A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
00655 с. Арнаутито Arnautito SZR обл. Стара Загора SZR31 Стара Загора SZR31-01 BG3 BG34 BG344 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 61
00669 с. Арпаджик Arpadzhik SML обл. Смолян SML16 Мадан SML16-00 BG4 BG42 BG424 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 62
00672 с. Арчар Archar VID обл. Видин VID16 Димово VID16-01 BG3 BG31 BG311 3 5 2 50 - 99 вкл. 2004 63
00697 с. Асен Asen SZR обл. Стара Загора SZR24 Павел баня SZR24-02 BG3 BG34 BG344 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 64
00702 гр. Асеновград Asenovgrad PDV обл. Пловдив PDV01 Асеновград PDV01-00 BG4 BG42 BG421 1 2 4 200 - 299 вкл. 2004 65
00713 с. Асеновец Asenovets SLV обл. Сливен SLV16 Нова Загора SLV16-01 BG3 BG34 BG342 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 66
00730 с. Асеново Asenovo VTR обл. Велико Търново VTR31 Стражица VTR31-01 BG3 BG32 BG321 3 6 3 100 - 199 вкл. 2004 67
00744 с. Асеново Asenovo PVN обл. Плевен PVN21 Никопол PVN21-16 BG3 BG31 BG314 3 7 2 50 - 99 вкл. 2004 68
00758 с. Асеново Asenovo JAM обл. Ямбол JAM25 Тунджа JAM25-00 BG3 BG34 BG343 3 8 3 100 - 199 вкл. 2004 69
00761 с. Асеновци Asenovtsi PVN обл. Плевен PVN16 Левски PVN16-01 BG3 BG31 BG314 3 5 2 50 - 99 вкл. 2004 70
00775 с. Аспарухово Asparuhovo BGS обл. Бургас BGS09 Карнобат BGS09-01 BG3 BG34 BG341 3 7 2 50 - 99 вкл. 2004 71
00789 с. Аспарухово Asparuhovo VAR обл. Варна VAR16 Дългопол VAR16-02 BG3 BG33 BG331 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 72
00792 с. Аспарухово Asparuhovo MON обл. Монтана MON26 Медковец MON26-01 BG3 BG31 BG312 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 73
00802 с. Аспарухово Asparuhovo PVN обл. Плевен PVN16 Левски PVN16-02 BG3 BG31 BG314 3 6 2 50 - 99 вкл. 2004 74
00816 с. Атолово Atolovo JAM обл. Ямбол JAM22 Стралджа JAM22-02 BG3 BG34 BG343 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 75
00828 с. Ауста Austa KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-30 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2004 76
00833 гр. Ахелой Aheloy BGS обл. Бургас BGS17 Поморие BGS17-02 BG3 BG34 BG341 1 4 1 0 - 49 вкл. 2004 77
00847 с. Ахматово Ahmatovo PDV обл. Пловдив PDV28 Садово PDV28-12 BG4 BG42 BG421 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 78
00850 с. Гълъбово Galabovo SML обл. Смолян SML02 Баните SML02-01 BG4 BG42 BG424 3 6 7 700 - 999 вкл. 2004 79
00864 с. Ахрянско Ahryansko KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-01 BG4 BG42 BG425 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 80