Премини към основното съдържание

Застрахователни предприятия


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатели Код на Евростат 2020
Общо застраховане Живото-
застраховане
Брой предприятия - брой 11 110 34 14
Заети лица - брой 16 110 5 357 1 045
Оборот - хил. лв 12 110 2 501 433 515 353
Брутни възникнали искове - хил. лв. 32 130 1 241 306 218 657
Произведена продукция - хил.лв. 12 120 1 406 998 276 769
Покупки на стоки и услуги – хил. лв. 13 110 1 004 401 127 265
Добавена стойност по факторни цени – хил. лв. 12 150 402 597 149 504
30.06.2022