A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
00223 с. Алдомировци Aldomirovtsi SFO обл. София SFO45 Сливница SFO45-01 BG4 BG41 BG412 3 5 6 500 - 699 вкл. 2004 21
00237 с. Алеково Alekovo VTR обл. Велико Търново VTR28 Свищов VTR28-01 BG3 BG32 BG321 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 22
00240 с. Алеково Alekovo SLS обл. Силистра SLS01 Алфатар SLS01-01 BG3 BG32 BG325 3 6 4 200 - 299 вкл. 2004 23
00254 с. Алеко Константиново Aleko Konstantinovo PAZ обл. Пазарджик PAZ19 Пазарджик PAZ19-01 BG4 BG42 BG423 3 5 4 200 - 299 вкл. 2004 24
00268 с. Александрия Aleksandria DOB обл. Добрич DOB20 Крушари DOB20-00 BG3 BG33 BG332 3 8 3 100 - 199 вкл. 2004 25
00271 с. Александрово Aleksandrovo BGS обл. Бургас BGS17 Поморие BGS17-00 BG3 BG34 BG341 3 7 2 50 - 99 вкл. 2004 26
00285 с. Александрово Aleksandrovo VTR обл. Велико Търново VTR28 Свищов VTR28-02 BG3 BG32 BG321 3 7 2 50 - 99 вкл. 2004 27
00299 с. Александрово Aleksandrovo LOV обл. Ловеч LOV18 Ловеч LOV18-02 BG3 BG31 BG315 3 5 3 100 - 199 вкл. 2004 28
00309 с. Александрово Aleksandrovo SZR обл. Стара Загора SZR24 Павел баня SZR24-01 BG3 BG34 BG344 3 5 5 300 - 499 вкл. 2004 29
00312 с. Александрово Aleksandrovo TGV обл. Търговище TGV35 Търговище TGV35-02 BG3 BG33 BG334 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 30
00326 с. Александрово Aleksandrovo HKV обл. Хасково HKV34 Хасково HKV34-01 BG4 BG42 BG422 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 31
00330 с. Александрово Aleksandrovo SHU обл. Шумен SHU25 Смядово SHU25-00 BG3 BG33 BG333 3 8 4 200 - 299 вкл. 2004 32
00343 с. Александрово Aleksandrovo JAM обл. Ямбол JAM22 Стралджа JAM22-01 BG3 BG34 BG343 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 33
00357 гр. Нови Искър Novi Iskar SOF обл. София (столица) SOF46 Столична SOF46-00 BG4 BG41 BG411 1 3 6 500 - 699 вкл. 2004 34
00360 с. Александър Стамболийски Aleksandar Stamboliyski DOB обл. Добрич DOB12 Генерал Тошево DOB12-00 BG3 BG33 BG332 3 8 2 50 - 99 вкл. 2004 35
00374 с. Самуилово Samuilovo DOB обл. Добрич DOB15 Добрич-селска DOB15-01 BG3 BG33 BG332 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 36
00388 с. Алиговска Aligovska SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 8 1000 и повече 2006 37
00391 с. Алино Alino SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-01 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2004 38
00401 с. Алтимир Altimir VRC обл. Враца VRC08 Бяла Слатина VRC08-01 BG3 BG31 BG313 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 39
00415 гр. Алфатар Alfatar SLS обл. Силистра SLS01 Алфатар SLS01-00 BG3 BG32 BG325 1 4 3 100 - 199 вкл. 2004 40