A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
02419 с. Балиновци Balinovtsi GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2006 121
02436 с. Балкан Balkan HKV обл. Хасково HKV30 Стамболово HKV30-12 BG4 BG42 BG422 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 122
02448 с. Балканец Balkanets LOV обл. Ловеч LOV34 Троян LOV34-02 BG3 BG31 BG315 3 7 6 500 - 699 вкл. 2004 123
02453 с. Балкан махала Balkan mahala PDV обл. Пловдив PDV15 Лъки PDV15-00 BG4 BG42 BG421 3 8 8 1000 и повече 2004 124
02467 с. Балкански Balkanski RAZ обл. Разград RAZ26 Разград RAZ26-01 BG3 BG32 BG324 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 125
02470 с. Балканци Balkantsi VTR обл. Велико Търново VTR31 Стражица VTR31-00 BG3 BG32 BG321 3 7 4 200 - 299 вкл. 2005 126
02484 с. Балканци Balkantsi DOB обл. Добрич DOB12 Генерал Тошево DOB12-00 BG3 BG33 BG332 3 8 3 100 - 199 вкл. 2004 127
02498 с. Балуци Balutsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 128
02508 гр. Балчик Balchik DOB обл. Добрич DOB03 Балчик DOB03-00 BG3 BG33 BG332 1 2 2 50 - 99 вкл. 2004 129
02511 с. Балша Balsha SOF обл. София (столица) SOF46 Столична SOF46-36 BG4 BG41 BG411 3 6 6 500 - 699 вкл. 2004 130
02539 с. Бальовци Balyovtsi SFO обл. София SFO20 Ихтиман SFO20-00 BG4 BG41 BG412 3 8 7 700 - 999 вкл. 2006 131
02542 с. Балювица Balyuvitsa MON обл. Монтана MON02 Берковица MON02-00 BG3 BG31 BG312 3 8 4 200 - 299 вкл. 2004 132
02556 с. Банари Banari GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 133
02563 с. Бангейци Bangeytsi GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 134
02587 с. Баниска Baniska RSE обл. Русе RSE08 Две могили RSE08-01 BG3 BG32 BG323 3 5 3 100 - 199 вкл. 2004 135
02590 с. Баница Banitsa VRC обл. Враца VRC10 Враца VRC10-01 BG3 BG31 BG313 3 5 4 200 - 299 вкл. 2004 136
02600 с. Баничан Banichan BLG обл. Благоевград BLG11 Гоце Делчев BLG11-01 BG4 BG41 BG413 3 6 6 500 - 699 вкл. 2004 137
02614 с. Банище Banishte PER обл. Перник PER08 Брезник PER08-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 138
02628 с. Банковец Bankovets TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 139
02631 с. Банковци Bankovtsi GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 140