A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
00878 гр. Ахтопол Ahtopol BGS обл. Бургас BGS13 Царево BGS13-01 BG3 BG34 BG341 1 4 1 0 - 49 вкл. 2004 81
00881 с. Абланица Ablanitsa PAZ обл. Пазарджик PAZ08 Велинград PAZ08-01 BG4 BG42 BG423 3 6 8 1000 и повече 2004 82
00895 с. Айдемир Aydemir SLS обл. Силистра SLS31 Силистра SLS31-01 BG3 BG32 BG325 3 4 1 0 - 49 вкл. 2004 83
00905 с. Априлци Apriltsi KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-00 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2005 84
00919 с. Антимово Antimovo VID обл. Видин VID09 Видин VID09-02 BG3 BG31 BG311 3 6 1 0 - 49 вкл. 2004 85
02021 с. Баба Тонка Baba Tonka TGV обл. Търговище TGV24 Попово TGV24-02 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 86
02035 с. Бабек Babek PDV обл. Пловдив PDV07 Брезово PDV07-00 BG4 BG42 BG421 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 87
02049 с. Бабино Babino KNL обл. Кюстендил KNL04 Бобов дол KNL04-14 BG4 BG41 BG415 3 6 6 500 - 699 вкл. 2004 88
02052 с. Бабинска река Babinska reka KNL обл. Кюстендил KNL04 Бобов дол KNL04-00 BG4 BG41 BG415 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 89
02066 с. Бабица Babitsa PER обл. Перник PER08 Брезник PER08-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 90
02076 с. Баблон Bablon SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 8 1000 и повече 2006 91
02083 с. Бабово Babovo RSE обл. Русе RSE33 Сливо поле RSE33-01 BG3 BG32 BG323 3 6 1 0 - 49 вкл. 2004 92
02097 с. Бабук Babuk SLS обл. Силистра SLS31 Силистра SLS31-02 BG3 BG32 BG325 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 93
02107 с. Бабяк Babyak BLG обл. Благоевград BLG02 Белица BLG02-01 BG4 BG41 BG413 3 6 8 1000 и повече 2004 94
02110 с. Багалевци Bagalevtsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 95
02124 с. Багра Bagra KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-51 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 96
02138 с. Багренци Bagrentsi KNL обл. Кюстендил KNL29 Кюстендил KNL29-01 BG4 BG41 BG415 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 97
02141 с. Багрилци Bagriltsi KRZ обл. Кърджали KRZ15 Крумовград KRZ15-02 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 98
02155 с. Багрянка Bagryanka KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-01 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 99
02169 с. Бадевци Badevtsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 100