Светът на статистиката

Екипът на ТСБ – Ямбол засне видеоматериал на тема „Наблюдение на домакинските бюджети”

Проектът е посветен на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и е  осъществен в партньорство с три домакинства, които участват в статистическото наблюдение на територията на област Ямбол и са дали предварително съгласието си да бъдат заснети.

Основна цел на ТСБ – Ямбол е да запознае обществеността с нови аспекти от производството и разпространението на статистическата информация и да го направи по достъпен начин.

Темата на видеоматериала „Наблюдение на домакинските бюджети” не е избрана случайно. Въз основа на провежданото ежемесечно репрезентативно изследване се получават научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението на домакинствата, т.е. то обхваща теми, близки до битието на хората. В отделните епизоди се акцентира върху различни моменти от работата на анкетьорите, необходимостта от предоставяне на достоверни данни и запознаване с начините за опазване на тяхната поверителност. За статистиците е от изключителна важност лицата и домакинствата, избрани да участват в провежданите наблюдения, да не отказват съдействие, а да бъдат по-съпричастни и отзивчиви, с което ще се повиши и качеството на статистическата информация.

В този смисъл стремежите на авторите съответстват на една от основните цели на Международната година на статистиката, а именно: повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществото и обществения живот.

Видеоматериалът е заснет с любителска камера от непрофесионалисти.

Две 10-годишни българчета на призовите места за Европа в международния фотоконкурс Statistics 2013

136 ученици от цял свят са взели участие в обявения фотоконкурс, вдъхновени от темата „Как статистиката повишава благосъстоянието на хората във Вашата страна или в нашето глобално общество?”.

Участниците са били групирани по континенти и за всеки континент са класирани на първо (с награда 350 щатски долара), второ (с награда 200 щатски долара) и трето място (с награда 150 щатски долара), като са били присъдени и почетни награди. Най-много са били участниците от Азия – 70, следват участниците от Северна Америка – 40, а най-малко са били те от Южна Америка – само 1. Журито е било изключително затруднено в избора си. Поради малкия брой изяви или липсата на квалифицирана снимка от Южна Америка и Африка няма отличени.

За континента Европа са класирани на:

  • Първо място: Василия Харпали, Гърция
  • Второ място: Гочо Ганчев Кушев, Ямбол, България
  • Трето място: Исус Грегорио де Гувейа Рибейро, Португалия.

Почетните награди са за Андре Фрейтас Гарсес, Атанас Боянов Проданов и Костис Харпалис.

Сред победителите за континента Европа са класирани две българчета. Това са 10-годишните Гочо Ганчев Кушев с второ място и Атанас Боянов Проданов с почетна награда. И двамата са ученици в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол, и участват в кръжок за фотолюбители към училището под ръководството на г-н Митко Момчев.

Снимките, които са представили, впечатляват с проявените статистическа проницателност и фотографски умения.

Гочо Ганчев Кушев е насочил обектива си към темата за статистиката, която помага на правителствата за решаване на проблемите и нуждите на 37-те милиона души в Европа с увреждания и зачитането на човешките права.

Класирането на двете българчета от Ямбол допринесе за достойното представяне на България в закриването на Международната година на статистиката – факт, с който всички се гордеем и им благодарим!

Гочо Ганчев Кушев - ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Гочо Ганчев Кушев – ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Атанас Боянов Проданов - ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Атанас Боянов Проданов – ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Gocho Kushev - In Europe there are 37 million people with disabilities. In Bulgaria they are 158 thousand. The Government tries to do its best, but they are still mostly excluded from society. Let us not remain impartial to their problems and needs and respect their human rights.

Gocho Kushev – In Europe there are 37 million people with disabilities. In Bulgaria they are 158 thousand. The Government tries to do its best, but they are still mostly excluded from society. Let us not remain impartial to their problems and needs and respect their human rights.

Atanas Prodanov - Nearly half of Bulgaria’s people live under threat of poverty and social exclusion. It makes me very sad to see them like this. Why must there be so much grief around the world?

Atanas Prodanov – Nearly half of Bulgaria’s people live under threat of poverty and social exclusion. It makes me very sad to see them like this. Why must there be so much grief around the world?