Светът на статистиката

Екипът на ТСБ – Ямбол засне видеоматериал на тема „Наблюдение на домакинските бюджети”

Проектът е посветен на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и е  осъществен в партньорство с три домакинства, които участват в статистическото наблюдение на територията на област Ямбол и са дали предварително съгласието си да бъдат заснети.

Основна цел на ТСБ – Ямбол е да запознае обществеността с нови аспекти от производството и разпространението на статистическата информация и да го направи по достъпен начин.

Темата на видеоматериала „Наблюдение на домакинските бюджети” не е избрана случайно. Въз основа на провежданото ежемесечно репрезентативно изследване се получават научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението на домакинствата, т.е. то обхваща теми, близки до битието на хората. В отделните епизоди се акцентира върху различни моменти от работата на анкетьорите, необходимостта от предоставяне на достоверни данни и запознаване с начините за опазване на тяхната поверителност. За статистиците е от изключителна важност лицата и домакинствата, избрани да участват в провежданите наблюдения, да не отказват съдействие, а да бъдат по-съпричастни и отзивчиви, с което ще се повиши и качеството на статистическата информация.

В този смисъл стремежите на авторите съответстват на една от основните цели на Международната година на статистиката, а именно: повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички аспекти на обществото и обществения живот.

Видеоматериалът е заснет с любителска камера от непрофесионалисти.