A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
86060 с. Юнаци Yunatsi KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-00 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5181
86074 с. Юнаците Yunatsite PAZ обл. Пазарджик PAZ19 Пазарджик PAZ19-31 BG4 BG42 BG423 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 5182
86088 с. Юнец Yunets VAR обл. Варна VAR13 Долни чифлик VAR13-00 BG3 BG33 BG331 3 8 2 50 - 99 вкл. 2007 5183
86091 с. Юпер Yuper RAZ обл. Разград RAZ16 Кубрат RAZ16-16 BG3 BG32 BG324 3 6 2 50 - 99 вкл. 2007 5184
86101 с. Юруково Yurukovo BLG обл. Благоевград BLG53 Якоруда BLG53-07 BG4 BG41 BG413 3 5 8 1000 и повече 2007 5185
86115 с. Юндола Yundola PAZ обл. Пазарджик PAZ08 Велинград PAZ08-18 BG4 BG42 BG423 3 6 7 700 - 999 вкл. 2007 5186
87014 гр. Ябланица Yablanitsa LOV обл. Ловеч LOV38 Ябланица LOV38-00 BG3 BG31 BG315 1 4 6 500 - 699 вкл. 2007 5187
87028 с. Ябланица Yablanitsa SFO обл. София SFO43 Своге SFO43-00 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5188
87031 с. Ябланово Yablanovo SLV обл. Сливен SLV11 Котел SLV11-21 BG3 BG34 BG342 3 5 5 300 - 499 вкл. 2007 5189
87059 с. Ябълковец Yabalkovets KRZ обл. Кърджали KRZ02 Ардино KRZ02-30 BG4 BG42 BG425 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5190
87062 с. Ябълково Yabalkovo KNL обл. Кюстендил KNL29 Кюстендил KNL29-47 BG4 BG41 BG415 3 5 7 700 - 999 вкл. 2007 5191
87076 с. Ябълково Yabalkovo HKV обл. Хасково HKV09 Димитровград HKV09-26 BG4 BG42 BG422 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 5192
87081 с. Ябълковци Yabalkovtsi GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5193
87093 с. Ябълчево Yabalchevo BGS обл. Бургас BGS18 Руен BGS18-37 BG3 BG34 BG341 3 5 4 200 - 299 вкл. 2007 5194
87103 с. Ябълчени Yabalcheni KRZ обл. Кърджали KRZ35 Черноочене KRZ35-37 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5195
87117 с. Явор Yavor GAB обл. Габрово GAB35 Трявна GAB35-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5196
87120 с. Яворец Yavorets GAB обл. Габрово GAB05 Габрово GAB05-28 BG3 BG32 BG322 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 5197
87134 с. Яворница Yavornitsa BLG обл. Благоевград BLG33 Петрич BLG33-46 BG4 BG41 BG413 3 6 6 500 - 699 вкл. 2007 5198
87148 с. Яворовец Yavorovets SZR обл. Стара Загора SZR22 Мъглиж SZR22-00 BG3 BG34 BG344 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5199
87165 с. Яворово Yavorovo KRZ обл. Кърджали KRZ35 Черноочене KRZ35-22 BG4 BG42 BG425 3 7 6 500 - 699 вкл. 2007 5200