Светът на статистиката

Териториалното статистическо бюро – Смолян, посрещна ученици от ПГИ „Карл Маркс”

 На 19 юни 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Смолян, се проведе среща с ученици и преподаватели от Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс” – Смолян.

Участници в срещата

Участници в срещата

На срещата учениците се запознаха с процеса на събиране, произвеждане и разпространение на статистическата информация, с основните моменти в работата на Териториалното статистическо бюро и мястото му в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийна презентация г-н Николай Славов – директор на ТСБ – Смолян, запозна гостите с визията и целите на НСИ, неговата структура и организация. Беше разяснен подробно процесът на производство на статистическата информация и използването на информационни и комуникационни технологии в този процес. От своя страна, началниците на отдели представиха накратко ръководените от тях звена.

Участници в срещата

Участници в срещата

Специално внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и на възможностите й за получаване на статистическа информация.

Учениците разгледаха изложбата на стара техника, използвана в миналото в ТСБ – Смолян, и стари издания със статистическа информация, датиращи от 1942 г. насам. След това, разделени на групи, се запознаха с работата на служителите на работните им места.

Участници в срещата

Участници в срещата

Тази среща е част от инициативите на териториалните статистически бюра за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младежката аудитория, посветени на Международната година на статистиката и 133-ата годишнина от създаването на българската държавна статистика.Работно място на служител

Бъдещите икономисти споделиха, че срещата е била много полезна и е събудила техния интерес както към практическото приложение на статистическата информация, така и към статистиката като наука.Работна среща

Преподавателите от ПГИ „К. Маркс” изявиха желание следващата учебна година да се организира провеждане на часове по практика в ТСБ – Смолян.