A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
83239 с. Шипот Shipot VID обл. Видин VID16 Димово VID16-00 BG3 BG31 BG311 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 5141
83243 с. Шипочане Shipochane SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-00 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5142
83257 с. Шипочано Shipochano KNL обл. Кюстендил KNL29 Кюстендил KNL29-00 BG4 BG41 BG415 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5143
83260 с. Шипчените Shipchenite GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5144
83274 с. Широка лъка Shiroka laka SML обл. Смолян SML31 Смолян SML31-41 BG4 BG42 BG424 3 5 8 1000 и повече 2007 5145
83288 с. Широка поляна Shiroka polyana HKV обл. Хасково HKV34 Хасково HKV34-35 BG4 BG42 BG422 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5146
83291 с. Широки дол Shiroki dol SFO обл. София SFO39 Самоков SFO39-24 BG4 BG41 BG412 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 5147
83301 с. Широково Shirokovo RSE обл. Русе RSE08 Две могили RSE08-00 BG3 BG32 BG323 3 8 3 100 - 199 вкл. 2007 5148
83315 с. Широко поле Shiroko pole KRZ обл. Кърджали KRZ16 Кърджали KRZ16-41 BG4 BG42 BG425 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 5149
83329 с. Шишенци Shishentsi VID обл. Видин VID03 Бойница VID03-00 BG3 BG31 BG311 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 5150
83332 с. Шишковица Shishkovitsa TGV обл. Търговище TGV02 Антоново TGV02-00 BG3 BG33 BG334 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5151
83354 с. Шишковци Shishkovtsi KNL обл. Кюстендил KNL29 Кюстендил KNL29-46 BG4 BG41 BG415 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 5152
83363 с. Цар Шишманово Tsar Shishmanovo VID обл. Видин VID25 Макреш VID25-00 BG3 BG31 BG311 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 5153
83377 с. Шишманово Shishmanovo HKV обл. Хасково HKV33 Харманли HKV33-23 BG4 BG42 BG422 3 6 3 100 - 199 вкл. 2007 5154
83380 с. Шишманци Shishmantsi PDV обл. Пловдив PDV25 Раковски PDV25-06 BG4 BG42 BG421 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 5155
83394 с. Шияково Shiyakovo PVN обл. Плевен PVN08 Гулянци PVN08-12 BG3 BG31 BG314 3 7 1 0 - 49 вкл. 2007 5156
83404 с. Шкорпиловци Shkorpilovtsi VAR обл. Варна VAR13 Долни чифлик VAR13-15 BG3 BG33 BG331 3 5 1 0 - 49 вкл. 2007 5157
83418 с. Шодековци Shodekovtsi VTR обл. Велико Търново VTR04 Велико Търново VTR04-00 BG3 BG32 BG321 3 8 5 300 - 499 вкл. 2007 5158
83421 с. Алендарова Alendarova PAZ обл. Пазарджик PAZ08 Велинград PAZ08-19 BG4 BG42 BG423 3 7 8 1000 и повече 2007 5159
83435 с. Шопите Shopite GAB обл. Габрово GAB29 Севлиево GAB29-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5160