Светът на статистиката

ТСБ – Габрово е домакин на съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

На 5 февруари 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Габрово се проведе Съвместно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд. Заседанието беше ръководено от заместник областния управител г-н Неделчо Търкаланов и бяха разгледани темите:

  • Икономическа активност на населението в Габровска област, според данните от „Преброяване 2011” – Георги Цветков, директор на ТСБ – Габрово
  • Информация за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” за 2012 г. по отношение спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – Димитър Димитров, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово
Участниците в заседанието на ТСБ Габрово и Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

Участниците в заседанието

Заседанието бе посветено на Международната година на статистиката. От м. януари 2013 г. и Териториално статистическо бюро – Габрово направи своята регистрация за участие в проявите.

Участниците в заседанието изслушаха с интерес презентацията на Георги Цветков и коментираха икономическата ситуация в Габровска област. Те се запознаха с инициативите на статистическото бюро по повод Международната година на статистиката и обещаха партньорска подкрепа за предстоящите събития.

Участниците в заседанието на ТСБ Габрово и Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

Участниците в заседанието

Участниците в заседанието на ТСБ Габрово и Областния съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд

Участниците в заседанието