Светът на статистиката

Ден на Териториалното статистическо бюро – Габрово, в Община Севлиево

И през есента продължават планираните прояви на Териториалното статистическо бюро – Габрово, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. На 8 октомври експертите от ТСБ гостуваха в гр. Севлиево с  програма, която се превърна в част от събитията, посветени на традиционните празници на  гр. Севлиево.

Преди обяд в СОУ „Васил Левски” беше проведен открит урок на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Какво е статистиката за всеки от нас?”. Пред близо осемдесет ученици и преподаватели директорът на Териториалното статистическо бюро в Габрово Георги Цветков разказа за основните цели на инициативата и за ролята на Националния статистически институт в развитието на държавата и обществото през годините, като посочи и предизвикателствата, стоящи пред българските статистици. Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на информация от сайта на НСИ и от териториалните статистически бюра в областните центрове, представен беше и клипът, подготвен от ученици от област Габрово и участвал в Международен конкурс за изработване на статистически видеоматериал. Бяха представени и издания на НСИ. След споделените мисли и зададените въпроси, учениците попълниха формуляри за обратна връзка, които ще бъдат обработени в ТСБ.  ТСБ – Габрово се ангажира да бъде домакин на учебно посещение на учениците за запознаване на място с дейността на габровските статистици.

В следобедните часове експерти от ТСБ – Габрово посетиха счетоводни кантори в общинския център и проведоха работни срещи с техните управители и екипи. Обсъдени бяха съвместните дейности по предоставянето на навременна и точна статистическа информация от фирмите, както и по предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги за бизнеса.

В Градската библиотека в гр. Севлиево беше открита временна изложба „Изданията на Националния статистически институт”. При откриването присъстваха част от ръководството на Община Севлиево, представители на медиите, културни дейци и граждани. Най-голям интерес предизвика Статистическия годишник на Царство България от 1937 г., както и публикациите от Преброяване 2011.  Изложбата ще бъде отворена за севлиевци до 18 октомври.

Денят на Териториалното статистическо бюро – Габрово, завърши със среща на експерти от ТСБ с представители на бизнеса, институции и организации на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Социално-икономически аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево”. Презентацията, представена от директора на ТСБ – Габрово, стана повод за дискусия за ролята на Териториалното статистическо бюро – Габрово, при предоставяне на информация на институциите, фирмите и отделните граждани. Представителите на бизнеса споделиха своята удовлетвореност от досегашната си съвместна дейност с габровските статистици. Присъстващите попълниха анкети и формуляри за обратна връзка, получиха дипляни с информация за Международната година на статистиката, за дейността на НСИ и ТСБ – Габрово и за начините за получаване на данни. Двете страни си обещаха по-чести срещи.

Открит урок в СОУ „Васил Левски” - гр. Севлиево

Открит урок в СОУ „Васил Левски” – гр. Севлиево

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Работна среща в счетоводна кантора

Работна среща в счетоводна кантора

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на   Царство България от 1937 г.

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на Царство България от 1937 г.

Директорът на ТСБ - Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Директорът на ТСБ – Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево

Урок по статистика – участници в проекта „Моята квалификация и мотивация“ гостуват на ТСБ – Шумен

В края на септември ТСБ – Шумен посрещна 13  курсисти,  участници в проекта „Моята квалификация и мотивация“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът се реализира в Център за професионална подготовка „Бобос – Богданка Въчкова“,  а целта е да се усвоят  знания и умения по специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Гостите на статистиката  са безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, а посещението им беше свързано с Международната година на статистиката.

Учебната програма включва и часове по статистика, един от които се проведе в шуменското териториално статистическо бюро. Срещата беше открита от г-жа Атанасула Настева – директор на териториалното статистическо бюро. Тя  информира участниците за целите на глобалната инициатива Международна година на статистиката и дейността на ТСБ – Шумен, като подчерта факта, че статистиката проследява живота на всеки един от нас, от раждането до смъртта.  Изложението й включваше интересни статистически  данни за страната и област Шумен – актуални и архивни – от края на XIX в., когато днешният областен център гр. Шумен е имал население от 24 650 души.

Участници в срещата

Участници в срещата

На курсистите беше предоставена възможност да попълнят анонимно анкетната карта Познаваме ли институциите на България? с  акцент върху дейността на българската статистика и институцията омбудсман. Оказа се, че те са добре информирани. Само с едно изключение  Националният статистически институт беше посочен като държавната агенция,  осъществяваща  статистическата дейност на държавата. Близо 77%  от анкетираните   посочиха г-жа Р. Инджова за председател на института, а над 53% дадоха верен отговор за статистическата служба на ЕС – Евростат.

Курсисти попълват анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“

Курсисти попълват анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“

Участниците в проекта  свързват думата „статистика“ основно с данните  за раждаемостта и смъртността, безработицата, инфлацията, доходите и разходите, както и с проведеното през 2011 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. Според резултатите от изследването  домакинствата на близо 70% от анкетираните лица са посетени от преброител, а останалите са  преброени по електронен път. Основен източник на статистическа информация  са  медиите, следвани от сайта на НСИ. Гостите на ТСБ  биха желали информацията да се поднася по разбираем начин и с обяснения относно значението на изнасяните  данни за живота на хората.

Обобщените резултати от анкетната карта сочат, че г-н Константин Пенчев – национален омбудсман, е разпознаваем за 69.2% от курсистите, но останалите въпроси, свързани с институцията  обществен посредник, затрудниха голяма част от тях.

В заключителния етап от срещата  петима от нашите гости влязоха в ролята на респонденти, посетени от  статистик. Интервю по изследването на НСИ „Наблюдение напотребителите“ проведоха   Елена Михалева, Валентина Левтерова, Росица Стоймерова, Мария Божинова и Диянка Иванова – експерти от ТСБ – Шумен.

Росица Стоймерова - главен експерт в ТСБ - Шумен,  провежда интервю

Росица Стоймерова – главен експерт в ТСБ – Шумен, провежда интервю

Целта беше да се демонстрира на практика работа на терен. Участниците бяха информирани за възможността да попаднат  като респонденти в статистическо изследване и за необходимостта  в такива случаи да оказват пълно съдействие на служителите анкетьори.

На финала гостите зададоха редица въпроси относно разликата  в данните за безработицата между НСИ и Агенцията по заетостта, начина на формиране на извадките от лица и домакинства и повъзрастовата смъртност.

Урокът по статистика продължи и в началото на октомври, когато  г-жа Вера Жечева – старши експерт  в ТСБ – Шумен, посети курсистите в учебния център. Там тя  представи подробно сайта на НСИ, вкл. Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания, запозна  бъдещите сътрудници в малкия и средния бизнес с възможността  годишните отчети за дейността на предприятията и другите статистически формуляри да се подават по електронен път и отговори на многобройните им  въпроси.

Вера Жечева - старши експерт в ТСБ - Шумен,  представя сайта на НСИ

Вера Жечева – старши експерт в ТСБ – Шумен, представя сайта на НСИ