A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
03054 с. Беброво Bebrovo VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-01 BG3 BG32 BG321 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 181
03068 с. Беглеж Beglezh PVN обл. Плевен PVN24 Плевен PVN24-01 BG3 BG31 BG314 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 182
03085 с. Бегово Begovo PDV обл. Пловдив PDV12 Калояново PDV12-01 BG4 BG42 BG421 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 183
03099 с. Бегуновци Begunovtsi PER обл. Перник PER08 Брезник PER08-00 BG4 BG41 BG414 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 184
03109 с. Бегунци Beguntsi PDV обл. Пловдив PDV13 Карлово PDV13-02 BG4 BG42 BG421 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 185
03112 с. Беден Beden SML обл. Смолян SML09 Девин SML09-01 BG4 BG42 BG424 3 7 8 1000 и повече 2007 186
03126 с. Беджене Bedzhene SHU обл. Шумен SHU22 Нови пазар SHU22-00 BG3 BG33 BG333 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 187
03143 с. Бежаново Bezhanovo LOV обл. Ловеч LOV19 Луковит LOV19-01 BG3 BG31 BG315 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 188
03157 с. Бежаново Bezhanovo DOB обл. Добрич DOB12 Генерал Тошево DOB12-00 BG3 BG33 BG332 3 8 2 50 - 99 вкл. 2007 189
03174 с. Безводица Bezvoditsa DOB обл. Добрич DOB03 Балчик DOB03-01 BG3 BG33 BG332 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 190
03188 с. Безводно Bezvodno KRZ обл. Кърджали KRZ35 Черноочене KRZ35-00 BG4 BG42 BG425 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 191
03191 с. Безден Bezden SFO обл. София SFO26 Костинброд SFO26-01 BG4 BG41 BG412 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 192
03201 с. Безденица Bezdenitsa MON обл. Монтана MON29 Монтана MON29-22 BG3 BG31 BG312 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 193
03215 с. Безмер Bezmer DOB обл. Добрич DOB27 Тервел DOB27-03 BG3 BG33 BG332 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 194
03229 с. Безмер Bezmer JAM обл. Ямбол JAM25 Тунджа JAM25-02 BG3 BG34 BG343 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 195
03232 с. Бейковци Beykovtsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 196
03246 с. Бекриите Bekriite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 197
03258 с. Каменец Kamenets KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-00 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 198
03263 с. Бела Bela VID обл. Видин VID16 Димово VID16-00 BG3 BG31 BG311 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 199
03277 с. Беланица Belanitsa PER обл. Перник PER36 Радомир PER36-00 BG4 BG41 BG414 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 200