A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
03280 с. Бела Рада Bela Rada VID обл. Видин VID09 Видин VID09-03 BG3 BG31 BG311 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 201
03294 с. Беласица Belasitsa BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-02 BG4 BG41 BG413 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 202
03304 с. Белащица Belashtitsa PDV обл. Пловдив PDV26 Родопи PDV26-01 BG4 BG42 BG421 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 203
03318 с. Белгун Belgun DOB обл. Добрич DOB17 Каварна DOB17-01 BG3 BG33 BG332 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 204
03321 с. Белев дол Belev dol SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 205
03335 с. Белевехчево Belevehchevo BLG обл. Благоевград BLG40 Сандански BLG40-00 BG4 BG41 BG413 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 206
03349 с. Белеврен Belevren BGS обл. Бургас BGS06 Средец BGS06-00 BG3 BG34 BG341 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 207
03366 гр. Белене Belene PVN обл. Плевен PVN03 Белене PVN03-00 BG3 BG31 BG314 1 3 1 0 - 49 вкл. 2007 208
03373 с. Беленци Belentsi LOV обл. Ловеч LOV19 Луковит LOV19-02 BG3 BG31 BG315 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 209
03383 с. Бели брег Beli breg MON обл. Монтана MON04 Бойчиновци MON04-00 BG3 BG31 BG312 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 210
03397 с. Бели брод Beli brod MON обл. Монтана MON04 Бойчиновци MON04-11 BG3 BG31 BG312 3 7 2 50 - 99 вкл. 2007 211
03407 с. Бели бряг Beli bryag SZR обл. Стара Загора SZR27 Раднево SZR27-00 BG3 BG34 BG344 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 212
03410 с. Бели вир Beli vir KRZ обл. Кърджали KRZ35 Черноочене KRZ35-02 BG4 BG42 BG425 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 213
03424 с. Бели дол Beli dol HKV обл. Хасково HKV11 Ивайловград HKV11-00 BG4 BG42 BG422 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 214
03438 с. Бели извор Beli izvor VRC обл. Враца VRC10 Враца VRC10-02 BG3 BG31 BG313 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 215
03441 с. Бели Искър Beli Iskar SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-02 BG4 BG41 BG412 3 6 8 1000 и повече 2007 216
03455 с. Белила Belila BGS обл. Бургас BGS06 Средец BGS06-00 BG3 BG34 BG341 3 8 2 50 - 99 вкл. 2007 217
03469 с. Белимел Belimel MON обл. Монтана MON36 Чипровци MON36-10 BG3 BG31 BG312 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 218
03472 с. Белинци Belintsi RAZ обл. Разград RAZ14 Исперих RAZ14-01 BG3 BG32 BG324 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 219
03486 с. Бели Осъм Beli Osam LOV обл. Ловеч LOV34 Троян LOV34-03 BG3 BG31 BG315 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 220