Светът на статистиката

Победителите в международен фотоконкурс с поздравителни адреси от председателя на НСИ

директорът на ТСБ - Ямбол - г-жа Калина Казанджиева, чете поздравителните адреси

директорът на ТСБ – Ямбол – г-жа Калина Казанджиева, чете поздравителните адреси

На 24.01.2014 г. беше проведено тържествено мероприятие в СОУ „Свети Климент Охридски”- гр. Ямбол, на което директорът на ТСБ – Ямбол г-жа Калина Казанджиева връчи от името на председателя на НСИ д-р Ренета Инджова поздравителни адреси до директора на училището – г-н Гено Стайков, до ръководителя на клуб „Аз, фотографът” – г-н Митко Момчев, до 10-годишните ученици – Гочо Кушев – класиран на второ място в Европа, и Атанас Проданов – с почетна награда, в посветения на Международната година на статистиката фотоконкурс на тема „Как статистиката повишава благосъстоянието на хората във Вашата страна или в нашето глобално общество”. Гости на мероприятието бяха г-н Стойко Стойков, началник на отдел в Регионалния инспекторат по образованието – гр. Ямбол, всички учители от СОУ „Свети Климент Охридски”- гр. Ямбол, служители на ТСБ – Ямбол, ученици и медии.

г-жа Калина Казанджиева връчва поздравителните адреси

г-жа Калина Казанджиева връчва поздравителните адреси

Директорът г-н Стайков благодари за поздравителния адрес и сподели, че класирането на двама ученици от училището сред призовите места в Европа е повод за самочувствие и гордост за СОУ „Свети Климент Охридски”- гр. Ямбол.

Г-н Момчев и неговите ученици също споделиха своята радост и получиха аплодисментите на  всички присъстващи.

Класирането на двамата ученици от гр. Ямбол допринесе за достойното представяне на България в закриването на Международната година на статистиката – факт, с който всички се гордеем и им благодарим!

ръководителят на клуб „Аз, фотографът” - г-н Митко Момчев, с Гочо Кушев и Атанас Тодоров

ръководителят на клуб „Аз, фотографът” – г-н Митко Момчев, с Гочо Кушев и Атанас Тодоров

Екипът на ТСБ – Ямбол засне видеоматериал на тема „Наблюдение на домакинските бюджети”

Проектът е посветен на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и е  осъществен в партньорство с три домакинства, които участват в статистическото наблюдение на територията на област Ямбол и са дали предварително съгласието си да бъдат заснети.

Основна цел на ТСБ – Ямбол е да запознае обществеността с нови аспекти от производството и разпространението на статистическата информация и да го направи по достъпен начин.

Темата на видеоматериала „Наблюдение на домакинските бюджети” не е избрана случайно. Въз основа на провежданото ежемесечно репрезентативно изследване се получават научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението на домакинствата, т.е. то обхваща теми, близки до битието на хората. В отделните епизоди се акцентира върху различни моменти от работата на анкетьорите, необходимостта от предоставяне на достоверни данни и запознаване с начините за опазване на тяхната поверителност. За статистиците е от изключителна важност лицата и домакинствата, избрани да участват в провежданите наблюдения, да не отказват съдействие, а да бъдат по-съпричастни и отзивчиви, с което ще се повиши и качеството на статистическата информация.

В този смисъл стремежите на авторите съответстват на една от основните цели на Международната година на статистиката, а именно: повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществото и обществения живот.

Видеоматериалът е заснет с любителска камера от непрофесионалисти.

Две 10-годишни българчета на призовите места за Европа в международния фотоконкурс Statistics 2013

136 ученици от цял свят са взели участие в обявения фотоконкурс, вдъхновени от темата „Как статистиката повишава благосъстоянието на хората във Вашата страна или в нашето глобално общество?”.

Участниците са били групирани по континенти и за всеки континент са класирани на първо (с награда 350 щатски долара), второ (с награда 200 щатски долара) и трето място (с награда 150 щатски долара), като са били присъдени и почетни награди. Най-много са били участниците от Азия – 70, следват участниците от Северна Америка – 40, а най-малко са били те от Южна Америка – само 1. Журито е било изключително затруднено в избора си. Поради малкия брой изяви или липсата на квалифицирана снимка от Южна Америка и Африка няма отличени.

За континента Европа са класирани на:

 • Първо място: Василия Харпали, Гърция
 • Второ място: Гочо Ганчев Кушев, Ямбол, България
 • Трето място: Исус Грегорио де Гувейа Рибейро, Португалия.

Почетните награди са за Андре Фрейтас Гарсес, Атанас Боянов Проданов и Костис Харпалис.

Сред победителите за континента Европа са класирани две българчета. Това са 10-годишните Гочо Ганчев Кушев с второ място и Атанас Боянов Проданов с почетна награда. И двамата са ученици в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол, и участват в кръжок за фотолюбители към училището под ръководството на г-н Митко Момчев.

Снимките, които са представили, впечатляват с проявените статистическа проницателност и фотографски умения.

Гочо Ганчев Кушев е насочил обектива си към темата за статистиката, която помага на правителствата за решаване на проблемите и нуждите на 37-те милиона души в Европа с увреждания и зачитането на човешките права.

Класирането на двете българчета от Ямбол допринесе за достойното представяне на България в закриването на Международната година на статистиката – факт, с който всички се гордеем и им благодарим!

Гочо Ганчев Кушев - ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Гочо Ганчев Кушев – ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Атанас Боянов Проданов - ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Атанас Боянов Проданов – ученик в СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол

Gocho Kushev - In Europe there are 37 million people with disabilities. In Bulgaria they are 158 thousand. The Government tries to do its best, but they are still mostly excluded from society. Let us not remain impartial to their problems and needs and respect their human rights.

Gocho Kushev – In Europe there are 37 million people with disabilities. In Bulgaria they are 158 thousand. The Government tries to do its best, but they are still mostly excluded from society. Let us not remain impartial to their problems and needs and respect their human rights.

Atanas Prodanov - Nearly half of Bulgaria’s people live under threat of poverty and social exclusion. It makes me very sad to see them like this. Why must there be so much grief around the world?

Atanas Prodanov – Nearly half of Bulgaria’s people live under threat of poverty and social exclusion. It makes me very sad to see them like this. Why must there be so much grief around the world?

ТСБ – Шумен проведе проучване „Познаваме ли институциите на България?”

В края на февруари 2013 г. ТСБ – Шумен и омбудсманът на община Шумен г-н Иван Капралов обявиха своя съвместна инициатива, посветена на  Международната година на статистиката – анонимното  проучване „Познаваме ли институциите на България?“. Идеята беше  да се установи доколко анкетираните са  запознати с организацията на държавната власт у нас и в частност с дейността на българската статистика и институцията обществен посредник.

На 16 декември 2013 г. на  съвместна пресконференция с регионалните медии  г-жа Настева и г-н Капралов  обявиха резултатите от инициативата, която оцениха като успешна.

Представители на регионалните медии

Представители на регионалните медии

През изминалите  девет месеца анкетата беше попълнена от общо 1 122 лица – граждани,  представители на учебни заведения,  институции от изпълнителната и местната власт, медии и търговски дружества. Сред тях бяха и  671 ученици и студенти. Участието им  допринесе за изпълнение на една от целите на  глобалната статистическа инициатива, свързана с  повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществения живот особено сред младите хора.

Анкетната карта, чрез която проучихме мнението на шуменци, се състои от три раздела:  А. Държавна власт,  Б. Статистика и В. Омбудсман.

Данните от първия раздел  сочат  висок дял на анкетираните, посочили България като парламентарна република – 91.0%. При учащите този дял е  по-висок – 91.2%. Системата на държавната власт, включваща законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентската институция, е  позната в по-малка степен.  На въпрос, допускащ повече от един правилен отговор, двете верни опции са избрали  съответно  57.0  и 50.1% от попълнилите анкетната карта.

С  йерархията при официалните лица съгласно българския държавен протокол  са запознати 64.6% от участниците в проучването (60.7% от учащите).

Според резултатите от втория раздел дейността на НСИ има широк обществен резонанс в община Шумен. Близо 81%  от  анкетираните правилно са посочили института  като държавната агенция, осъществяваща статистическата дейност в държавата. При младите хора този дял е по-нисък – 76.3%. Името на председателя на НСИ –  г-жа Ренета Инджова, е познато на 74.2% от лицата, попълнили въпросника (60.0% от учащите).

Правилен  отговор  за Евростат като институцията на ЕС, осигуряваща статистическата информация, дават 56.8% от анкетираните (51.3% от учащите).

Изследването потвърждава значимостта на медиите в общуването между статистиката и обществото. На въпрос, допускащ повече от един отговор, за източниците на статистическата информация, която анкетираните са чували, чели и ползвали, близо 62% от лицата сочат националните медии (68.1% от учащите), следвани с 43.9% от регионалните медии (49.3% от учащите)  и с 38.0% от сайта на НСИ (32.2% от учащите). На четвърто място се нареждат публикациите на ТСБ – Шумен, а на пето – учебниците.

Думата „статистика“ се свързва, вкл. и от учащите,  на първо място, с  данните за инфлацията, доходите и разходите на населението, на второ – с проведеното през 2011 г. Преброяване на населението и жилищния фонд, и на трето – с числата  за заетостта и безработицата. Според анкетата   поднасянето на  данните  по разбираем начин, придружено от  обяснения за  тяхното значение и отражението им върху живота на обществото, води до повишаване на интереса към статистиката  и до по-активното използване на статистическата информация като ориентир в съвременните процеси и при планиране на поведението на хората. Изнасянето на  сравнителни числа  за държавите – членки на ЕС, също  допринася за полезността на статистическата информация.

Дейността на институцията обществен посредник е позната на  над 70%  от анкетираните (63.9% от учащите), които правилно посочват, че омбудсманът съдейства за спазването на правата и законовите интереси на гражданите пред органите на държавната власт и местното самоуправление.  Националният омбудсман е известен на 69.4% от  участниците в анкетата.

С начина на избиране на  общинския омбудсман (от общинския съвет) са запознати 55.2% от  лицата, попълнили анкетната карта (44.1% от учащите). Трима ученици предлагат  в бъдеще това да става чрез фейсбук. На въпрос, свързан с  независимостта на омбудсмана, разпоредена от закона, верните отговори са с по-нисък дял – 40.8% от общо анкетираните и 30.8% от учащите.

Проучването показва, че 46.4% от анкетираните са наясно със законовата възможност общинският обществен посредник да бъде сезиран от страна на гражданите само при техни  проблеми, свързани с община Шумен.  Въпреки че въпросът допуска само един отговор, общо 378 лица са  посочили повече отговори, като според тях   омбудсманът би могъл да се намеси при спорове с енергоразпределителните дружества, отказ от страна на  ТСБ – Шумен за предоставяне на статистическа информация, проблеми с работодателя, проблеми с образователната система и други.

Организаторите на проучването - г-жа Настева и г-н Капралов

Организаторите на проучването – г-жа Настева и г-н Капралов

В коментара си за  резултатите от регионалното изследване г-н Капралов посочи, че  2013 г.  е  обявена от Европейската комисия за Година на гражданите и проучването „Познаваме ли институциите на България?“, проведено именно сред гражданите от община Шумен,  е изключително навременно. Шуменският омбудсман намира проучването за изключително полезно и открива  в него основания за промяна в нормативната база, регламентираща дейността на общинските обществени посредници.

Изказвайки благодарността си към ТСБ – Шумен за идеята и обработката на анкетните карти, той подчерта, че  се доверява на  данните, произвеждани от НСИ, и вярва, че добрите управленски решения са информираните решения.

Участници в срещата

Информационна среща: ТСБ – Габрово гостува на Техническия университет

На 3 декември 2013 г. в Университетската библиотека на Техническия университет – Габрово, се проведе заключителната проява на ТСБ – Габрово, посветена на Международната година на статистиката.

В навечерието на студентския празник студенти от три специалности на Стопанския факултет – икономика на търговията, публична администрация и социални дейности, станаха съпричастни с професията и ежедневните задачи на статистиците.

Срещата беше открита от декана на Стопанския факултет на ТУ доц. д-р Ангелина Пенчева и от преподавателя по статистика и заместник-декан доц. д-р Даниела Димова.

Откриване на информационната среща в Конферентната зала на Университетската библиотека

Откриване на информационната среща

Участвалите в срещата студенти от Стопанския факултет на Техническия университет - Габрово

Участници в срещата

 

Участвалите в срещата студенти от Стопанския факултет на Техническия университет - Габрово

Участници в срещата

След представянето на екипа от експерти на Териториалното статистическо бюро в Габрово, директорът Георги Цветков представи дейността на Националния статистически институт като държавна институция със 133-годишна история, с ключова роля в Националната статистическа система и запозна студентите с нормативната уредба и отношенията с Евростат и Европейската статистическа система.

Директорът на ТСБ - Габрово - Георги Цветков

Директорът на ТСБ – Габрово – Георги Цветков

Особено интересни за студентите, изучаващи статистика, бяха представените последни данни за пазара на труда в област Габрово, както и методиката за събиране на информация от домакинства, фирми, организации и институции.

Пред аудиторията бяха демонстрирани възможностите на сайта на НСИ, в т.ч. най-новите възможности за получаване на актуална регионална информация и на условията, залегнали в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

В края на срещата студентите получиха награди – статистически издания, след дадени верни отговори на въпроси от импровизирана викторина на статистическа тематика. Младите хора с желание попълниха анкети и формуляри за обратна връзка. На 63% от отговорилите студенти се е налагало да ползват статистическа информация, като 51% от тях са получили тази информация при работа в интернет среда. Близо 43% бяха чували вече, че 2013 г. е обявена за Международна година на статистиката. Общата удовлетвореност от срещата студентите оцениха по следния начин: напълно удовлетворени и удовлетворени са 99% от участвалите.

Награждаване на участници във викторината

Награждаване на участници във викторината

Както през цялата 2013 г. и на тази информационна среща ТСБ – Габрово организира малка изложба от статистически издания на НСИ и стари документи, съхранени за поколенията в Териториалното статистическо бюро.

Дискусия по повод изданията на НСИ

Дискусия по повод изданията на НСИ

ТСБ – Кърджали посрещна ученици от СОУ „Петко Рачов Славейков”

По повод на глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката” Териториално статистическо бюро – Кърджали, посрещна учениците от V „б” клас на СОУ „Петко Рачов Славейков” с класен ръководител Васил Визев.

Целта на срещата беше да предизвика у децата любопитство и интерес към статистиката и нейното практическо приложение.

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева разказа на учениците за възможностите на статистическата наука като средство за измерване и анализ във всички области на обществения живот. Запозна ги с възникването и развитието на българската държавна статистика, с ролята на НСИ за развитието на обществото, за значението на научно-обоснованата информация за вземането на адекватни управленски решения.

Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на статистическа информация. На учениците бяха показани статистически издания, тематичните раздели с данни от сайта на НСИ и дигиталната библиотека.

Акцент в презентацията беше поставен на професията статистик и подготовката за нея: къде и какво се учи, какви качества и способности са необходими, как и къде се прилага.

Главният експерт Марина Бейчева запозна учениците с характера и обхвата на работата в ТСБ – Кърджали Тя представи част от статистическите изследвания и методите на събиране и обработка на информацията.

За практическото приложение на новите технологии за обработка на информацията петокласниците научиха на работните места на специалистите от ТСБ, които им показаха функционирането на автоматизираните онлайн системи „Демография“, „Икономическа и бизнес статистика“ и „Краткосрочна бизнес статистика“.

Срещата приключи празнично с връчването на паметна грамота за събитието, подаръци и торта.

Директорът на ТСБ - Кърджали Мария Желева

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева

участници в срещата

Участници в срещата

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Празнична торта

Празнична торта

паметна грамота за събитието

Връчване на паметна грамота за събитието

ТСБ – Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

На 22 ноември 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Силистра, се проведе среща с ученици и преподаватели от ПГСУА „Атанас Буров“ – Силистра. Тя беше организирана по повод отбелязването в целия свят на 2013 г. за Международна година на статистиката и като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младите хора към статистиката като наука и практическо приложение.

На срещата учениците и техните преподаватели бяха запознати с основните моменти в работата на Териториалното статистическо бюро – Силистра, и значението му в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийно презентиране С. Малчева – директор на ТСБ – Силистра, направи кратка ретроспекция на статистическата институция в България, създаването и развитието на статистиката като наука и практическото й приложение. Учениците бяха запознати и с основните цели и предизвикателства, залегнали в приетата Стратегия за развитие на НСС на Република България, 2013 – 2017 година.

ТСБ - Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“

Участници в срещата

Експерти от ТСБ – Силистра запознаха учениците с най-мащабните и значими изследвания, с все по-широкото използване на новите информационни технологии при производството на статистическата информация, с трудностите при събирането на данни от физическите лица и необходимите качества, които трябва да притежават работещите в ТСБ – Силистра.

Особено голямо внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и възможностите за получаване на разнообразна статистическа информация. Специален интерес предизвика информацията на регионално ниво, в частност за област Силистра.

По време на срещата беше демонстрирана работата с Калкулатора за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и полученият индекс, сравнен и анализиран с този на национално ниво.

Особен интерес предизвика презентираната обобщена характеристика на средностатистическия силистренец. Изнесените статистически данни за областта подтикнаха участниците към дискусия.

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

В края на срещата на бъдещите икономисти и техните преподаватели бяха подарени рекламни материали на НСИ и бяха отправени пожелания за възможна кариера в сферата на статистическата практика и за провеждане на нови срещи.

Участници в срещата

Участници в срещата

Статистиката в ежедневието

През ноември 2013 г. ТСБ – Търговище съвместно с абитуриенти и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов” проведе среща под наслов „Статистиката в ежедневието” от поредицата инициативи, посветени на Международната година на статистиката.

След откриването на срещата беше представен видеоклип за възникването и значението на статистиката, спечелил първа награда в Международния конкурс за изработване на статистически видеоматериал, посветен на Международната година на статистиката.

Директорът на ТСБ – Търговище г-жа Юлияна Митева приветства гостите и участниците в срещата и говори за целите на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и за международното признание на статистическата наука във всички сфери на обществения живот.

Експерти от ТСБ запознаха гостите със статистически изследвания, които намират най-широко приложение в ежедневието на хората, едно от които е наблюдението  „Доходи, разходи и потребление на домакинствата”. Представен беше дневникът на домакинствата, в който се вписват  разходите, и беше разяснена необходимостта от получената информация.

Във връзка с представената информация за разходите на домакинствата, беше демонстриран Калкулаторът за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и беше направен  сравнителен анализ между индекса на инфлацията на  домакинството и  националната инфлация.

Експерт от сектор  „Потребителски цени” допълни и разясни  значението, целта и метода на събиране и обработка на информацията за изчисляване на ИПЦ и ХИПЦ, като подчерта разликата между двата индекса и информира аудиторията за използването на новите електронни устройства – таблети, в наблюдението на потребителските цени.

По време на срещата беше показан видеоматериал за приложението на статистиката във всички сфери на съвременния живот. Две  ученички показаха своите артистични способности и представиха своя интерпретация на статистическа тематика – как в ежедневието несъзнателно се прилага и използва статистиката. Представени  бяха и статистически публикации, брошури и дипляни, издавани от НСИ и ТСБ.

В края на срещата преподавателят по статистика в ПГИИ „Джон Атанасов” г-жа Елка Маркова благодари на участниците в инициативата, а директорът на ТСБ – Търговище пожела на бъдещите икономисти  да бъдат достойна смяна в утрешния ден на статистическата професия.

Приветствие на г-жа Юлияна Митева - директор на ТСБ - Търговище

Приветствие на г-жа Юлияна Митева – директор на ТСБ – Търговище

 

Г-н Боян Бончев - експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Г-н Боян Бончев – експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Откриване на срещата „Статистиката в ежедневието”

Откриване на срещата „Статистиката в ежедневието”

Сравнение с националната инфлация

Сравнение с националната инфлация

Участници в срещата - служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ „Джон Атанасов”

Участници в срещата – служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ „Джон Атанасов”

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ

Среща на експерти от ТСБ – Шумен и Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров“ под надслов „Сайтът на НСИ – прозорец към миналото и днешния ден”

Водещата тема на работната среща между експерти по информационно обслужване  от  ТСБ – Шумен  и  специалисти от Регионалната библиотека „Стилян Чилингиров”  в гр. Шумен беше сайтът на НСИ. Инициативата, проведена през първата седмица на ноември,  е част от събитията, организирани от шуменските статистици по повод Международната  година на статистиката.

Гости на ТСБ – Шумен бяха г-жа  Ирина Колева – главен библиотекар, и г-жа Калина Николова – библиотекар, които работят  в една от  47-те големи библиотеки в страната, разполагащи  с  над 200 хиляди броя библиотечен фонд. По информация на  г-жа Добрева – директор на Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров”, книжните издания, аудио-визуалните и електронните документи,  които  са налични за  ползване при тях, са  над 785 хиляди, а посетителите през първите десет месеца на настоящата  година са над 26 хиляди.

Регионалната библиотека предлага и различни електронни услуги – факт, който провокира идеята на ТСБ – Шумен за мотото на съвместната среща. В ролята на гид, който „разходи“ шуменските библиотекари из сайта на НСИ, влезе г-жа Антония Стефанова – старши експерт  в ТСБ – Шумен.

Г-жа Антония Стефанова представя сайта на НСИ

Г-жа Антония Стефанова представя сайта на НСИ

Г-жа Стефанова представи подробно всяка рубрика. Гостите се убедиха, че  днешният ден на България и дейността на българската статистика са подробно представени на сайта на института. Проявиха  интерес към рубриката „Регионална статистика“, данните за населението, културата, туризма и бизнес наблюденията. Вниманието им беше привлечено и от Калкулатора за изчисляване на личната инфлация. Г-жа Колева и г-жа Николова  си обещаха да се възползват от неговите възможности за анализ на семейния бюджет.

Специално внимание беше отделено на статистическите продукти и услуги, предоставяни от НСИ, на възможността заявленията за тях да бъдат изтеглени онлайн и на правилника, регламентиращ  тази дейност.

Г-жа Вера Жечева – старши експерт в ТСБ – Шумен,  говори за   дигиталната библиотека – статистическият прозорец към миналото на страната и област Шумен. Чрез информационно-търсещата система тя демонстрира онлайн  достъпа до дигиталната база данни, съхраняваща архивни  документи от XIX век  до наши дни.

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Миналото на нашия регион оживя от страниците на публикацията, издадена преди 122 години от Статистическото бюро на България – „Движение на населението в Българското княжество през 1888 година“, в която се вижда, че през 1888 г. в Окржгъ Шумненский, околия Шумненска, населението е било  43  332 души, от които са били грамотни 10 041, или 23.2%.  Данните по показателя „население по женитбено отношение“ за населението над 15 години сочат, че неоженените са 5 475, оженените са 18 459 и едва 62 лица са напустнати (разведени), което е 0.14% от цялото население на тогавашната Шумненска околия. За сравнение, данните от последното преброяване на населението, проведено през 2011 г., сочат, че в област Шумен разведените лица са 5.3% от  общия брой на населението.

През 1888 г.  днешното най-малко село в област Шумен – Беджене, с население от  11 души, е наброявало 381 души. Почти непроменен е броят на населението в  гр. Плиска  който преди век се е наричал с. Абоба. И тогава, и днес населението е в границите на 900 – 950 лица.

Специалистите по библиотечно дело, посетили ТСБ – Шумен, оцениха по достойнство труда на поколения статистици, който оживява за потомците чрез дигиталната библиотека на НСИ. Те бяха запознати и с възможностите за извършването на справки за имената на селищата в България и промените в тях чрез Информационната система „Национален регистър на населените места“, достъпна за ползване на сайта на НСИ.

Нашите гости изразиха благодарността си за организираната работна среща, посветена на Международната година на статистиката. Те споделиха, че нееднократно посетители на библиотеката са търсили информация и услуги, които са в обсега на статистическата дейност. Във връзка с това получената информация за богатството от данни, налични на сайта на НСИ, ще им бъде  полезна в тяхната практическа работа.

Инициативата завърши с попълването на анкетни карти от  г-жа Колева и г-жа Николова.

Гостите на ТСБ - Шумен попълват анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ и институцията обществен посредник

Гостите на ТСБ – Шумен попълват анкетната карта
„Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ
и институцията обществен посредник