Светът на статистиката

Статистиката – неотменна част от нашия живот

Среща-разговор на  директора на ТСБ-Шумен  с курсисти по европроект

Първата инициатива на ТСБ-Шумен по повод 2013 – Международна година на статистиката стартира на 10 януари 2013 г. с посещение на 26 курсисти по проект „Взех живота си в свои ръце“, финансиран с европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“.  Курсистите се запознаха с организацията на дейността на ТСБ-Шумен, целите и задачите на МГС и планираните инициативи на шуменската статистика в тази връзка.

Среща-разговор на директора на ТСБ-Шумен с курсисти по европроект

курсисти по европроект в ТСБ Шумен

Мотото на срещата – разговор  бе „Статистиката – неотменна част от нашия живот“.   Участниците в същата се убедиха, че осъзнато или не, статистиката присъства  в ежедневието нa  всички нас. Тя регистрира, анализира, а под формата на управленски решения, основани на статистически данни, и направлява отделни аспекти от нашия личен и обществен живот.

Курсистите посрещнаха с най-голям интерес предоставената им възможност да попълнят анонимна анкетна карта за изследване на мнението им  относно статистиката, степента в която са се докосвали до статистическата информация, познанията им за органите на  европейската статистика. Анализът на резултатите сочи, че под една или друга форма всички участници  са чували статистически данни, основно за страната, шуменския регион и сравнителни числа  за България и други европейски страни. За над 73% от анкетираните основен източник на такава информация са националните медии, а за всеки трети – регионалните вестници, радиа и шуменската телевизия. Близо 62% от тях обсъждат с приятели и познати статистическите числа, ако са по тема, която ги интересува. Най-голям интерес предизвикват статистиката за безработицата, доходите,  разходите и инфлацията.

Над 65 % от участниците в анкетата са наясно, че органът, който осигурява статистическа информация на институциите на ЕС е Евростат.  На въпрос: „Според Вас какво следва да се предприеме,, за да стане статистическата информация по-полезна за гражданите“, всеки втори избира отговора: „Да се обяснява повече какво е значението на данните за живота на хората и как се използват“ , а според всеки трети „информацията следва да се поднася по разбираем начин“.

ТСБ-Шумен  обработи попълнените  анкетни карти и предостави  обобщените данни на  ръководителката на проекта г-жа Богдана Въчкова.

Оповестяване на международната година на статистиката в област Ямбол

На 4 януари 2013 г. по инициатива на Организационния комитет на Териториално статистическо бюро – Ямбол се проведе работна среща на директора на ТСБ – Ямбол с представители на регионалните медии. На срещата беше представен чрез мултимедийна презентация официалният сайт www.Statistics2013.org, логото, целите и плана на ТСБ – Ямбол за провеждане на мероприятия за честването на Международната година на статистиката 2013 на територията на област Ямбол.

Работна среща на директора на ТСБ – Ямбол с представители на регионалните медии

среща с медии в ТСБ Ямбол

Работна среща на директора на ТСБ – Ямбол с представители на регионалните медии

среща с медии в ТСБ Ямбол

От забавната математика – към сериозната статистика

Териториално статистическо бюро Хасково посрещна ученици от СОУ „Ст. Караджа”

Териториално статистическо бюро Хасково посрещна ученици от СОУ „Ст. Караджа”

група ученици в ТСБ Хасково

Международната година на статистиката започна за ТСБ-Хасково  с посещение на група ученици от Спортното училище в града, които работят по различни европейски проекти.

Пред учениците и техните учители експертите от ТСБ – Хасково Тонка Тончева и Николай Латев изнесоха лекция на тема „От забавната математика – към сериозната статистика” и  демонстрираха нагледно как се обработват статистическите данни.

Териториално статистическо бюро Хасково посрещна ученици от СОУ „Ст. Караджа”

група ученици в ТСБ Хасково

Основен акцент в презентацията беше, че статистиката е тази наука и практика, която „облича” цифрите и числата и им придава смисъл. Посредством статистическите данни, в днешния динамичен живот, човек става по-информиран, което му позволява да взема по-адекватни и правилни решения.

Младите спортисти от Хасково споделиха, че когато разполагат с повече информация за своите противници, ще могат по-лесно да намерят слабите им места и така по успешно ще атакуват и побеждават. Учениците бяха запознати с изследванията, които прави Националния статистически институт на България и получиха брошури с данни от проведени вече наблюдения.