A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
02854 с. Батин Batin RSE обл. Русе RSE03 Борово RSE03-01 BG3 BG32 BG323 3 6 2 50 - 99 вкл. 2007 161
02868 с. Батишница Batishnitsa RSE обл. Русе RSE08 Две могили RSE08-02 BG3 BG32 BG323 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 162
02871 с. Батово Batovo DOB обл. Добрич DOB15 Добрич-селска DOB15-03 BG3 BG33 BG332 3 6 2 50 - 99 вкл. 2007 163
02885 с. Батошево Batoshevo GAB обл. Габрово GAB29 Севлиево GAB29-02 BG3 BG32 BG322 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 164
02899 с. Батулия Batulia SFO обл. София SFO43 Своге SFO43-01 BG4 BG41 BG412 3 7 6 500 - 699 вкл. 2007 165
02909 с. Батулци Batultsi LOV обл. Ловеч LOV38 Ябланица LOV38-01 BG3 BG31 BG315 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 166
02912 с. Баурене Baurene VRC обл. Враца VRC21 Криводол VRC21-01 BG3 BG31 BG313 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 167
02926 с. Бахалин Bahalin SFO обл. София SFO45 Сливница SFO45-00 BG4 BG41 BG412 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 168
02935 с. Баховица Bahovitsa LOV обл. Ловеч LOV18 Ловеч LOV18-03 BG3 BG31 BG315 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 169
02943 с. Бахреци Bahretsi GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 170
02957 с. Бацова махала Batsova mahala PVN обл. Плевен PVN21 Никопол PVN21-02 BG3 BG31 BG314 3 6 1 0 - 49 вкл. 2007 171
02960 с. Бачево Bachevo BLG обл. Благоевград BLG37 Разлог BLG37-02 BG4 BG41 BG413 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 172
02974 с. Бачково Bachkovo PDV обл. Пловдив PDV01 Асеновград PDV01-01 BG4 BG42 BG421 3 6 5 300 - 499 вкл. 2007 173
02988 с. Букаците Bukatsite SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 174
02991 с. Башево Bashevo KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-02 BG4 BG42 BG425 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 175
03006 с. Бащино Bashtino KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-01 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 176
03017 с. Бащино Bashtino SLS обл. Силистра SLS07 Главиница SLS07-01 BG3 BG32 BG325 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 177
03023 с. Бащино Bashtino SZR обл. Стара Загора SZR23 Опан SZR23-00 BG3 BG34 BG344 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 178
03037 с. Баячево Bayachevo TGV обл. Търговище TGV35 Търговище TGV35-03 BG3 BG33 BG334 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 179
03040 с. Бдинци Bdintsi DOB обл. Добрич DOB15 Добрич-селска DOB15-00 BG3 BG33 BG332 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 180