A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
87179 с. Яврово Yavrovo PDV обл. Пловдив PDV42 Куклен PDV42-00 BG4 BG42 BG421 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 5201
87182 с. Яворово Yavorovo SZR обл. Стара Загора SZR31 Стара Загора SZR31-50 BG3 BG34 BG344 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5202
87206 с. Ягнило Yagnilo VAR обл. Варна VAR08 Ветрино VAR08-09 BG3 BG33 BG331 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5203
87212 с. Ягода Yagoda SZR обл. Стара Загора SZR22 Мъглиж SZR22-19 BG3 BG34 BG344 3 5 5 300 - 499 вкл. 2007 5204
87223 с. Ягодина Yagodina SML обл. Смолян SML05 Борино SML05-05 BG4 BG42 BG424 3 6 8 1000 и повече 2007 5205
87237 с. Ягодово Yagodovo MON обл. Монтана MON02 Берковица MON02-16 BG3 BG31 BG312 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5206
87240 с. Ягодово Yagodovo PDV обл. Пловдив PDV26 Родопи PDV26-33 BG4 BG42 BG421 3 4 3 100 - 199 вкл. 2007 5207
87254 с. Яздач Yazdach SZR обл. Стара Загора SZR36 Чирпан SZR36-18 BG3 BG34 BG344 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5208
87271 с. Язовец Yazovets TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5209
87285 с. Яким Груево Yakim Gruevo RAZ обл. Разград RAZ14 Исперих RAZ14-22 BG3 BG32 BG324 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5210
87299 с. Якимово Yakimovo MON обл. Монтана MON38 Якимово MON38-00 BG3 BG31 BG312 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 5211
87309 с. Яковица Yakovitsa KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-00 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5212
87312 с. Яково Yakovo BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-00 BG4 BG41 BG413 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 5213
87326 с. Яковци Yakovtsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5214
87338 гр. Якоруда Yakoruda BLG обл. Благоевград BLG53 Якоруда BLG53-00 BG4 BG41 BG413 1 4 7 700 - 999 вкл. 2007 5215
87343 с. Ялботина Yalbotina SFO обл. София SFO16 Драгоман SFO16-00 BG4 BG41 BG412 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5216
87360 с. Ялово Yalovo VTR обл. Велико Търново VTR04 Велико Търново VTR04-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5217
87374 гр. Ямбол Yambol JAM обл. Ямбол JAM26 Ямбол JAM26-00 BG3 BG34 BG343 1 1 3 100 - 199 вкл. 2007 5218
87388 с. Ямино Yamino KRZ обл. Кърджали KRZ08 Джебел KRZ08-38 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5219
87391 с. Ямна Yamna SFO обл. София SFO18 Етрополе SFO18-08 BG4 BG41 BG412 3 7 6 500 - 699 вкл. 2007 5220