A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
02645 с. Банкя Bankya PER обл. Перник PER51 Трън PER51-00 BG4 BG41 BG414 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 141
02659 гр. Банкя Bankya SOF обл. София (столица) SOF46 Столична SOF46-00 BG4 BG41 BG411 1 3 6 500 - 699 вкл. 2004 142
02662 с. Баново Banovo VAR обл. Варна VAR26 Суворово VAR26-00 BG3 BG33 BG331 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 143
02676 гр. Банско Bansko BLG обл. Благоевград BLG01 Банско BLG01-00 BG4 BG41 BG413 1 3 7 700 - 999 вкл. 2004 144
02689 с. Банчовци Banchovtsi SFO обл. София SFO20 Ихтиман SFO20-00 BG4 BG41 BG412 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 145
02693 с. Баня Banya BLG обл. Благоевград BLG37 Разлог BLG37-01 BG4 BG41 BG413 3 5 7 700 - 999 вкл. 2004 146
02703 с. Баня Banya BGS обл. Бургас BGS15 Несебър BGS15-01 BG3 BG34 BG341 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 147
02717 с. Баня Banya PAZ обл. Пазарджик PAZ20 Панагюрище PAZ20-01 BG4 BG42 BG423 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 148
02720 гр. Баня Banya PDV обл. Пловдив PDV13 Карлово PDV13-01 BG4 BG42 BG421 1 4 4 200 - 299 вкл. 2004 149
02734 с. Баня Banya SLV обл. Сливен SLV16 Нова Загора SLV16-02 BG3 BG34 BG342 3 5 4 200 - 299 вкл. 2004 150
02748 с. Бараково Barakovo KNL обл. Кюстендил KNL27 Кочериново KNL27-01 BG4 BG41 BG415 3 5 5 300 - 499 вкл. 2004 151
02751 с. Бараци Baratsi KRZ обл. Кърджали KRZ15 Крумовград KRZ15-60 BG4 BG42 BG425 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 152
02765 с. Детелина Detelina BGS обл. Бургас BGS09 Карнобат BGS09-02 BG3 BG34 BG341 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 153
02779 с. Барутин Barutin SML обл. Смолян SML10 Доспат SML10-01 BG4 BG42 BG424 3 5 8 1000 и повече 2004 154
02782 с. Горна Арда Gorna Arda SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 8 1000 и повече 2004 155
02796 с. Басарбово Basarbovo RSE обл. Русе RSE27 Русе RSE27-01 BG3 BG32 BG323 3 5 1 0 - 49 вкл. 2004 156
02806 с. Баскалци Baskaltsi BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-00 BG4 BG41 BG413 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 157
02810 с. Бата Bata BGS обл. Бургас BGS17 Поморие BGS17-03 BG3 BG34 BG341 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 158
02823 с. Батак Batak VTR обл. Велико Търново VTR22 Павликени VTR22-01 BG3 BG32 BG321 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 159
02837 гр. Батак Batak PAZ обл. Пазарджик PAZ03 Батак PAZ03-00 BG4 BG42 BG423 1 4 7 700 - 999 вкл. 2004 160