A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
87607 с. Ясените Yasenite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2006 5241
87610 с. Ясенково Yasenkovo SHU обл. Шумен SHU07 Венец SHU07-13 BG3 BG33 BG333 3 5 5 300 - 499 вкл. 2004 5242
87624 с. Ясеновец Yasenovets RAZ обл. Разград RAZ26 Разград RAZ26-18 BG3 BG32 BG324 3 5 5 300 - 499 вкл. 2004 5243
87638 с. Ясеново Yasenovo BGS обл. Бургас BGS18 Руен BGS18-38 BG3 BG34 BG341 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 5244
87641 с. Ясеново Yasenovo SZR обл. Стара Загора SZR12 Казанлък SZR12-19 BG3 BG34 BG344 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 5245
87655 с. Ясна поляна Yasna polyana BGS обл. Бургас BGS27 Приморско BGS27-03 BG3 BG34 BG341 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 5246
87669 с. Ясно поле Yasno pole PDV обл. Пловдив PDV17 Марица PDV17-19 BG4 BG42 BG421 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 5247
87672 с. Ястреб Yastreb KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-48 BG4 BG42 BG425 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 5248
87686 с. Ястребино Yastrebino TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 5249
87694 с. Ястребна Yastrebna SLS обл. Силистра SLS32 Ситово SLS32-00 BG3 BG32 BG325 3 8 3 100 - 199 вкл. 2006 5250
87700 с. Ястребово Yastrebovo RSE обл. Русе RSE27 Русе RSE27-13 BG3 BG32 BG323 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 5251
87713 с. Ястребово Yastrebovo SZR обл. Стара Загора SZR23 Опан SZR23-12 BG3 BG34 BG344 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 5252
87727 с. Яхиново Yahinovo KNL обл. Кюстендил KNL48 Дупница KNL48-16 BG4 BG41 BG415 3 5 6 500 - 699 вкл. 2004 5253
87802 с. Попови ливади Popovi livadi BLG обл. Благоевград BLG11 Гоце Делчев BLG11-00 BG4 BG41 BG413 3 8 8 1000 и повече 2004 5254
87816 с. Свети Спас Sveti Spas SFO обл. София SFO59 Долна баня SFO59-00 BG4 BG41 BG412 3 8 8 1000 и повече 2004 5255
87825 с. Свети Константин Sveti Konstantin PAZ обл. Пазарджик PAZ21 Пещера PAZ21-00 BG4 BG42 BG423 3 8 8 1000 и повече 2004 5256