-важните събития от историята на Българската статистика и дейностите по производството и разпространение на статистическа информация. Интерес сред участниците предизвикаха данните от провежданите изследвания за демографското, социалното и икономическо развитие на област Добрич.

Директорът на ТСБ Добрич  с учениците

Участници в срещата

На учениците бяха раздадени информационни материали за наблюденията „Работна сила” и „Домакински бюджети”, т.е. изследванията на НСИ, в които може да попадне всеки един от тях. Статистиците от ТСБ – Добрич подариха и брошура с интересни регионални данни и графики.

Срещата премина под надслов „Статистиката и младите хора“ и лекторите запознаха младите хора с начините за събиране, обработване и анализиране на статистическата информация.

Дванадесетокласниците слушат с интерес

Дванадесетокласниците по време на презентацията

Основен акцент на презентацията беше поставен върху  практическото приложение и ползата за обществото на статистическите изследвания, както и информация за сложния и високо отговорен труд на статистиците.

Оживление предизвика предоставената възможност всички гости да попълнят  анонимна анкетна карта и да покажат доколко са запознати и използват статистическата информация. Резултатите са следните: 83 % ползват статистически данни, а основен източник са националните и регионалните медии. На въпрос: „Според Вас какво трябва да се предприеме, за да стане статистическата информация по-достъпна и полезна“, посочените отговори са: „Статистическата информация да бъде презентирана в социалните мрежи, като facebook и twitter”, а също така и  „Да бъде представена по  по-атрактивен начин за да привлече вниманието на младите хора”.

Неделчо Василев и Илга Иванова с учениците

Дискусия по време на срещата

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

По повод Международна година на статистиката на 18 март 2013 г. в Териториално статистическо бюро  – Велико Търново се проведе среща с ученици от 12–ти клас на Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново. В срещата взеха участие трима преподаватели от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”  и четирима студенти от специалността „ Публична администрация”.

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Срещата се провежда като част от инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

Пред учениците и техните преподаватели експертите от ТСБ – Велико Търново представиха процеса на производство и разпространение на статистическата информация. Те презентираха съвременните методи, използвани при събирането и обработването на статистическата информация, както и работата с внедрените информационни системи.

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Преподавателите от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”  споделиха своя опит в областта на статистиката, а студентите – своята мотивация да учат в Стопанския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, който през 2013 г. чества своя 50-годишен юбилей.

На учениците беше предоставена възможност да попълнят анонимна анкетна карта за проучване степента  на тяхната запознатост с дейността на българската статистика и начините, по които те могат да получат актуалната статистическа информация.

Среща на студенти от Добруджанския технологичен колеж с експерти от ТСБ-Добрич

14 март 2013 г. ТСБ-Добрич се включи в световната инициатива «2013 – Международна година на статистиката» като организира среща със студенти от Добруджанския технологичен колеж. Директорът на ТСБ-Добрич Неделчо Василев и главния експерт в отдел „Обща администрация” Илга Иванова запознаха участниците в срещата с историята, организацията и дейността на българската статистика. Представени бяха данни от провежданите изследвания за демографското, социалното и икономическото развитие на област Добрич.

Презентацията „Статистиката и младите хора“ предостави информация за събирането, обработването и разпространението на статистическа информация на различните групи потребители. Благодарение на нея младите хора стават по-информирани, което им дава възможност да вземат по-адекватни и правилни решения.

Студентите попълниха анонимна анкета карта доколко са запознати и използват статистическа информация. Резултатите показват, че над 58% от анкетираните използват статистически данни за страната и Добричкия регион и основен източник на тази информация са националните и регионалните медии. На въпрос: „Според Вас какво следва да се предприеме, за да стане статистическата информация по-достъпна и полезна?“, посоченият отговор е: „Да има по-голяма информираност на обществото”.

Младите хора бяха информирани за целите и задачите на Международната година на статистиката и за предстоящите инициативи на ТСБ-Добрич.

Директорът на ТСБ-Добрич Неделчо Василев и главния експерт в отдел „Обща администрация” Илга Иванова разговарят със студенти от Добруджанския технологичен колеж

Участници в срещата

Презентация на г-жа Илга Иванова пред студенти от Добруджанския технологичен колеж

Участници в срещата

Шуменски ученици участват с триминутен филм в Международния статистически младежки конкурс

Професионалната гимназия по икономика в гр. Шумен е сред първите, регистрирали се, като участници, на сайта на Международната година на статистиката. След покана, отправена от ТСБ-Шумен, десетокласници от гимназията   решиха да приемат предизвикателството и да участват в Международния младежки конкурс за изработване на видеоматериал. Даниел Николов (режисьор и оператор) и сценаристките Елеонора Ивелинова и Кристина Стаменова членуват в ученическия клуб на кинолюбителя, ръководен от преподавателя по география Апостол Фанев, подпомогнал практическата реализация  на целия проект.

Даниел Николов (режисьор и оператор) и сценаристките Елеонора Ивелинова и Кристина Стаменова и преподавателя по география Апостол Фанев, подпомогнал практическата реализация на целия проект

Участници в конкурса

Триминутният филм „Достъпно за всеки“ е свързан по съдържание с калкулатора за лична инфлация, който се намира на сайта на НСИ.  Главната героиня е ученичка – отличничка по статистика, която  с помощта на калкулатора помага на своята майка рационално да организира и контролира семейните разходи. Във видеоматериала артистични възможности демонстрират   ученичка и две преподавателки от гимназията. Първите зрители на готовия видеоматериал бяха директорката на гимназията г-жа Вацова и директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева.

Първите зрители, директорката на гимназията г-жа Вацова и директорката на ТСБ-Шумен с участниците в конкурса

Първите зрители

Шуменските участници в конкурса вече са получили благодарност от Международния организационен комитет на честванията. В писмото, подписано от г-н Том Шорт, филмът се определя като  подходящ за наградите в категориите „Най-добър видеоматериал“, „Най-добър материaл от лице или група от автори до 18-годишна възраст“ и „Най-добър неанглоезичен видеоматериал“.

Интерес към международния конкурс и шуменското участие в него проявяват и регионалните медии. Авторът на видеото  вече гостува в неделното предаване на ТВ Шумен „Тип топ“, в което бе излъчен и материалът. Предстоят му и други изяви в регионални  ТВ и радиопредавания. Това е още един повод да се презентира честването на Международната година на статистиката и значението на нашата дейност за живота на обикновените хора.

Пенсионери-статистици на гости наТСБ-Русе

В навечерието на 8-ми март директорът на ТСБ-Русе се срещна с жените-„ветеранки”, работили дълго време в областта на статистиката. Традиционната среща придоби допълнителна тържественост от факта, че 2013-та година е обявена за Международна година на статистиката, а това е своеобразна оценка и за труда на жените, отдали знания и опит на любимата работа.

Точно по статистически  бе изчислена средната възраст на нашите ветеранки, присъствали на събитието – 72.3 години. Доайен в статистическата активност е бившата ни колежка Радка Николаева Банкова, отдала на статистическото поприще почти 37 години. И днес, на почетната 80-годишна възраст, тя е запазила своя младежки дух и „статистическа любознателност”.

Почти всички пенсионерки могат да се похвалят с продължителен стаж в сферата на статистиката, което говори, че са вършили работата си с любов и желание да бъдат полезни на обществото. Средният трудов стаж в статистиката на ветеранките е 24.3 години. И придобитите знания и натрупаният опит, впечатления и контакти, са достойни за уважение и подражание.

„Макар и понесли на  крехките си плещи товара на годините, жените, пенсионирали се в нашата институция, са запазили своя интерес към професията, на която са отдали най-хубавото време от живота си. Техните спомени са не просто ретроспекция на изминалото време и събития, те отразяват един достоен, колективно извървян път, посветен на  статистиката- науката, която е мост между настоящето и бъдещето” – обобщи директорът на ТСБ-Русе Галина Ханджиева.

Традиционна среща на директора на ТСБ Русе с жените-„ветеранки"  в навечерието на 8-ми март

Пенсионерки-статистици на традиционна среща в ТСБ-Русе