Светът на статистиката

ТСБ -Ямбол представи пред журналисти икономическата картина на област Ямбол

На 28 февруари 2013 година Териториално статистическо бюро – Ямбол проведе пресконференция на тема: „Икономическа картина на област Ямбол през 2011 година”.

Оповестена бе статистическа информация за броя на нефинансовите предприятия; за основните икономически показатели, както по икономически сектори, така и по групи, според броя на заетите в тях лица; за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи; за наетите лица и средната годишна работна заплата.

Като представиха по достъпен и нагледен начин данните за икономическото развитие на областта през периода от 2009 до 2011 година, статистиците не пропуснаха да отбележат, че това е поредната им инициатива, посветена на Международната година на статистиката.TSB_Yambol_Presconferencia_1

ТСБ - Ямбол проведе пресконференция на тема: „Икономическа картина на област Ямбол през 2011 година”.

ТСБ – Ямбол с нова инициатива, посветена на Международната година на статистиката

 

Бюлетин на Международната година на статистика – 17 декември 2012 г.

Статистическата служба на Литва обявява промоционални планове за Статистика 2013

Статистическата служба на Литва, държавната статистическа служба на тази страна, съобщи за поредица от дейности, които ще проведе за промотиране на Международната година на статистиката:

 • В сътрудничество с младежки организации, Статистическата служба на Литва разпространява новината за Международната година на статистиката. Тя също така ще пусне публикация със заглавие „Младежта в Литва“ и ще организира конференция за статистиката и младите хора.
 • Агенцията е организирала фото-конкурс, посветен на статистиката. Най-добрата снимка ще бъде публикувана на корицата на статистическото издание.
 • Тя е отпечатала рекламни календари (стенни и джобни) за Статистика 2013, които ще раздава на своите служители, партньори и посетители.

Украйна се готви за Международната година на статистиката

Ето още някои промоционални новини от Украйна:

 • През пролетта Министерство на образованието и науката, младежта и спорта на страната ще спонсорира конкурс за студенти, който ще се съсредоточи върху научните изследвания на статистическите методи в икономиката.
 • В допълнение, годишният украински конкурс по статистика „за студенти, изучаващи икономическата статистика ще насочва вниманието към Статистика 2013. По време на събитието студенти от различни университети ще представят резултатите от техните статистически изследвания и ще се състезават за престижните награди „най-добър студент“ и „най-добър изследователски проект“.
 • За ученици от средните училища,  Националния университет в Донецк и други университети в Украйна ще се проведе събитие, наречено „Училище за младите“, по време на което учениците ще се научат как статистика засяга всички аспекти на живота им, основите на статистически изследвания и как статистическите познания се използват в практиката.
 • Катедрата по икономическата статистика в Донецкия Национален университет и Държавната статистическа служба за региона на Донецк ще спонсорира националния етап на конкурса за плакат на Международния статистически проект за ограмотяване.

Русия получава преднина на Статистика 2013

Нашите приятели от Русия вече работят за промотирането на Международната година на статистиката в страната:

 • Наскоро в сътрудничество с Федералната статистическа служба на правителството  се проведе Национална статистическа олимпиада, за да се отбележи Международната година на статистиката 2013. Във финалите в Москва участваха над 200 ученици от 40 руски университети. Анастасия Максимова, студентка в 5ти курс, следваща социална Статистика и демография в Руския държавен социален университет е обявена за победител в олимпиадата и е наградена със златен медал и почетна грамота.
 • Еднодневна конференция, наречена „Статистика и социално-икономическо развитие“ ще се проведе в партньорство с Федералната статистическа служба на годишния Всерусийски икономически конгрес в края на февруари в Souzdal. Конференцията ще включва презентации, поканени лектори, специални сесии, и семинар на академичната степен „Доктор“. Тази конференция вече се превърна в „задължително“ събитие както за опитните, кака и за прохождащите в професионалната си кариера статистици. Окончателните копия на документите за включване в конференцията ще бъдат публикувани в специален том, озаглавен „Статистическо Издание на Русия“.

Специални поздрави на страните с високо участие!

Искаме да изпратим специално „Благодаря!“ на нашите колеги от България, Иран и Мексико за невероятно високото ниво на участие в Международната година на статистиката от организации от тези страни. Продължавайте в същия дух!

Американския университет планира Специална конференция за Статистика 2013

За да отбележи Статистика 2013, Централният Мичигански университет в САЩ ще проведе Международна конференция на статистическите дистрибуции и приложения (ICOSDA 2013). Събитието, което ще се проведе на 10 – 12 октомври в Mount Pleasant, Michigan и ще предостави платформа за изследователите и практикуващите, за да споделят и обсъдят последните постижения в теорията за статистическите дистрибуции и приложения, както и да насърчи възможностите за сътрудничество в изследванията.

Обхвата на конференцията включва:

 • Нови методики за генериране на обобщено нормално разпределение
 • Свойства на нормалното разпределение
 • Статистически методи на Frequentist and Bayesian за статистическите интерференции и тестове за нормално разпределение
 • „Bayesian priors“ използващи общи дистрибуции
 • Статистическо моделиране с помощта на общи дистрибуции
 • Приложения на общите разпределения в биомедицинските науки, финанси, застраховане, анализ на оцеляване, инженеринг и др.

 

Основните говорители ще бъдат професорите B.C. Arnold, N. Balakrishnan, M.C. Jones, и Paul Speckman.

Бразилският университет набира скорост,

Федералния университет на Juiz de Fora в Бразилия финализира плановете си за промотиране на Международната година на статистиката и значението на статистиката за жителите на Juiz de Fora. Сред планираните дейности са:

 • Поне веднъж месечно университетът ще спонсорира семинар и/или кратък курс в един от институтите или факултетите на университета. Той също така планира да привлече работници от близките бизнеси и фабрики за семинарите.
 • Представители ще посещават местните обществени и частни училища, за да промотират университетския курс по статистика и кариерата по статистика за студентите.
 • Университетът планира да отпразнува денят на статистиците на 29 май. На този ден ще има Официално откриване на фотографска изложба за развитието на статистиката със снимки на видни изследователи, кратка информация за тях и приносът им за развитието на статистическата наука и статистическите приложения в многобройни сфери.
 • Седмицата на статистиката, планирана за октомври ще бъде спонсорирана от Института на университета за точни науки. По време на това събитие, университетът ще промотира многобройните си семинари, или най-малко един кратък курс, както и представяне на теми, разработени от студентите.

Руски университет планира едноседмично събитие

Източно-сибирският държавен университет в Русия планира да промотира статистиката и да отбележи Международната година на статистика по време на специалната „Седмица на статистика“ през октомври.

Събитието ще включва Олимпийски игри за студенти, международна научно-практическа конференция на тема „Приложен статистически анализ на данни в съвременното информационно общество“, майсторски класове и дискусия „кръгла маса“ с партньори и работодатели. Преди конференцията ще бъдат публикувани, събрани статии от лидери и млади учени.

Инна Антоконова, ръководител на катедра „Макроикономика“ на „Университета по Икономическа информатика и статистика“, кани всички желаещи да вземат участие в конференцията

Групата по Био-статистика на Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals планира за 2013 г.

Групата по био-статистика в Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical Inc. е открила специални начини за празнуване на Международната година на статистиката. Групата ще публикува статия всеки месец на интернет страницата на дружеството в секция „‘Featured Initiatives“, където ще помества важна информация и нови инициативи, споделени с всички служители на компанията. Всяка статия ще се фокусира върху статистическите приложения в разработването на лекарства и основните статистически понятия, които са били използвани в клиничните проучвания на компанията. Освен това, групата ще участва в „отворени врати“  на клиничния отдел „Научни изследвания и развитие“, за да покаже как статистици и клиницисти работят ръка за ръка, за подобряване на общественото здраве.

 

Берлинския Хумболтов университет ще бъде домакин на специален семинар

Берлинския Хумболтов университет  беше домакин на семинар озаглавен „Workshop on Risk Preferences and Decisions Under Uncertainty“, организиран от the Collaborative Research Center 649, на 31 януари и 1 февруари.

Семинарът събра статистици и икономисти в областта на макроикономиката, финансите и поведенчески проучвания, които споделиха изследвания върху моделиране на решения по време на поведение на несигурност и риск в ситуации от общ икономически интерес.

Основните говорители бяха:

 • Професор Peter Wakker, университета Erasmus, Rotterdam
 • Професор Suleyman Basak, London Business School
 • Професор Stanley Zin, New York University

Семинарът включваше също презентации от студенти-докоторанти и млади академици на следните теми:

 • Индивидуални и облигационни отговори на рискове
 • макроикономически рискове
 • Финансови пазари и оценка на риска

Бюрото за преброяване на населението промотира Статистика 2013

Бюрото за преброяване на населението е най-новата статистическа агенция на американското правителство за промотиране на Международната година на статистика на своя уебсайт. Бюрото за преброяване на населението се присъединява към Бюрото за икономически анализи, Националния център за образователна статистика, , Националната статистическа служба за земеделието, Бюрото за трудова статистика и Националния център за здравна статистика, като статистически агенции на правителството на САЩ, промотират Статистика 2013 чрез техните обществени уебсайтове, техните вътрешни публики и ключовите партньори на агенцията.

Благодарим на Ръководството на бюрото по преброяване за това че разпространява информацията за Международната година на статистиката.

Бюлетин на Международната година на статистика – 11 февруари 2013 г.

Великобритания

Безопасността при лекарствата и предотвратяването на наводнения са само някои от практическите проблеми, които могат да бъдат решени с помощта на статистиката. Статистиците от университета в Ланкастър, участващи в тези проблеми на реалния свят ще обяснят това, което правят в серия от безплатни публични разговори в рамките на Международната година на статистиката. От одобрението на лекарства за борба с разпространението на болести, до проектиране на защитата от наводнения за използване на енергията от възобновяеми източници, разговорите ще разкрият как науката за числата разкрива решенията на толкова много въпроси. Първият разговор бе на 13 февруари в Lancaster Royal Grammar School.

САЩ

Националният институт по здравеопазване (NIH), част от американското министерство на здравеопазването и човешките ресурси, се е присъединил като участваща организация към Статистика 2013. NIH е агенция за медицински изследвания на Съединените Щати, която прави важни открития, които подобряват здравето и спасяват човешки животи.

Мексико

В чест на 300-годишнината на шедьовъра на Bernoulli „Ars Conjectandi“ и като част от честването на „Estadfstica2013“ (Статистика 2013), на 21-24 януари в актюерския факултет на Националния университет на Мексико (UNAM) се проведе 2-рият актюерски конгрес. Над 300 студенти взеха участие в различни конференции и дискусионни групи.

Международни новини

Седмицата на фестивала „The Big Data“ ще се проведе в световен мащаб от 22 до 28 април. Седмицата „Big Data“ е един от най-уникалните световни платформи от взаимосвързани събития в общността с акцент върху социалните, политическите, технологичните и търговските въздействия на голямо количество от данни. Тя обединява глобалната общност на учените, занимаващи се с данни, технологии за данните, визуализатори на данни и бизнес – данни обхващащи шест основни търговски, финансови, социални и технологични сектори:

Медия и развлечения      • Търговия на дребно и бързооборотни стоки

Здраве и наука       • Обществен и държавен сектор

Финансов сектор    • Социален и личен сектор

Градове домакинстващи Седмицата на „Big Data Week“ тази година са: Лондон, Вашингтон, окръг Колумбия, Чикаго, Пърт, Шанхай, Ню Йорк, Утрехт и Барселона.

Фестивалът свързва редица глобални градове чрез локално домакинстване, събития за запознанство, мрежови функции, визуализация на данни, демонстрации, дискусии, обсъждане и сбирки за компютърни специалисти. Събитията са създадени така, че да осигурят платформа, за да се образоват, информират, вдъхновяват и организират хората, които имат страст към познания за данни. Вие можете да се включите като кандидатствате, за да добавите вашия град във фестивала или да представите своето събитие в градовете, които участват в www.bigdataweek.com.

Украйна

За отбелязване на Статистика 2013, Университетът Khmelnytsky по мениджмънт и право ще проведе научно-практическа конференция на 23 май, озаглавена „Статистическа оценка на социално-икономическото развитие“. Присъстващите ще научат за теоретичните и практическите приложения на два нови статистически методи, разработени от проф. Omelyan I. Kulynych: Методът „Статистически уравнения на зависимости и сложни методи на статистически коефициенти“. Конференцията ще предостави статистическа литература и компютърен софтуер за тези нови статистически методи.

САЩ

В Университета на Калифорния, Berkeley, двама преподаватели по статистика предлагат масивен отворен, онлайн курс, озаглавен „Въведение в статистиката като част от Статистика 2013. Класът, който вече разполага с 40 хиляди записани студенти от страни по целия свят, стартира на 20 февруари. Професорите Philip B. Stark и Ani Adhikari планират да предложат още два встъпителни статистически курса през юни.

Международни новини

На 44-то си заседание Статистическата комисия на ООН, която започна работата си на 26 февруари, Международния статистически институт (ISI) ще бъде домакин на тържествените прояви по случай Статистика 2013. Събитието се провежда в заседателна зала 7 и започна в 08:45 ч. Лектори са изпълнителният директор на Американската статистическа асоциация ISI, Президентът Jae C. Lee, новоизбраният Президент на Международната асоциация за Официални Статистика, Роналд Л. Wasserstein, Shigeru Kawasaki, и Pali Lehohla, вицепрезидентът на ISI и директора на ISI Ada van Krimpen.

Международни новини

Париж 21 – Уникална инициатива, която има за цел да насърчи по-доброто използване и изготвяне на статистически данни в целия развиващ се свят. Инициативата PARIS21 е голяма привърженичка на Статистика 2013 и като такава промотира събитието по целия свят чрез своите комуникационни канали и дейност с основна цел да се достигне до потребителите на статистическа информация и производителите в развиващите се страни. Сред нейните настоящи и планирани дейности са:

На своята уеб страница организацията помества логото и директни линкове към уебсайта на Международната година на статистиката.

На 22 февруари PARIS21 беше домакин на среща преди 44-та  Срещата на Статистическата комисия на ООН в Ню Йорк на тема Bridging the User-Producer Divide: Statistical Capacity Development in a Post Busan World. Събитието се проведе под егидата на Статистика 2013. След събитието, PARIS21  пусна на своя уебсайт снимки и информация за основните дискусионни въпроси. Следващият брой на бюлетина си PARIS21 ще посвети специална статия за Статистика 2013. Бюлетинът се разпространява до повече от 500 абонати по целия свят, включително и до представители на националните статистически служби в развиващите се страни, представители на международни агенции за развитие, както и представители на международни и регионални организации, работещи в областта на статистиката. В този брой PARIS21 ще насърчи статистическите си партньори в Латинска Америка, Африка и Азия да се включат в Статистика 2013 и да планират дейности на местно ниво за статистика през 2013….

Организацията ще промотира Статистика 2013 чрез Facebook и Twitter.

Мексико

Изследователският математически център в Guanajuato, Mexico разработва поредица от видео интервюта, в които ключови професионални учени от различни области разказават истории за въздействието на статистиката . Тези видеозаписи описват опита в научното сътрудничество със статистици. Всяка седмица ще се качва нов видеоклип.

Турция

Турция и турската статистическа асоциация ще бъде домакин на 10-ия Международен статистически студентски колоквиум от 18 до 19 май в университета на Sitki Kogman в Mugla. Колоквиумът ще събере учениците по статистика и ще им предостави възможност за споделяне и дискусия. Очаква се да участват студенти от много университети в страната. По време на конференцията ще има дискусии относно успешни студентски проекти, пленарни разговори, поканени сесии, постерни презентации и много социални събития.

САЩ

Преподавателят и медиен новатор от Колумбийския университет по журналистика, Марк Хансен ще говори в колежа „Smith“ за необходимостта от обобщаване на практиките с данни от науката, хуманитарните науки, изкуството и дизайна, под една шапка: данните за науката. Лекцията, озаглавена „Information Performance“, ще се проведе 12 март във връзка с Международната година на статистиката. Разговорът се организира от програмата Five College Statistics, съвместно спонсорирана от Athena Health, the Boston Chapter на Американската статистическа асоциация, както и катедрата „Математика и статистика“ на колежа Smith.

Международни новини

Януарския бюлетиннаInternational Statistical Literacy Project на Международната асоциация за статистически образование предлага множество статии, свързани със Статистика 2013.

САЩ

Студентите по статистика в университета „Duke“, Университета на North Carolina и щата North Carolina ще се състезават в уикенда на DataFest от 22 до 24 март. DataFest е състезание за анализ на данни, в което отбори от по пет студенти имат един уикенд, за да се атакуват голям и сложен набор от данни. Отборите, които впечатлят съдиите ще спечелят награди (както и слава за своето училище). Конкурсът е за студенти. Следващия месец, през почивните дни от 19 април в Университета на Калифорния, Лос Анджелис, ще се проведе събитието UCLA DataFest.

Национални статистически организации: Новини и събития

Ето последните новини от предстоящи и наскоро приключили срещи на Статистика 2013 и мероприятия, провеждани от националните статистически организации:

Канада

Wayne R. Smith, главен статистик на Канада, подкрепи Международната година на статистиката, като я включи в своя блог на интернет страницата на Статистическия институт на Канада. В своето изказване Смит казва: „Тази година, по повод на първата Международна година на статистика ние заедно с други канадски и международни статистически организации се присъединяваме, за да отбележим приноса на статистиката за успеха и напредъка на нашите общества .. .. Това уникално, продължаващо година, събитие е повод да се признае на национално и международно равнище незаменимия принос на статистиката за демократичните общества.

Финландия

Статистическата служба на Финландия е разработила уебсайт, посветен на Международната година на статистиката. Сайтът, който е само на фински, съдържа информация за основните събития на годината. Той също така представя уеб услуги, използващи статистика, като бази данни, броячи и игри. Колона, наречена „Доктор на статистика“ отговоря на въпроси, свързани със статистиката и дава препоръки за хора, страдащи от недостиг на статистическа информация. В поредица от разкази, озаглавена „Статистика в моя живот“, няколко човека дават примери за това, как те са се възползвали на статистиката в живота си. Статистическата служба на Финландия организира събития в сътрудничество с други производители на официалната статистика в страната, включително и Университета на Хелзинки, Финландското статистическо общество и Финландската асоциация на учителите по математика, физика, химия и информатика.

Ирландия

Централната статистическа служба спонсорира медала „John Hooper“ за конкурса на Статистика 2013. Конкурсът за плакат се стреми да подобри способността на учениците да опишат среда си с помощта на статистически данни и използването на статистиката, като инструмент за придаване на смисъл на всекидневния живот. Тази година в състезанието има международен елемент, като победителят представлява страната в проект за плакат на Международна статистическа грамотност. Темата на конкурса е „Земеделие“ и крайния срок за заявявате на участие е 1 март.

Филипините

На 6 февруари, по случай стартирането на Международната година на статистиката, домакинствани от Националната статистическа служба и филипинската статистическа система, секретарят на Социално-икономическото планиране, Arsenio M. Balisacan, похвали статистиците за работа им по укрепване на статистическата система на островната държава. „Радвам се да бъда тук с водещите статистици на филипинската статистическа система на стартирането на този форум на Международната година на статистиката. Позволете ми да поздравя НСО за спонсорирането и организирането на това важно световно събитие за 2013 г. с присъствието на служители от други статистически агенции, както и членове на академичните среди. Това отразява нашата постоянна координация за подобряване и по-нататъшно укрепване на нашата статистическа система“.

САЩ

Национален център за наука и Инженеринг статистика, която е една от на 14-те статистически агенции на федералното правителство, предоставя данни и информация относно изследвания на нацията и развойни дейности, наука и инженерна работната сила, и конкурентоспособността в областта на науката, инженерство, технологии, и R & D на САЩ в подкрепа на Международна година на статистиката. Агенцията публикува логото на Статистка 2013 на своя уебсайт и насърчава честването чрез дейности през цялата година.

Филипините

Филипинската статистическа система чрез Националния статистически съвет за координация приканва за присъствие на 12-я Национален конгрес по статистика на 1 – 2 октомври. Двудневното събитие има три пленарни сесии, презентации на доклади по теоретични и практически приложения на статистиката, сесии за представяне на плакати и изложба на най-новите статистически продукти и услуги. По време на събитието, статистици, статистически експерти, както и потребители на данни ще обсъдят последните теоретични разработки в областта на статистиката и творчески идеи за подобряване на статистиката в страната и ще споделят своите мнения и препоръки за по-нататъшно укрепване на филипинската статистическа система.

Индонезия

По повод Деня на статистиката,  статистическата служба на Индонезия, показва певческата група на агенцията, изпълняваща марш на статистиците.

Египет

Плакат, озаглавен „Как да се разработи статистическа информираност“ е създаден от Централната агенция за обществена мобилизация и статистика, официалната статистическа агенция на страната, за да помогне за създаването

Бюлетин на Международната година на статистика – 23 януари 2013 г.

Канада

На 7 февруари Катедрата по компютърни науки и приложна статистика в Университета на „New Brunswick“, кампуса „Saint John“ беше домакин на специална лекция Статистика 2013 на д-р Chris Field, почетен професор в катедрата по математика и статистика в университета „Dalhousie“ в Halifax, Nova Scotia. По време на речта си, Field илюстрира как прости статистически модели могат да бъдат използвани, за да се направят изводи, базирани на изобилието от данни, събрани от „Birders“, включително „Атласа за размножаващите се в морето птици„ (Maritime Breeding Bird Atlas), създаден между 1985-1989, и съвкупност от данни, събрани от 1960 г. до наши дни на мигриращите птици, преминаващи всяка пролет и есен през острова „Seal“ в залива „Fundy“ на югозапад Nova Scotia. Обсъждането е отворено за обществеността.

Д-р Fleming Crim от Катедрата за математически и физически науки (MPS) в NSF приветства препълнената с над 100 души зала, като изрази задоволството си от присъединяването на повече от 1565 организации от цял ​​свят за популяризирането на силата и влиянието на статистическите науки. Докато представяше Д-р Taleb,, Д-р Sastry Pantula, директор на NSF / MPS, подчерта значението на правилното използване на статистическите методи и как злоупотребите могат да доведат до липса на обществено доверие в науката.

Д-р Nassim Taleb, изтъкнат професор и автор на бестселъри, говори пред National Science

Фондацията в Arlington, на 25 януари.

Д-р Taleb изнесе провокираща беседа за лъжливи корелации, значението на процесите „convexity“ и „antifragility“ в процеса на вземане на решения. След това, много от присъстващите, нарекоха  беседата на Талеб „една от най-интересните“ на NSF.

NSF ще бъде домакин на други интересни семинари и дейности в рамките на Международната година на статистика, каза Pantula.

Великобритания

За да отпразнува Статистика 2013, Университетската катедра по математика и статистика ще бъде домакин на серия от публични лекции за влиянието на статистиката. Наречени „повече от числа“ ще представят статистици от отдела, които ще говорят за вълнуващата им работа и как тя се отразява на ежедневния живот. Първата част на поредицата започва да тече от февруари 13 до 24 април, а втората част от септември до ноември.

 Канада

Катедрата по статистически науките на Университета на Торонто, през цялата година е домакин на серия от публични лекции „Международна година на статистиката“. 21 януари с речта на проф. Stephen Fienberg от университета Carnegie Mellon (САЩ), озаглавена „Причини за възникване на ефектите“ започна серия от шест лекции. Тя ще завърши на 21 ноември с лекция от Susan Murphy, професор по статистика в Университета на Мичиган (САЩ), озаглавена „Интелигентното използване на „смартфони“ и други мобилни устройства за подобряване на здравето“.

Тайланд

Миналата седмица, проф. John Borkowski от катедра „Математически науки, на „Montana State University (MSU), изнесе специална беседа за  Статистика 2013, на завършващи студенти и докторанти в катедра“Математика и статистика на университета „Thammasat“ в Pathumthani. Озаглавена „Модерни и по-традиционни докторски програми: Пример от докторантската програма по статистика държавния университет на Монтана “ Borkowski говори на студентите за силните страни на MSU статистика програма.

Докторанти и студенти от магистърски програми в областта на статистиката (от Тайланд, Пакистан и Мианмар) позират за снимката със специалния говорител на Статистика 2013 от държавния статистически университет на Монтана професор John Borkowski (в средата втория ред), в университет „Thamamasat“ в Pathumthani, Тайланд.

Международни новини

За едно десетилетие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Дирекция „Статистика“ организира ежегодни „дни на статистиката“ с цел да покажат статистиката на ОИСР и работата на статистици от ОИСР. Следващият ден на статистиката на ОИСР, организиран в рамките на контекста на Статистика 2013, ще се проведе на април 5 в централата на агенцията в Париж. По време на това събитие, статистиците от ОИСР ще представят няколко проекта за организации, които допринасят за повишаване на обществената осведоменост, силата и въздействието на статистиката във всички аспекти на обществото. Освен това, персоналът на ОИСР ще организира изложба и ще покаже инструменти за визуализация на данни и други инициативи, които да гарантират, че статистическите данни са по-лесно достъпни.

САЩ

Националният център за образователна статистика (NCES) на САЩ, част от отдела на института за образователни науки на САЩ (IES), ще спонсорира двудневна среща на членовете на Националния форум на образователните науки, следван от тридневна Конференция за 2013 MIS. Събитията, които ще се проведат във Вашингтон (САЩ), започват на 11 февруари и приключват на 15 февруари. 26-та, годишна конференция на MIS предоставя концентрирана информация за най-добрите практики, иновативни идеи, текущи въпроси и практически съвети за информационни системи за управление за образование K-12. Конференцията обединява хората, които работят за събиране на информация, управление, предаване, и докладване в училищните райони и държавните образователни агенции. На Конференцията на MIS ще има повече от 100 презентации и демонстрации, проведени от лекари от информационните системи К-12.

Филипините

Като част от Статистика 2013, статистическо общество CLSU – колежанска организация, основана през 2006 г. от студенти – бакалавърска степен по статистика в държавния университет „Central Luzon“ провежда статистическа викторина в провинцията на 22 февруари. Състезанието ще бъде за ученици от средните училища.

Испания

Статистическият институт на Catalonia показва на обществеността подкрепата си за Международната година на статистика чрез специален банер, който е поставен на предната част на сградата в сърцето на центъра на Барселона.

Хърватска -Честването на Международната година на статистиката в гимназия „Bernardin Frankopan“ в Ogulin бе организирано от студенти от икономическата паралелка и техния учител по статистика, Branko Rumenović. Студентите са разделени на групи и са разработили четири панела, които са изложени в коридорите на училището през януари и февруари. Първият панел е свързван със Статистика 2013, а останалите представят населението на Хърватия, в близост до окръга Karlovac, и долината Ogulin-Modrus. При създаването на всеки панел, студентите са се научили да проучват, събират и редактират данни, числено и графично да анализират данни, и да интерпретират данните за населението. Освен това училището на своята интернет страница училището е публикувало линк към Статистика 2013

Палестина

Палестинското Централно бюро по статистика (ПБС), силен поддръжник на Международната година на статистиката, е образувало вътрешна комисия, отговорна за разработването и изпълнението на плановете на агенцията през 2013 г.. Сред неговите дейности са:

1.Календар с публикации на ПБС. Календарът се фокусира върху социалната отговорност на ПБС чрез публикуване на съобщения за пресата и статистически отчети за специални поводи, като Международния ден на жените, Международния ден на здравето, Международния ден на бежанците, както и други международни събития. ПБС включва всички свои партньори чрез споделяне статистическия календар на агенцията за 2013.

2. Електронен Месечен бюлетин. Този бюлетин се разпространява до повече от 100 000 абонати по света.

3. Рекламни предмети – Документални филми, специфични печатни материали на ПБС и снимки на ПБС, които документират растежа и развитието на ПБС през годините.

Големи пари, големи данни и Вие

По време на тази международна година на статистиката Вие можете да допринесете с Вашия ценен статистически опит за едно от най-големите състезания. Наречено „The Bicoastal Datafest“, това интердисциплинарно събитие включва учени занимаващи се с данни, инженери, журналисти, политолози и софтуерни разработчици, които се събират заедно, за да анализират въздействието на парите в политиката. Използвайки данни, те ще моделират и ще изследват многобройни въпроси в пресечната точка на парите и политиката.

Събитието се проведе едновременно в университетите на Columbia и Stanford на 2 и 3 февруари. Въпреки, че голяма част от това събитие се проведе в университетите, не по.маловажна част се проведе онлайн. Организационната платформа на събитието е викторина, където можете да правите „брейнсторминг“, да коментирате или да разработвате идеи за проекти.

Съвместна пресконференция наТСБ Шумен и омбудсмана на община Шумен

На 25 февруари 2013 г. Териториално статистическо бюро – Шумен и общественият посредник (омбудсман) на община Шумен дадоха съвместна пресконференция, на която обявиха старта на обща инициатива по повод Международната година на статистиката под надслов „Познаваме  ли институциите на България?“.

пресконференция на ТСБ Шумен с г-н Иван Капралов, омбудсман на общине Шумен

Г-н Иван Капралов, омбудсман на община Шумен и г-жа Коцопулу-Настева, директор на ТСБ Шумен на пресконференция с журналисти

В своето изявление пред журналистите от регионалните медии, омбудсманът на община Шумен г-н Иван Капралов подчерта важността на статистическите данни за дейността на всички държавни институции, които базират значителна част от своите решения на информацията, предоставяна от Националния статистически институт. Омбудсманът и над 40 институции от област Шумен са се регистрирали в сайта на Международната година на статистиката като подкрепящи инициативата, съобщи Атанасула Настева.

Общата идея на организаторите е чрез  анкета с гражданите да се проучи доколко шуменската общественост е запозната с дейността на институциите у нас, като акцентът е поставен  върху  статистиката и обществения посредник. Анонимната анкетна карта включва 17 въпроса и ще се разпространява чрез Териториално статистическо бюро-Шумен, сред ученици-участници в програмата по гражданско образование на обществения посредник и при срещите му в населени места от цялата област. Анкетата може да бъде изтеглена и от сайта на обществения посредник на община Шумен http://ombudsmansh.eu/.

Шуменските журналисти, присъствали на пресконференцията, са първите, попълнили анкетната карта. „Разчитам на професионализма на работещите в ТСБ, за да получим обективни данни и да разберем доколко гражданите на областта са запознати с функционирането на институциите”, заяви Иван Капралов.

Проучването ще продължи до 30 ноември 2013 г., а обобщените данни ще бъдат оповестени през първата половина на месец декември 2013 г.

пресконференция на ТСБ Шумен с г-н Иван Капралов, омбудсман на общине Шумен

Среща на ТСБ Шумен и омбудсмана на община Шумен с журналисти по повод Международната година на статистиката

Бюлетин на Международната година на статистиката – 14 януари 2013

Статистическата асоциация Индия-Керала (KSA) и Министерството на статистиката, колежа „Св. Тома“, Palai организира на 15 и 16 март национален семинар, под заглавието „Статистическата теория и нейните приложения“. Ще бъдат поканени видни статистици, ще има презентации и конкурс за решаване на проблемите на студентите от колежите. Семинарът ще се проведе, за да отбележи годишната конференция на KSA, както и Статистика 2013. Той ще се проведе в сътрудничество с Дружеството на Бернули за Вероятности и статистика.

Канада – Статистическата служба на Канада, която е официалната статистическа служба на страната планира многобройни дейности и продукти за отбелязването на Статистика 2013, включително:

• Видео конкурс на YouTube. Целта на този конкурс е да събуди интереса им към овладяването и използването на статистически данни.

• „Crowdsourcing“ на Twitter—задава въпроса на месеца на феновете на Twitter за техните информационни нужди.

• Видео Серии – Ще бъдат произведени три видеоклипа, всеки със специфичен фокус, като например какви данни могат да бъдат от голям интерес за общините и как тези данни се използват от тях.

• Статистика 2013 на уебсайта – Страницата на Международната година на статистиката ще бъде поместена на уебсайта на агенцията.

• Кръгли маси – Агенцията ще организира серия от мини-симпозиуми в Канада с акцент върху научните изследвания и използването на статистическа информация в конкретни области.

• Кръгли маси с международен експерти – Статистическата служба на Канада ще организира конференция с представители от Икономическата комисия на ООН за Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за да обсъдят ръководството на Канада в международната сфера, като се подчертаят двустранните постижения във важни проекти и инициативи, като проектът за  лидерство в Международната статистика.

• Съобщения и обмен на информация на Twitter и Facebook.

Белгия – Между-университетският институт по био-статистика и статистическа Био-информатика (I-BioStat) проведе събитие по случай Международната година на Статистиката в университетския кампус на университета Hasselt в Diepenbeek, Белгия. Лектори бяха Президентът на Американската статистическа асоциация Мари Давидов и Geert Molenberghs, професор по био-статистика в университета Hasselt и Католическия университет Льовен, който също се намира в Белгия.

Португалия – Първата португалска среща по биометрия и първата португалско – галисийска среща по биометрия ще се проведе от 14 до 16 юли в университета Minho в Брага. Срещите се организират от Португалското статистически общество (SPE) и галисийското дружество за напредък на статистиката и изследване на дейностите (SGAPEIO). Тези срещи са насочени към специалисти и статистици, учени, изследователи и студенти. Техните научни програми включват кратък курс, пленарни лекции от поканените лектори и (устни и писмени) презентации.

Португалия – Португалското Статистическо общество и CTT Correios De Portugal, пощенската служба на страната, работят съвместно върху проектирането и пускането на пощенска марка, посветена на Международната година на статистиката.

Русия – Федералната държавна статистическата служба на страната (Росстат) планира за 23 и 24 май международна конференция на тема „20 години от модернизацията на руската статистика: Опит и перспективи“ в централата на агенцията в Москва. Конференцията ще се проведе във връзка с Международната година на статистиката и ще се отбележи 150-годишнината от създаването на статистически съвет на Русия и Централен статистически комитет. Росстат кани представители на държавни органи, научни и бизнес общността, колеги от международни организации и националните статистически институции, както и всички производители и потребители на статистическа информация по целия свят да присъстват на конференцията.

Индия – на 27 и 28 декември Махараджа колеж в Ernakulam се проведе Национален семинар на математическите науки и свързаните с тях области. Повечето презентации бяха в областта на статистиката. Бившият президент на Американската статистическа асоциация Sastry Pantula представи семинар на тема „Статистически, математически и компютърни науки: Невидими науки с безупречно влияние“ и обсъди целта на Международната година на статистиката 2013, за по-видимо въздействие на статистиката.

Малта – Националната статистическа служба (НСО) на страната стартира Международната година на статистиката по великолепен начин, като това беше отразено в няколко медии.

България -Териториално статистическото бюро в Хасково, част от Националния статистически институт (НСИ), бе домакин на ученици от спортното училище в града по случай Международната година на статистиката. Териториалните експерти от Службата направиха презентация „От Забавна математика до сериозна статистика“ и демонстрираха как се обработват статистически данни. Основното, което научиха  учениците е, че статистиката е наука и практика, която „облича“ числата и цифрите и им придава смисъл. Учениците също бяха запознати с изследвания на НСИ и получиха брошури с данни от анкетите на НСИ.

Великобритания – Независимата фирма на актюери и консултанти Barnett Waddingham със седем офиса в цялата страна, е поместила страница на своя уебсайт, посветена на Международната година на статистиката и във всеки делничен ден през 2013 г. представя нова статистика.

Тайланд – На 21 януари, проф. Джон Борковски от катедра „Математически науки“ на държавния университет на Монтана (MSU) проведе специална беседа за Статистика 2013, озаглавена „Модерна и по-традиционна докторска програма: Казус от докторската програма степен на държавния университет на Монтана“. По време на тази презентация, която се проведе в Департамента по математика и статистика, Thammasat на университета в Pathumthani, Борковски направи кратко въведение към магистърска програма в областта на статистиката, промени преразглеждане на програмата, обосновка за тези промени, и даде примери от новия широкообхватен изпит.

САЩ – На 13 април, Университета на Калифорния – Дейвис е домакин на симпозиум по статистическа 2013, озаглавен „Анализ на сложни и масивни данни“. Повече информация ще бъде на разположение на http://www.stat.ucdavis.edu. САЩ – JMP на SAS е планирал няколко дейности за отбелязването на  Статистика 2013, включително:

• На 23 януари в 10 часа източноевропейско време Джон Sall, съосновател и изпълнителен вицепрезидент на SAS  се представи онлайн, чрез серии от лекции. Той  обсъди дисциплината статистика, като рамка за разкриване на явления, като обърна внимание върху удоволствието от използването на статистически данни, като инструмент за откриване и въздействието на статистиката в ежедневието ни.

• JMP стартира уеб страница, на която е качен клипа, произведен от SAS, предстоящи новини и събития (включително линк към www.statistics2013.org), както и публикации в блога, свързани статистиката. Всеки месец блогът на JMP също ще помества статии от различни известни статистици и те ще бъдат представени на тази страница.

По света— На www.bs2013.org обществото Бернули промотира Международната година на статистиката на специално създадена за целта уебстраница. На страницата се помества информация за това как организациите могат да подкрепят Статистика 2013, инициативите на обществата по кампанията и др.

Испания — Статистическият институт на Каталуния е създал уебстраница за отбелязването на Статистика 2013 и за промотиране на дейностите свързани с кампанията. Основната част на страницата е блог, написан основно на каталунски, съвместно със статистическото общество на Каталуния. Директният линк към блога е: http://e2013.wordpress.com/.

Великобритания –  В „Таймс“, водеща национална медия е поместена статия от директора на центъра за статистическо образование на Кралското статистическо общество, Невил Дейвис за преподаването по статистиката,.

Малайзия — Департаментът по статистика на Малайзия промотира Статистика 2013  на своя уебсайт, като в своето новогодишно обръщение главният статистик на страната Dr. Abdul Rahman bin Hasan апелира към хората от цялата страна да подкрепят целогодишната кампания с думите: “Международната година на статистиката ще бъде отпразнувана през 2013 г. По този случай са планирани разнообразни дейности и се надявам, че всички ние ще подкрепим и ще участваме в тези дейности.”

Етиопия — По случай отбелязването на Международната година на статистиката, съвместно със статистическата асоциация на Етиопия(ESA),  статистическото общество на етиопците в Северна Америка(SSENA), и департаментът по статистика на университета в АдисАбеба (AAU) организираха публична лекция. На 27 декември, над 50 члена на ESA, департаментът по статистика на университета в АдисАбеба (AAU), специализанти и гости присъстваха на лекция, представена от д-р Мулугета Gebregziabher, доцент по биостатистика в Медицинския университет на Южна Каролина и президент на SSENA. По време на неговата презентация, озаглавена „Подготовка за голямо количество от данни: Статистически и компютърни предизвикателства“, д-р Gebregziabher говори за голямото количество данни и ролята на статистиците в осигуряването на готовността на страната.

Бюлетин на Международната година на статистика – 19 ноември 2012 г.

Биометриката представя Статистика2013

Списание „Биометрика“, издание на Международното общество по биометрика (IBS) ще представя Статистика2013 през следващата година. Ето някои от нещата, които вече са направени или предстоят да бъдат направени:

 • Логото на Статистика2013 е поместено на техния уебсайт (website) за авторите и ще добавя линкове и новини и дейности свързани с Биометрика – Статистика2013 в началото на годината.
 • Издателят на списанието, Уили-Бекуел (Wiley-Blackwell), ще показва логото на Статистика2013 на уебсайта, онлайн-библиотеката на Биометрика и ще промотира събитието широко, включително:
  • Създаване на специално, безплатно онлайн „виртуално издание“ Статистика2013 с най-публикуваните, или най-търсени статии от всички списания в портфолиото на статистиката (включително списанието на Кралското статистическо общество, биометрика, статистика в медицината и др.); Биометрика е предоставила три статии в този специален раздел.

„Съ-редактори на списанието са създали специално онлайн „виртуално издание“ с участието на всички материали, които са спечелени наградата „Най-добър документ от членовете на IBS“ от самото му създаване, плюс две до три от най-често цитираните материали от Biometrics през изминалото десетилетие. (очаква се и двете виртуални издания да бъдат на разположение, онлайн в началото на 2013 г. и ще бъдат достъпни през цялата година.)

 • Корицата на печатната версия на Biometrics през цялата година ще включва логото на Статистика2013.
 • Изпълнителният редактор Мери Давидиан ще поставя акцент върху всички тези публикации на нейната колонка за Biometric Bulletin.

Поздравление за IBS и Biometrics за техният принос към Статистика2013!

Статистическото общество на Уганда организира семинари за 2013 г.

Статистическото общество на Уганда (http://theugss.org/) е планирало ежемесечни семинари за Статистика2013. На 14 януари 2013 то планира симпозиум по статистически и други методи на проучвания. Изпълнителния директор на ASA Рон Васерщайн ще бъде пленарен говорител.

NCHS промотира Статистика2013

Националния център за здравна статистика (National Center for Health Statistics), подразделение на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията, е публикувал логото на Международната година на статистиката на своя уебсайт. Той се присъединява към Бюрото за икономически анализи, Националния център за образователна статистика, Бюрото за трудова статистика и Националния център за здравна статистика, тъй като правителствените статистически агенции на САЩ промотират Статистика2013 чрез техните уебсайтове.

Благодарим на ръководството на NCHS за това, че подпомагат разпространението на информация за Международната година на статистика на обществеността, техните вътрешни аудитории и ключови партньори на агенцията.

AWIS в процес на Подготовка за 2013

Асоциацията на Жените в науката (Association of Women in Science) (AWIS) трескаво се подготвя за Международната година на статистиката. Организацията е обявила члена на Американската статистическа организация Fellow и AWIS Лий-Ан Хайек (Lee-Ann Hayek), като неин говорител на Статистика2013 и създава на уебсайта си раздел, посветен на отбелязването и разработва серии от профили на жени в статистиката, които ще бъдат поместени на нейния уебсайт на www.statistics2013.org. В допълнение Хайек подготвя  семинар (STEMiNAR, or webinar) за кариерите в статистиката на жените, които ще сподели с нас. Поздравления за AWIS и Hayek за техния изключителен принос за Статистика2013!

Африкански университет търси партньорство

Статистическият департамент на университета Arba Minch University, Етиопия търси партньор за да го подкрепи в участието в Статистика2013. Той планира празнуването и промотирането на Международната година на статистиката, като работи за постигането на следните цели:

 • Засилване на обществената информираност за използването и прилагането на статистиката за разрешаване на проблемите на обществото.
 • Организиране на панелна дискусия с други институции и колеги, фокусирана върху това как да се подобри разбирането на статистиката.
 • Предоставяне на обучение относно приложението на статистическия софтуер в изследователските организации и различни колежи на университета и страната.
 • Сътрудничество с Управителния комитет на Статистика 2013 по случай Международната година на статистиката, за да сподели своя опит със света.

По-конкретно, той се стреми да работи в сътрудничество със статистически асоциации и други заинтересовани групи, които ще помогнат на департамента да постигне своите предварително набелязани цели. За да предоставите помощта на вашата организация, моля изпратете имейл Tilahun Ferede Asena, преподавател по статистика, [email protected].

Бюлетин на Международната година на статистика – 8 ноември 2012 г.

Мексикански групи виждат уникални възможности за промотиране на  Статистика2013

 Нашите колеги от Мексико експериментират с няколко интересни начина за промотиране на  Международната година на Статистиката. Те са:

1)      Обърнете се към симфоничен или камерен музикален оркестър, или солист във вашия район и предложете Възпоменателен концерт по случай Международната година на статистиката с възможност за кратка пресконференция преди концерта. Обръщането към музикални отдели или училища е друга възможност.

2)      Някои страни имат старомодни легални лотарии, в които все още се използват  отпечатани лотарийни билети. Помолете служители да включат възпоменателни лотарийни билети за Международна година на статистиката. Тази промоционална идея е обичайна за много възпоменателни събития (поне в Мексико). В допълнение, може да се подготви някакво обяснение за вероятността и очаквания за публиката, като насърчаване на тегленето на лотарията.

Université de Moncton ще отпразнува Международна година на статистиката със стил

Факултетът по математика и статистика на Université de Moncton в Канада ще използва Статистика2013, за да направи презентация на силните връзки между статистиката и другите изучавани дисциплини. Вътрешно-факултетен комитет, оглавяван от  Д-р. Ту-Фам-Гия (Thu Pham-Gia), професор във факултета по математика и статистика започна работата си предишното лято с професор  Пол Дежуре (Paul Deguire), Председател на факултета и Доналд Виолет (Donald Violette), като съветници.

Празненствата ще започнат този месец и ще се състоят от две части

1)      Местни празненства: В Moncton са планирани десет конференции/презентации с презентатори по биология, компютърни науки, статистика, инженерство, околна среда, педагогика и лингвистика.

2)      Международни празненства: Конференция наречена “Статистиката и нейните взаимодействия с другите дисциплини” ще бъде проведена съвместно с виетнамските университети в град Ho Chi Minh, Виетнам, от 5 до 7 юни. Девет професори от Université de Moncton ще присъстват в разнообразни научни комитети, които ще включват над 25 световни експерти. Конференцията е получила подкрепата на няколко организации, включително ISBIS, ISBA, Minitab, Pfizer, Sanofi-Pasteur et TD Bank. Говорители с международна репутация ще присъстват на конференцията.

Регистрацията сега е отворена тук – here (http://siod.tdt.edu.vn/index.php/siod/2013)

Amstat News, Списанието „Significance“  ще помести статии и плакати

Според информация от „Amstat News“, Международната година на статистиката ще бъде отразена в предстоящи издания на Американската статистическа асоциация и списание „Significance“ в съвместна публикация на ASA и Кралското статистическо общество във Великобритания.

Януарския брой на Amstat News ще постави под прожектора Статистика2013 с информационна статия от изпълнителния директор на ASA Рон Васерщайн, както и специален промоционален плакат. Освен това, през следващата година, редакторът Меган Мърфи ще промотира Статистика2013 със специални статии всеки месец.

През февруари, списание Significance ще постави под прожектора Международната година на статистиката със специална корица. Вътре във възпоменателното издание читателите ще намерят плакат на корицата, който могат да разтворят и да поставят в обществена зона.

Ние Ви насърчаваме да проверявате всяко списание, да предавате статиите във Вашите офиси и да използвате сгънатите плакати за насърчаване на Международната година на статистика.

Правителствени агенции на САЩ промотират Статистика2013

Многобройни правителствени агенции на САЩ промотират Статистика2013 на техните уебсайтове. Ето част от тях:

Специална благодарност към агенциите за добре свършената работа в подпомагането на разпространението на информацията за Международната година на статистиката към обществеността и техните вътрешни аудитории и повишаване на осведомеността за статистиката на ключовите им партньори.

ASA стартира програмата Significance Gift Subscription

При отбелязване на Международната година на статистиката, Американската статистическа асоциация (ASA) е направила нов безплатен абонамент за списание Significance на неговите членове от гимназиите,.

Чрез тази специална програма членовете на ASA  могат да предоставят на гимназия, местно училище, или университет по техен избор, освободен от данъци безплатен абонамент за списание Significance.

ASA ще промотира тази уникална програма през 2013 г. и след това на своите членове, като отличен начин да се въведат учениците от гимназиите и евентуално следващото поколение статистици в търсенето на възнаграждаваща кариера в областта статистическата науки.

Бюлетин на Международната година на статистика – 25 октомври 2012 г.

Унгарската група за насърчаване на статистика в уникална обстановка

През 2013 г. Унгарската статистическа асоциация (УСА) ще промотира статистиката в уникална обстановка. За една седмица, УСА ще създаде „Статистическа база“ в най-популярния открит музей Сканцен (Skanzen) в Сентендре (Szentendre), където нейните членове ще бъдат разпределени в седем области, представляващи регионите на Унгария.

По време на мероприятието, членовете на УСА ще представят плакати и статистически брошури и ще говорят с посетителите на музея за това, как статистиката влияе на живота им. Музеят е символ на селските райони на Унгария и е известна атракция както за унгарците, така и за чуждестранни туристи. „Изборът на мястото създава среда, която надяваме се,че ще ни помогне да се покажем и докажем, че статистиката не е само числа или таблици, но има корени в ежедневието на хората“, казва Ева Лачка (Éva Laczka) , генерален секретар на УСА.

Поздравления за каузата на Westat за спонсориране на Статистика2013

Насоченият към обществеността уебсайт на международната година на статистиката  ще включва забавен раздел наречен „Светът без статистика“.

Спонсориран от Westat и Консорциумът за развитие на студентите по статистика (Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics Education (CAUSE)), сериите на уебсайта веднъж месечно ще изследват това, какъв би бил светът без нея. В този раздел ще има анимация, която ще показва как един аспект от ежедневния ни живот, който ние приемаме като даденост ще бъде сериозно променен, ако не се използваше статистиката. Освен това, кратка статия ще обяснява как статистиката помага и прави живота ни по-лесен и по добър.

Членовете на Управителния комитет на Международната година на статистиката изразяват своята благодарност към Westat и CAUSE за подкрепата към Статистика2013 и за този мощен, промоционален ресурс под формата на уебсайт.

Университета Северен Махаращра (North Maharashtra) става хилядния участник

В 12:02 ч. по Гринуич, на 18 октомври, Факултетът по статистика в университета Северен Махаращра стана хилядната организация, която се регистрира, като участник в Международната година на статистиката. Към днешна дата, общо 1,048  организации са се записали, като участници. Ние благодарим на всеки един от тях!

Судан става стотната страна участник!

В 12:36 ч. по Гринуич, на същия ден, корпорацията по Земеделие за научни изследвания стана първата организация от Судан, която се присъедини, като по този начин Судан стана стотната страна, която ще бъде директно представена на Международната година на статистиката. Още едно вълнуващо събитие!

Разделът ASA Q&P поставя амбициозни цели за 2013 г.

Разделът Качество и Производителност на Американската статистическа асоциация (АСА) моли своите членове да посетят една класна стая на училище, за да си говорят с учениците за статистиката през 2013 г. Целта е да има най-малко 100 посетени класни стаи. Членовете се насърчават да споделят истории за посещенията си с други хора чрез интернет страницата на LinkedIn.

Институтът SAS с гордост промотира Международната година на статистиката

SAS е украсил своето студентско общежитие с банери за Статистика2013.

През 2013 г. съревнованието ENBIS Greenfield става международно

С отбелязването на Международната година на статистиката през 2013 г., Европейската мрежа за бизнес и индустриална статистика (ENBIS) Greenfield Challenge се превръща в международно събитие. Наградата се връчва на статистици, които разказват на външната аудитория за неговата или нейната работа, като така повишават обществената осведоменост за приноса на статистиката към обществото. Комуникацията може да бъде осъществена чрез директен контакт, като презентация или статия в някое издание.

John Wiley & Sons, Inc.— спонсорът на Greenfield Challenge е увеличил значително наградния фонд и може да го увеличи още, ако броят и качеството на заявленията надхвърлят очакванията.

Крайният срок за подаване на заявленията е 31 май 2013. За да научите повече за предизвикателството Greenfield, предишните наградени и критериите за наградата, отидете на http://www.enbis.org/activities/greenfield_challenge?_ts=91594. Комитетът на Challenge Greenfield ще избере най-добрите заявления, които да бъдат наградени и представени на годишната среща на ENBIS в Анкара, Турция през следващата година.

Участващите организации се подготвят

С наближаването на Международната година на статистиката, която е само след два месеца, участващи в нея организациите започват да се подготвят за голямата година. Разгледайте тези уебсайтове на колегите в от целия свят:

Bulgaria: http://www.nsi.bg/newsbg.php?n=560

France:  http://www.sfds.asso.fr/EN-337-SFdS_Events_for_Statistics_2013 (English)

http://www.sfds.asso.fr/FR-337-venements_SFdS_pour_Statistics_2013 (French)

Germany:  http://www.statistik2013.de/en/

Mexico:  http://www.estadistica2013cimat.mx/

Sri Lanka:  http://www.iappstat.lk/

 

Експерти от ТСБ-Стара Загора на среща с ученици от гр. Раднево

На 05.02.2013 година експерти от ТСБ-Стара Загора се срещнаха с преподаватели и ученици  от 11-ти клас на ПГ „Св. Иван Рилски” в град Раднево, обл.Стара Загора.

Участници в срещата

Участници в срещата

С това събитие Териториалното статистическо бюро откри поредицата от мероприятия, посветени на Международната година на статистиката.

Презентация на ТСБ Стара Загора на тема Статистиката като наука и практика

На срещата бе представена мултимедийна презентация „Статистиката като наука и практика”. Изложението предизвика голям интерес от страна на учениците и ги провокира  да задават въпроси и да коментират демографските показатели на област Стара Загора и своя град Раднево.

Експертите от ТСБ раздадоха на учениците брошури със статистически данни за страната и областите.

Презентация на ТСБ Стара Загора на тема „Статистиката като наука и практика”