A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Контакти

Националният регистър на населените места е изграден на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) и се поддържа от Националния статистически институт.

Връзка с нас

[email protected]