Светът на статистиката

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

По повод Международна година на статистиката на 18 март 2013 г. в Териториално статистическо бюро  – Велико Търново се проведе среща с ученици от 12–ти клас на Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново. В срещата взеха участие трима преподаватели от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”  и четирима студенти от специалността „ Публична администрация”.

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Срещата се провежда като част от инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

Пред учениците и техните преподаватели експертите от ТСБ – Велико Търново представиха процеса на производство и разпространение на статистическата информация. Те презентираха съвременните методи, използвани при събирането и обработването на статистическата информация, както и работата с внедрените информационни системи.

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика на среща в ТСБ-Велико Търново

Преподавателите от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”  споделиха своя опит в областта на статистиката, а студентите – своята мотивация да учат в Стопанския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, който през 2013 г. чества своя 50-годишен юбилей.

На учениците беше предоставена възможност да попълнят анонимна анкетна карта за проучване степента  на тяхната запознатост с дейността на българската статистика и начините, по които те могат да получат актуалната статистическа информация.