Светът на статистиката

Организационен комитет на глобалната инициатива

 

Уважаеми госпожи и господа, 

„Светът на статистиката” е наследник на успешно преминалата по целия свят глобална инициатива „2013 – Международна година на статистиката”.

България е сред първите три държави (заедно с Мексико и Испания), получили най-висока оценка за добре свършена работа, организирани в страната ни мероприятия, брой регистрирани участници и призови места в обявените конкурси по повод глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката”.

Засвидетелстваният голям интерес от 2 318 организации от 128 страни през 2013 г., както и нарастващият брой на желаещите за участие в началото на 2014 г., са дали повод на Организационния комитет да се помисли за по-нататъшно развитие на глобалната инициатива. По този начин се взема решението сайтът на глобалната инициатива www.statistics2013.org да бъде преименуван на www.worldofstatistics.org, като се запази цялата информация до този момент и продължи да се попълва с нови вести и материали.

Логото на „Светът на статистиката” и дизайнът на сайта са идентични с глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката”. Променени са единствено надписите. Разчита се на разпознаваемостта на утвърдилия се вече бранд сред обществото и участващите организации. На сайта www.worldofstatistics.org/wos/logos.cfm може да се намери логото на български език.

Преобладаващата част от статистическите организации в целия свят са силно въодушевени да продължат да работят заедно със „Светът на статистиката”, тъй като основните цели на глобалната инициатива ще бъдат водещи за тях и в бъдеще:

  • Повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото
  • Популяризиране на статистиката като професия особено сред младите хора
  • Насърчаване на творчеството и развитието на статистическата наука.

Организационният комитет отправя призив да се продължи съвместната работа с новата кампания „Светът на статистиката”, тъй като с общите  усилия е постигнат напредък в образоването на обществото по отношение на приноса на статистиката и на статистиците, както и да се насърчат младите  хора да учат и работят в областта на статистиката.

Информационни бюлетини: http://www.worldofstatistics.org/news-of-the-world-of-statistics-archive/.