A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
00429 с. Алцек Altsek DOB обл. Добрич DOB15 Добрич-селска DOB15-02 BG3 BG33 BG332 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 41
00432 с. Ангеларий Angelariy DOB обл. Добрич DOB27 Тервел DOB27-01 BG3 BG33 BG332 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 42
00446 с. Ангел войвода Angel voyvoda HKV обл. Хасково HKV19 Минерални бани HKV19-01 BG4 BG42 BG422 3 6 5 300 - 499 вкл. 2004 43
00456 с. Ангелов Angelov GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2006 44
00480 с. Анево Anevo PDV обл. Пловдив PDV43 Сопот PDV43-01 BG4 BG42 BG421 3 5 5 300 - 499 вкл. 2004 45
00494 с. Антимово Antimovo SLS обл. Силистра SLS34 Тутракан SLS34-00 BG3 BG32 BG325 3 8 3 100 - 199 вкл. 2004 46
00504 с. Антон Anton SFO обл. София SFO54 Антон SFO54-00 BG4 BG41 BG412 3 5 7 700 - 999 вкл. 2004 47
00518 гр. Антоново Antonovo TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 1 4 5 300 - 499 вкл. 2004 48
00521 с. Аплаци Aplatsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 49
00549 с. Априлово Aprilovo SFO обл. София SFO10 Горна Малина SFO10-01 BG4 BG41 BG412 3 5 6 500 - 699 вкл. 2004 50
00552 с. Априлово Aprilovo SZR обл. Стара Загора SZR07 Гълъбово SZR07-01 BG3 BG34 BG344 3 7 3 100 - 199 вкл. 2004 51
00566 с. Априлово Aprilovo TGV обл. Търговище TGV24 Попово TGV24-01 BG3 BG33 BG334 3 7 4 200 - 299 вкл. 2004 52
00571 с. Априлци Apriltsi PAZ обл. Пазарджик PAZ19 Пазарджик PAZ19-02 BG4 BG42 BG423 3 6 4 200 - 299 вкл. 2004 53
00583 с. Арбанаси Arbanasi VTR обл. Велико Търново VTR04 Велико Търново VTR04-01 BG3 BG32 BG321 3 4 5 300 - 499 вкл. 2004 54
00597 с. Арда Arda SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-01 BG4 BG42 BG424 3 6 8 1000 и повече 2004 55
00607 гр. Ардино Ardino KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-00 BG4 BG42 BG425 1 3 6 500 - 699 вкл. 2004 56
00610 с. Арзан Arzan PER обл. Перник PER08 Брезник PER08-00 BG4 BG41 BG414 3 8 7 700 - 999 вкл. 2004 57
00624 с. Арковна Arkovna VAR обл. Варна VAR16 Дългопол VAR16-00 BG3 BG33 BG331 3 8 2 50 - 99 вкл. 2004 58
00638 с. Армените Armenite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2004 59
00641 с. Армянковци Armyankovtsi GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2004 60