A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
81709 с. Чуковец Chukovets PER обл. Перник PER36 Радомир PER36-00 BG4 BG41 BG414 3 7 6 500 - 699 вкл. 2007 5101
81712 с. Чуковец Chukovets SLS обл. Силистра SLS01 Алфатар SLS01-06 BG3 BG32 BG325 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5102
81726 с. Чуково Chukovo GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 5103
81734 с. Чуково Chukovo KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-26 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5104
81743 с. Стражец Strazhets KRZ обл. Кърджали KRZ15 Крумовград KRZ15-00 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5105
81757 с. Чупрене Chuprene VID обл. Видин VID37 Чупрене VID37-00 BG3 BG31 BG311 3 5 5 300 - 499 вкл. 2007 5106
81760 с. Чурек Churek SFO обл. София SFO17 Елин Пелин SFO17-17 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5107
81774 с. Чурен Churen PDV обл. Пловдив PDV26 Родопи PDV26-00 BG4 BG42 BG421 3 8 8 1000 и повече 2007 5108
81788 с. Чурилово Churilovo BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-00 BG4 BG41 BG413 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 5109
81791 с. Чуричени Churicheni BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-44 BG4 BG41 BG413 3 7 6 500 - 699 вкл. 2007 5110
81801 с. Чурка Churka SML обл. Смолян SML16 Мадан SML16-32 BG4 BG42 BG424 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5111
81815 с. Чуруково Churukovo SML обл. Смолян SML09 Девин SML09-00 BG4 BG42 BG424 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 5112
81829 с. Чучулига Chuchuliga HKV обл. Хасково HKV11 Ивайловград HKV11-00 BG4 BG42 BG422 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5113
81832 с. Чучулигово Chuchuligovo BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-45 BG4 BG41 BG413 3 7 2 50 - 99 вкл. 2007 5114
81850 с. Черна Места Cherna Mesta BLG обл. Благоевград BLG53 Якоруда BLG53-06 BG4 BG41 BG413 3 6 7 700 - 999 вкл. 2007 5115
81863 с. Чолакова Cholakova PAZ обл. Пазарджик PAZ08 Велинград PAZ08-17 BG4 BG42 BG423 3 7 8 1000 и повече 2007 5116
81904 с. Чарково Charkovo GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-27 BG3 BG32 BG322 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5117
81918 с. Червена локва Chervena lokva GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5118
81921 с. Червена скала Chervena skala KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-32 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5119
81935 с. Черешка Chereshka KRZ обл. Кърджали KRZ08 Джебел KRZ08-37 BG4 BG42 BG425 3 8 7 700 - 999 вкл. 2007 5120