A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
02172 с. Бадино Badino KNL обл. Кюстендил KNL05 Бобошево KNL05-00 BG4 BG41 BG415 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 101
02191 с. Баевци Baevtsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 102
02207 с. Баевци Baevtsi GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 103
02213 с. Баждари Bazhdari VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 104
02227 с. Байкал Baykal PVN обл. Плевен PVN10 Долна Митрополия PVN10-01 BG3 BG31 BG314 3 6 1 0 - 49 вкл. 2004 105
02230 с. Байкалско Baykalsko PER обл. Перник PER36 Радомир PER36-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 106
02244 с. Байково Baykovo SHU обл. Шумен SHU11 Хитрино SHU11-01 BG3 BG33 BG333 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 107
02258 с. Байлово Baylovo SFO обл. София SFO10 Горна Малина SFO10-02 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2004 108
02261 с. Бакалите Bakalite KRZ обл. Кърджали KRZ35 Черноочене KRZ35-23 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 109
02289 с. Бакьово Bakyovo SFO обл. София SFO43 Своге SFO43-00 BG4 BG41 BG412 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 110
02292 с. Балабаново Balabanovo KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-02 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 111
02302 с. Балабанско Balabansko LOV обл. Ловеч LOV34 Троян LOV34-00 BG3 BG31 BG315 3 7 6 500 - 699 вкл. 2004 112
02333 с. Балалея Balaleya GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 113
02347 с. Баланите Balanite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 114
02350 с. Баланово Balanovo KNL обл. Кюстендил KNL48 Дупница KNL48-01 BG4 BG41 BG415 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 115
02364 с. Балван Balvan VTR обл. Велико Търново VTR04 Велико Търново VTR04-02 BG3 BG32 BG321 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 116
02378 с. Балванците Balvantsite GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 117
02381 с. Балдево Baldevo BLG обл. Благоевград BLG13 Гърмен BLG13-01 BG4 BG41 BG413 3 7 6 500 - 699 вкл. 2004 118
02395 с. Балей Baley VID обл. Видин VID06 Брегово VID06-01 BG3 BG31 BG311 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 119
02405 с. Балик Balik DOB обл. Добрич DOB27 Тервел DOB27-02 BG3 BG33 BG332 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 120