A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
00014 с. Абланица Ablanitsa BLG обл. Благоевград BLG52 Хаджидимово BLG52-01 BG4 BG41 BG413 3 5 6 500 - 699 вкл. 2007 1
00028 с. Абланица Ablanitsa LOV обл. Ловеч LOV18 Ловеч LOV18-00 BG3 BG31 BG315 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 2
00031 с. Абрит Abrit DOB обл. Добрич DOB20 Крушари DOB20-01 BG3 BG33 BG332 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 3
00045 с. Мокрен Mokren SLV обл. Сливен SLV11 Котел SLV11-01 BG3 BG34 BG342 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 4
00059 с. Аврамово Avramovo BLG обл. Благоевград BLG53 Якоруда BLG53-01 BG4 BG41 BG413 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 5
00062 с. Аврамово Avramovo KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-00 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 6
00084 с. Аврен Avren VAR обл. Варна VAR01 Аврен VAR01-00 BG3 BG33 BG331 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 7
00093 с. Аврен Avren KRZ обл. Кърджали KRZ15 Крумовград KRZ15-01 BG4 BG42 BG425 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 8
00103 с. Агатово Agatovo GAB обл. Габрово GAB29 Севлиево GAB29-01 BG3 BG32 BG322 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 9
00117 с. Азманите Azmanite GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 10
00120 с. Върбен Varben KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-01 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 11
00134 с. Изгрев Izgrev BLG обл. Благоевград BLG03 Благоевград BLG03-01 BG4 BG41 BG413 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 12
00148 с. Айрово Ayrovo KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-50 BG4 BG42 BG425 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 13
00151 гр. Айтос Aytos BGS обл. Бургас BGS01 Айтос BGS01-00 BG3 BG34 BG341 1 2 2 50 - 99 вкл. 2007 14
00165 с. Аканджиево Akandzhievo PAZ обл. Пазарджик PAZ04 Белово PAZ04-07 BG4 BG42 BG423 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 15
00179 с. Акациево Akatsievo VID обл. Видин VID09 Видин VID09-00 BG3 BG31 BG311 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 16
00182 гр. Аксаково Aksakovo VAR обл. Варна VAR02 Аксаково VAR02-00 BG3 BG33 BG331 1 3 3 100 - 199 вкл. 2007 17
00196 с. Аламовци Alamovtsi SML обл. Смолян SML11 Златоград SML11-01 BG4 BG42 BG424 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 18
00206 с. Албанци Albantsi KRZ обл. Кърджали KRZ08 Джебел KRZ08-40 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 19
00215 с. Алваново Alvanovo TGV обл. Търговище TGV35 Търговище TGV35-01 BG3 BG33 BG334 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 20