Светът на статистиката

Писмен конкурс за млади статистици

Краен срок: 30 май 2014 г.

СписаниетоSignificance” и секцията за млади статистици към Кралското статистическо общество отново организират писмен конкурс за млади статистици. Този път и наградите са по-големи!

Поканата за участие е отправена към всички млади статистици, които се реализират като такива през първите 10 години от тяхната професионална кариера, като изпратят статия, която да бъде подходяща за списание Significance”. Те ще бъдат публикувани в списанието, каквато е практиката на конкурса до момента.

Тази година за първи път, тримата финалисти ще бъдат поканени да участват лично в организираната от Кралското статистическо общество конференция през 2014 г. в Шефилд., където ще представят своята работа на специална сесия, по време на която ще бъде оповестен крайният победител в конкурса.

Съдържанието на статиите може да варира между 1 800 и 3000 думи и може да включва графики, таблици и снимки. Техният стил трябва да бъде ясен и лесен за четене. Крайните препратки не са задължителни, но следва да бъдат ограничени до три или четири най-много.

Всеки е добре дошъл да участва в конкурса. Единственото изискване е кандидатът да е студент или да има под 10 години трудов стаж като статистик. Темата на статията може да бъде свързана с работата, която кандидатът върши, или би могла да представя работата на другите. Само статиите на английски език ще се считат за валидни.

Аудиторията на списанието Significance” не знае или малко знае за статистиката. Целта е да бъде показано, как статистиката се отнася за всички видове решения, които имат значение.

Ръкописите трябва да са оригинални и да не са в процес на разглеждане за публикуване на друго място. Всички статии ще бъдат оценявани от комисия.

Тримата финалисти ще спечелят регистрация за еднодневно участие на Конференцията на Кралския статистически общество 2014 , която ще се проведе в Шефилд ( пътните и дневните разходи за участието не се покриват ) . Статията ще бъде публикувана в списанието, както и на интернет страницата.

Статиите да бъдат изпратени  във Word file или като PDF файл до [email protected]. не по-късно от 30 май 2014 г.

Обявата на конкурса може да бъде намерена на:

http://www.significancemagazine.org/details/webexclusive/5837241/Young-Statisticians-Writing-Competition-write-with-Significance.html

Категория: Конкурси