Светът на статистиката

Статистическо участие в Областна конференция на тема: „Образованието в България през новия програмен период”

На 31 май 2013 година, в хотел Диана палас, град Ямбол се проведе Областна конференция на тема: „Образованието в България през новия програмен период”. Организатор бе Областен информационен център – Ямбол, партньор на Териториално статистическо бюро – Ямбол в честванията на Международната година на статистиката – 2013. На конференцията присъстваха началника на Регионален инспекторат по образованието, инж. Татяна Петрова, директори на училища, експерти по образованието към общините, представители на неправителствени организации, медии.

Директорът на Териториално статистическо бюро – Ямбол, Калина Казанджиева акцентира на участието си като част от мероприятията, посветени на Международната година на статистиката – 2013. В началото на конференцията тя представи пред аудиторията анализ на образованието в област Ямбол през 2012/2013 учебна година.

Гост – лекторите от Министерство на образованието и науката, Николов и Станиславов запознаха присъстващите с темите: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” и „Научени уроци и споделяне на добри практики в сферата на образованието, реализирани със средства от фондовете на ЕС или най-често срещаните грешки при разработване на проектни предложения”.

Бяха направени позитивни коментари за добре структурирания и поддържан сайт на НСИ и за необходимостта официалните статистически данни да служат за задължителна обосновка при бъдещите проектни предложения.