Светът на статистиката

НСИ посрещна ученици от 19 СОУ

Ученици от 19 СОУ на посещение в НСИ

ученици от 19 СОУ в НСИ

Ученици от 12-ти клас на 19 СОУ „Елин Пелин”, профил „Предприемачество и бизнес”, бяха на посещение в Националния статистически институт на 22 ноември 2012 година.

На тази учебна визита учениците се срещнаха с ключови експерти от НСИ и се запознаха с процеса на събиране, произвеждане и разпространение на статистическата информация, както и с практическата насоченост на бизнес наблюденията и други статистически изследвания.

Ученици от 19 СОУ на посещение в НСИ

ученици от 19 СОУ в НСИ

Презентация на тема: „Изследване в табличен вид – анализиране на статистическа информация и начините за нейното графично изображение” беше изнесена от началника на отдел „Статистика на доходите и разходите на домакинствата” в НСИ, която прерасна в дискусия за практическите аспекти на анализа и графичното изобразяване на статистическата информация.

Ученици от 19 СОУ на посещение в НСИ

ученици от 19 СОУ в НСИ

Тази среща е част от инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория посветени на предстоящата Международна година на статистиката 2013.

Бъдещите икономисти и предприемачи споделиха, че срещата е била много полезна и е събудила техния интерес, както към практическото приложение на статистическата информация, така и към статистиката като наука.