A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
87401 с. Яна Yana SOF обл. София (столица) SOF46 Столична SOF46-53 BG4 BG41 BG411 3 5 6 500 - 699 вкл. 2004 5221
87415 с. Янино Yanino KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-54 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 5222
87429 с. Янково Yankovo SHU обл. Шумен SHU25 Смядово SHU25-09 BG3 BG33 BG333 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 5223
87432 с. Янковци Yankovtsi GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2006 5224
87446 с. Яново Yanovo BLG обл. Благоевград BLG40 Сандански BLG40-44 BG4 BG41 BG413 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 5225
87453 с. Янтра Yantra VTR обл. Велико Търново VTR06 Горна Оряховица VTR06-12 BG3 BG32 BG321 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 5226
87463 с. Янтра Yantra GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 2 50 - 99 вкл. 2004 5227
87477 с. Яньовец Yanyovets VID обл. Видин VID16 Димово VID16-00 BG3 BG31 BG311 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 5228
87480 с. Ярджиловци Yardzhilovtsi PER обл. Перник PER32 Перник PER32-20 BG4 BG41 BG414 3 6 6 500 - 699 вкл. 2004 5229
87494 с. Яребица Yarebitsa KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-96 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 5230
87504 с. Яребица Yarebitsa SLS обл. Силистра SLS10 Дулово SLS10-26 BG3 BG32 BG325 3 5 4 200 - 299 вкл. 2004 5231
87518 с. Яребична Yarebichna VAR обл. Варна VAR02 Аксаково VAR02-23 BG3 BG33 BG331 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 5232
87521 с. Яребично Yarebichno TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 5233
87535 с. Яребковица Yarebkovitsa SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-00 BG4 BG41 BG412 3 8 8 1000 и повече 2006 5234
87549 с. Ярловица Yarlovitsa VID обл. Видин VID16 Димово VID16-00 BG3 BG31 BG311 3 8 3 100 - 199 вкл. 2004 5235
87552 с. Ярлово Yarlovo SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-25 BG4 BG41 BG412 3 6 8 1000 и повече 2004 5236
87566 с. Ярловци Yarlovtsi PER обл. Перник PER51 Трън PER51-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 5237
87579 с. Ярославци Yaroslavtsi PER обл. Перник PER08 Брезник PER08-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 5238
87583 с. Ясен Yasen VID обл. Видин VID30 Ново село VID30-04 BG3 BG31 BG311 3 7 2 50 - 99 вкл. 2004 5239
87597 с. Ясен Yasen PVN обл. Плевен PVN24 Плевен PVN24-24 BG3 BG31 BG314 3 4 2 50 - 99 вкл. 2004 5240