A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
81493 с. Чичево Chichevo KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-43 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5081
81503 с. Чичил Chichil VID обл. Видин VID22 Кула VID22-00 BG3 BG31 BG311 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 5082
81517 с. Чобанка Chobanka KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-43 BG4 BG42 BG425 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5083
81520 с. Чокманово Chokmanovo SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-00 BG4 BG42 BG424 3 8 8 1000 и повече 2007 5084
81534 с. Чокоба Chokoba SLV обл. Сливен SLV20 Сливен SLV20-44 BG3 BG34 BG342 3 6 3 100 - 199 вкл. 2007 5085
81548 с. Чомаково Chomakovo KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-00 BG4 BG42 BG425 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5086
81551 с. Чомаковци Chomakovtsi PVN обл. Плевен PVN37 Червен бряг PVN37-13 BG3 BG31 BG314 3 5 2 50 - 99 вкл. 2007 5087
81565 с. Чорбаджийско Chorbadzhiysko KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-44 BG4 BG42 BG425 3 5 5 300 - 499 вкл. 2007 5088
81579 с. Чорул Chorul SFO обл. София SFO16 Драгоман SFO16-00 BG4 BG41 BG412 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5089
81582 с. Чубра Chubra BGS обл. Бургас BGS23 Сунгурларе BGS23-24 BG3 BG34 BG341 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 5090
81596 с. Чубрика Chubrika KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-28 BG4 BG42 BG425 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5091
81606 с. Чудинци Chudintsi KNL обл. Кюстендил KNL29 Кюстендил KNL29-00 BG4 BG41 BG415 3 8 8 1000 и повече 2007 5092
81619 с. Чудомир Chudomir RAZ обл. Разград RAZ17 Лозница RAZ17-27 BG3 BG32 BG324 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5093
81623 с. Чуйпетлово Chuypetlovo PER обл. Перник PER32 Перник PER32-00 BG4 BG41 BG414 3 8 8 1000 и повече 2007 5094
81637 с. Тодорчета Todorcheta GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5095
81640 с. Чукарка Chukarka BGS обл. Бургас BGS01 Айтос BGS01-16 BG3 BG34 BG341 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 5096
81654 с. Чукарово Chukarovo HKV обл. Хасково HKV32 Тополовград HKV32-00 BG4 BG42 BG422 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 5097
81668 с. Чуката Chukata VTR обл. Велико Търново VTR14 Златарица VTR14-00 BG3 BG32 BG321 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5098
81685 с. Чукилите Chukilite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5099
81699 с. Чуковезер Chukovezer SFO обл. София SFO16 Драгоман SFO16-00 BG4 BG41 BG412 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5100