Светът на статистиката

ТСБ – Шумен гостува на три общини по повод Международната година на статистиката

В периода 16 – 19 септември 2013 г. ТСБ – Шумен и Областния информационен  център – Шумен,  гостуваха в гр. Велики Преслав и селата Хитрино и Венец, които са центрове на едноименните общини. Домакини бяха общинските администрации, а поводът за участието на шуменското териториално статистическо бюро беше презентацията на съвместната инициатива на гостуващите  ведомства „Статистиката в помощ на инициативните“, посветена на Международната година на статистиката.

На срещите от страна на общините присъстваха кметове на кметства, земеделски производители, читалищни деятели и служители от местната администрация.

Участници в срещата

Участници в срещата

Г-жа Галина Минчева, ръководител на ОИЦ – Шумен, и експертите от Центъра запознаха  участниците в срещите с добри практики по финансираната с европейски средства Оперативна програма „Регионално развитие“ и приоритетите за новия програмен период 2014 – 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони.

Г-жа Светла Кръстева, началник на отдел „Статистически изследвания и анкетиране“ в ТСБ – Шумен, отбеляза настоящата 2013 година като Международна година на статистиката. Тя подробно информира за предлаганите от ТСБ продукти и услуги и условията за тяхното заявяване, като наблегна на възможността статистическата информация да бъде успешно използвана при разработването на  проекти,  кандидатстващи за европейско финансиране.

От години общинските администрации във Велики Преслав, Венец и Хитрино са наши потребители и активно ползват статистически данни, предоставени им от ТСБ – Шумен. През  2013 г. всяка една от тях  заяви и получи срещу заплащане значителен обем информация, необходима за разработване на регионалните планове за развитие. Предоставили  сме услуги и на други потребители от посочените общини – представители на бизнеса и местни структури на изпълнителната власт. Проведените срещи бяха полезни в най-голяма степен на земеделските производители, които до този момент не бяха  информирани за възможностите  на статистиката.

Участници в срещата

Участници в срещата

Всички участници  получиха  дипляната „Статистиката в помощ на инициативните“, а ТСБ – Шумен направи още една стъпка към повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на  дейността на НСИ върху всички сфери на обществото.