Светът на статистиката

ТСБ – Кърджали посрещна ученици от СОУ „Петко Рачов Славейков”

По повод на глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката” Териториално статистическо бюро – Кърджали, посрещна учениците от V „б” клас на СОУ „Петко Рачов Славейков” с класен ръководител Васил Визев.

Целта на срещата беше да предизвика у децата любопитство и интерес към статистиката и нейното практическо приложение.

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева разказа на учениците за възможностите на статистическата наука като средство за измерване и анализ във всички области на обществения живот. Запозна ги с възникването и развитието на българската държавна статистика, с ролята на НСИ за развитието на обществото, за значението на научно-обоснованата информация за вземането на адекватни управленски решения.

Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на статистическа информация. На учениците бяха показани статистически издания, тематичните раздели с данни от сайта на НСИ и дигиталната библиотека.

Акцент в презентацията беше поставен на професията статистик и подготовката за нея: къде и какво се учи, какви качества и способности са необходими, как и къде се прилага.

Главният експерт Марина Бейчева запозна учениците с характера и обхвата на работата в ТСБ – Кърджали Тя представи част от статистическите изследвания и методите на събиране и обработка на информацията.

За практическото приложение на новите технологии за обработка на информацията петокласниците научиха на работните места на специалистите от ТСБ, които им показаха функционирането на автоматизираните онлайн системи „Демография“, „Икономическа и бизнес статистика“ и „Краткосрочна бизнес статистика“.

Срещата приключи празнично с връчването на паметна грамота за събитието, подаръци и торта.

Директорът на ТСБ - Кърджали Мария Желева

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева

участници в срещата

Участници в срещата

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Празнична торта

Празнична торта

паметна грамота за събитието

Връчване на паметна грамота за събитието

ТСБ – Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

На 22 ноември 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Силистра, се проведе среща с ученици и преподаватели от ПГСУА „Атанас Буров“ – Силистра. Тя беше организирана по повод отбелязването в целия свят на 2013 г. за Международна година на статистиката и като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младите хора към статистиката като наука и практическо приложение.

На срещата учениците и техните преподаватели бяха запознати с основните моменти в работата на Териториалното статистическо бюро – Силистра, и значението му в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийно презентиране С. Малчева – директор на ТСБ – Силистра, направи кратка ретроспекция на статистическата институция в България, създаването и развитието на статистиката като наука и практическото й приложение. Учениците бяха запознати и с основните цели и предизвикателства, залегнали в приетата Стратегия за развитие на НСС на Република България, 2013 – 2017 година.

ТСБ - Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“

Участници в срещата

Експерти от ТСБ – Силистра запознаха учениците с най-мащабните и значими изследвания, с все по-широкото използване на новите информационни технологии при производството на статистическата информация, с трудностите при събирането на данни от физическите лица и необходимите качества, които трябва да притежават работещите в ТСБ – Силистра.

Особено голямо внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и възможностите за получаване на разнообразна статистическа информация. Специален интерес предизвика информацията на регионално ниво, в частност за област Силистра.

По време на срещата беше демонстрирана работата с Калкулатора за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и полученият индекс, сравнен и анализиран с този на национално ниво.

Особен интерес предизвика презентираната обобщена характеристика на средностатистическия силистренец. Изнесените статистически данни за областта подтикнаха участниците към дискусия.

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

В края на срещата на бъдещите икономисти и техните преподаватели бяха подарени рекламни материали на НСИ и бяха отправени пожелания за възможна кариера в сферата на статистическата практика и за провеждане на нови срещи.

Участници в срещата

Участници в срещата

Статистиката в ежедневието

През ноември 2013 г. ТСБ – Търговище съвместно с абитуриенти и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов” проведе среща под наслов „Статистиката в ежедневието” от поредицата инициативи, посветени на Международната година на статистиката.

След откриването на срещата беше представен видеоклип за възникването и значението на статистиката, спечелил първа награда в Международния конкурс за изработване на статистически видеоматериал, посветен на Международната година на статистиката.

Директорът на ТСБ – Търговище г-жа Юлияна Митева приветства гостите и участниците в срещата и говори за целите на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и за международното признание на статистическата наука във всички сфери на обществения живот.

Експерти от ТСБ запознаха гостите със статистически изследвания, които намират най-широко приложение в ежедневието на хората, едно от които е наблюдението  „Доходи, разходи и потребление на домакинствата”. Представен беше дневникът на домакинствата, в който се вписват  разходите, и беше разяснена необходимостта от получената информация.

Във връзка с представената информация за разходите на домакинствата, беше демонстриран Калкулаторът за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и беше направен  сравнителен анализ между индекса на инфлацията на  домакинството и  националната инфлация.

Експерт от сектор  „Потребителски цени” допълни и разясни  значението, целта и метода на събиране и обработка на информацията за изчисляване на ИПЦ и ХИПЦ, като подчерта разликата между двата индекса и информира аудиторията за използването на новите електронни устройства – таблети, в наблюдението на потребителските цени.

По време на срещата беше показан видеоматериал за приложението на статистиката във всички сфери на съвременния живот. Две  ученички показаха своите артистични способности и представиха своя интерпретация на статистическа тематика – как в ежедневието несъзнателно се прилага и използва статистиката. Представени  бяха и статистически публикации, брошури и дипляни, издавани от НСИ и ТСБ.

В края на срещата преподавателят по статистика в ПГИИ „Джон Атанасов” г-жа Елка Маркова благодари на участниците в инициативата, а директорът на ТСБ – Търговище пожела на бъдещите икономисти  да бъдат достойна смяна в утрешния ден на статистическата професия.

Приветствие на г-жа Юлияна Митева -  директор на ТСБ - Търговище

Приветствие на г-жа Юлияна Митева – директор на ТСБ – Търговище

 

Г-н Боян Бончев - експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Г-н Боян Бончев – експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Откриване на срещата  „Статистиката в ежедневието”

Откриване на срещата „Статистиката в ежедневието”

Сравнение с националната инфлация

Сравнение с националната инфлация

Участници в срещата - служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ  „Джон Атанасов”

Участници в срещата – служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ „Джон Атанасов”

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ

Среща на експерти от ТСБ – Шумен и Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров“ под надслов „Сайтът на НСИ – прозорец към миналото и днешния ден”

Водещата тема на работната среща между експерти по информационно обслужване  от  ТСБ – Шумен  и  специалисти от Регионалната библиотека „Стилян Чилингиров”  в гр. Шумен беше сайтът на НСИ. Инициативата, проведена през първата седмица на ноември,  е част от събитията, организирани от шуменските статистици по повод Международната  година на статистиката.

Гости на ТСБ – Шумен бяха г-жа  Ирина Колева – главен библиотекар, и г-жа Калина Николова – библиотекар, които работят  в една от  47-те големи библиотеки в страната, разполагащи  с  над 200 хиляди броя библиотечен фонд. По информация на  г-жа Добрева – директор на Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров”, книжните издания, аудио-визуалните и електронните документи,  които  са налични за  ползване при тях, са  над 785 хиляди, а посетителите през първите десет месеца на настоящата  година са над 26 хиляди.

Регионалната библиотека предлага и различни електронни услуги – факт, който провокира идеята на ТСБ – Шумен за мотото на съвместната среща. В ролята на гид, който „разходи“ шуменските библиотекари из сайта на НСИ, влезе г-жа Антония Стефанова – старши експерт  в ТСБ – Шумен.

Г-жа Антония Стефанова представя сайта  на НСИ

Г-жа Антония Стефанова представя сайта на НСИ

Г-жа Стефанова представи подробно всяка рубрика. Гостите се убедиха, че  днешният ден на България и дейността на българската статистика са подробно представени на сайта на института. Проявиха  интерес към рубриката „Регионална статистика“, данните за населението, културата, туризма и бизнес наблюденията. Вниманието им беше привлечено и от Калкулатора за изчисляване на личната инфлация. Г-жа Колева и г-жа Николова  си обещаха да се възползват от неговите възможности за анализ на семейния бюджет.

Специално внимание беше отделено на статистическите продукти и услуги, предоставяни от НСИ, на възможността заявленията за тях да бъдат изтеглени онлайн и на правилника, регламентиращ  тази дейност.

Г-жа Вера Жечева – старши експерт в ТСБ – Шумен,  говори за   дигиталната библиотека – статистическият прозорец към миналото на страната и област Шумен. Чрез информационно-търсещата система тя демонстрира онлайн  достъпа до дигиталната база данни, съхраняваща архивни  документи от XIX век  до наши дни.

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Миналото на нашия регион оживя от страниците на публикацията, издадена преди 122 години от Статистическото бюро на България – „Движение на населението в Българското княжество през 1888 година“, в която се вижда, че през 1888 г. в Окржгъ Шумненский, околия Шумненска, населението е било  43  332 души, от които са били грамотни 10 041, или 23.2%.  Данните по показателя „население по женитбено отношение“ за населението над 15 години сочат, че неоженените са 5 475, оженените са 18 459 и едва 62 лица са напустнати (разведени), което е 0.14% от цялото население на тогавашната Шумненска околия. За сравнение, данните от последното преброяване на населението, проведено през 2011 г., сочат, че в област Шумен разведените лица са 5.3% от  общия брой на населението.

През 1888 г.  днешното най-малко село в област Шумен – Беджене, с население от  11 души, е наброявало 381 души. Почти непроменен е броят на населението в  гр. Плиска  който преди век се е наричал с. Абоба. И тогава, и днес населението е в границите на 900 – 950 лица.

Специалистите по библиотечно дело, посетили ТСБ – Шумен, оцениха по достойнство труда на поколения статистици, който оживява за потомците чрез дигиталната библиотека на НСИ. Те бяха запознати и с възможностите за извършването на справки за имената на селищата в България и промените в тях чрез Информационната система „Национален регистър на населените места“, достъпна за ползване на сайта на НСИ.

Нашите гости изразиха благодарността си за организираната работна среща, посветена на Международната година на статистиката. Те споделиха, че нееднократно посетители на библиотеката са търсили информация и услуги, които са в обсега на статистическата дейност. Във връзка с това получената информация за богатството от данни, налични на сайта на НСИ, ще им бъде  полезна в тяхната практическа работа.

Инициативата завърши с попълването на анкетни карти от  г-жа Колева и г-жа Николова.

Гостите на ТСБ - Шумен попълват анкетната карта  „Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ и институцията обществен посредник

Гостите на ТСБ – Шумен попълват анкетната карта
„Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ
и институцията обществен посредник