Светът на статистиката

Проект „Ученически практики” в ТСБ – Габрово

В Териториалното статистическо бюро – Габрово, продължават проявите, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. Една от тях е завършилото изпълнение на дейностите по проект „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Териториалното статистическо бюро участва в проекта в качеството си на работодател на двете ученички от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – гр. Дряново – Благовеста Минева – XIа клас, специалност „Банково дело”, и Силвана Груева – XIб клас, специалност „Оперативно счетоводство”. Наставник на практикуващите ученици от страна на ТСБ беше г-жа Анна Радионова – главен експерт в отдел „Статистически изследвания и анкетиране”.

Всеки от участниците в проекта изпълни перфектно своите задължения съгласно подписаните договори, спазени бяха изготвените графици, като ученичките в последните четири месеца работиха в продължение на 240 астрономически часа. По време на практиката те усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ, бяха запознати с постиженията и проблемите при провеждането на кампанията за годишната отчетност на фирмите и организациите от област Габрово за 2012 година.

Благовеста Минева и Силвана Груева в работна среда

Работна среда

 

Съдействие от наставника Анна Радионова

Съдействие от наставника

Ръководството на училището и наблюдаващия учител изразиха удовлетворението си от постигнатия синхрон в работата между партниращите институции и от постигнатите резултати в производствения процес по събиране и обработване на статистическата информация.

Териториално статистическо бюро – Търговище – участник в проект „Ученически практики”

По повод Международната година на статистиката ТСБ-Търговище се регистрира за участие в проекта „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Реализирането на проекта ще подобри качеството на професионалното обучение и образование и ще улесни достъпа до практическо обучение като част от системата на продължаващото професионално обучение (ППО) в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Като партньор в проекта Териториално статистическо бюро – Търговище, осигури практическо обучение от 1 юли до 31 август 2013 г. на две единадесетокласнички от ПГИИ „Джон Атанасов”. През обучителния период учениците ще се запознаят с производството и разпространението на статистическа информация и ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания и умения.

Учениците ще научат повече за ролята и значението на статистиката в обществения живот и за статистическите продукти и услуги, които ще им бъдат от полза в тяхната бъдеща професионална и житейска реализация.

Участници в проекта

Участници в проекта

ТСБ-Русе посрещна ученици от Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети”

Ученици от XI клас на Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети” посетиха Териториалното статистическо бюро в Русе. Срещата се осъществи по повод  133-тата годишнина от създаването на българската статистика и отбелязването на световната инициатива 2013 – Международна година на статистиката.

По време на срещата беше направен кратък исторически преглед на развитието на българската статистическа институция. Мултимедийна презентация запозна гостите с разпространението на статистическа информация като барометър за статистическата активност и общественото доверие в НСИ и ТСБ. Беше поставен акцент върху ролята и значението на резултатите от провежданите статистически изследвания за вземането на оптимални управленски решения в областта на демографското, социалното и икономическото развитие на страната.

Срещата завърши с дискусия, на която бяха обсъдени мнения, свързани с обучението по статистика в сферата на професионалното обучение и образование. мултимедийна презентация

мултимедийна презентация

участници в срещата

дискусия

 

ТСБ-Шумен отличи победителите в националното състезание „Карл Попър дебати“

От 29 юни до 1 юли  т.г. в гр. Шумен се проведе националното състезание „Карл Попър дебати“, организирано от Природоматематическата гимназия и община Шумен с информационната подкрепа на ТСБ-Шумен. Участието на шуменските статистици е част от регионалните инициативи, посветени на Международната година на статистиката (МГС).

Зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева открива състезанието

Откриване на състезанието

Състезанието премина под надслов „Европейски перспективи пред българската култура“, във връзка с кандидатурата на град Шумен за европейска столица на културата през 2019 година. То беше открито от зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева.       

В състезанието се включиха представители на 18 ученически клуба по дебати от София, Русе, Сливен, Свищов, Велико Търново и три шуменски училища. В продължение на три дни младите хора излагаха аргументи и контрааргументи по теми, свързани с икономиката, туризма, държавната политика в областта на културата, културно-историческото наследство, както и с възможността български град да се представи престижно като европейска столица на културата.

Церемония по награждаване на победителите

Церемония по награждаване на победителите

Съвместната инициатива на директора на ПМГ г-н Георгиев и директорката на ТСБ-Шумен за включването на шуменските статистици в събитието се изразяваше в оказването от страна на ТСБ на логистична, информационна подкрепа на три шуменски отбора като форма за популяризиране на МГС сред младите шуменци. Дни преди старта на националната надпревара ученици от Природоматематическата гимназия и ръководителката на клуба по дебати г-жа Цочева посетиха ТСБ и бяха запознати с целите на Международната година на статистиката. Коментирана бе възможността статистически данни да се използват в хода на състезанието. От страна на ТСБ бе изготвена и предоставена обширна информация за икономическото развитие и дейността на културните институции в страната. Данните бяха широко използвани от учениците в хода на тяхното участие, а „статистическата“ им подготовка – коментирана от журито.

До финала достигнаха два шуменски отбора, като заключителният кръг се проведе при голям интерес в сесийната зала на общината. Победител бе отборът по дебати, включващ ученици от 11 клас на Природоматематическата гимназия в Шумен, а наградите бяха връчени от кмета на  общината г-н Костов.

Церемония по награждаване на победителите

Награждаване на победителите

 На церемониятасред присъстващите бяха и експертите от ТСБ-Шумен Антония Стефанова, Диянка Иванова и Мария Божинова. Заедно с директорката те определиха тримата най-добре представили се ученици, които в своето изложение цитираха и данни на НСИ: Иван Цонев, Славина Теодосиева и Господин Тонев.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници, като ги информира за глобалната инициатива „Международна година на статистиката 2013“. Тя насочи вниманието им към сайта на НСИ, който благодарение на богатата статистическа информация, която предлага, би бил неоценим помощник при подготовката за бъдещи дебати.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници

Поздравления за победителите

Като подарък от ТСБ-Шумен отличените участници получиха по един „Статистически справочник 2012“, който да ги подпомага в бъдещите им ораторски изяви, както и канцеларски пособия.

Националните дебати бяха широко отразени от регионалните медии. През август т.г. отборът победител ще вземе участие в международно състезание в Чехия, където ще се бори за призово място с 14 клуба от различни държави.

Регионалните медии отразяват събитието

Регионалните медии отразяват събитието