A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

ЕКАТТЕ Вид Име на населено място Транслитерация Код на областта Име на областта Код на общината Име на общината Кметство NUTS1 NUTS2 NUTS3 Код на типа Код на категорията Надморска височина Надморска височина стойност Код на документа Пореден номер
83449 с. Шопци Shoptsi KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-45 BG4 BG42 BG425 3 6 5 300 - 499 вкл. 2007 5161
83452 с. Шубеци Shubetsi VTR обл. Велико Търново VTR13 Елена VTR13-00 BG3 BG32 BG321 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5162
83466 с. Шума Shuma SFO обл. София SFO09 Годеч SFO09-08 BG4 BG41 BG412 3 7 7 700 - 999 вкл. 2007 5163
83497 с. Шумата Shumata GAB обл. Габрово GAB29 Севлиево GAB29-32 BG3 BG32 BG322 3 6 5 300 - 499 вкл. 2007 5164
83510 гр. Шумен Shumen SHU обл. Шумен SHU30 Шумен SHU30-00 BG3 BG33 BG333 1 1 4 200 - 299 вкл. 2007 5165
83524 с. Шуменци Shumentsi SLS обл. Силистра SLS34 Тутракан SLS34-13 BG3 BG32 BG325 3 6 3 100 - 199 вкл. 2007 5166
83538 с. Шумнатица Shumnatitsa KRZ обл. Кърджали KRZ14 Кирково KRZ14-46 BG4 BG42 BG425 3 6 5 300 - 499 вкл. 2007 5167
83555 с. Шушня Shushnya GAB обл. Габрово GAB12 Дряново GAB12-00 BG3 BG32 BG322 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5168
83586 с. Шемшево Shemshevo VTR обл. Велико Търново VTR04 Велико Търново VTR04-35 BG3 BG32 BG321 3 6 3 100 - 199 вкл. 2007 5169
84019 с. Щерна Shterna KRZ обл. Кърджали KRZ08 Джебел KRZ08-22 BG4 BG42 BG425 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5170
84022 с. Щипско Shtipsko VAR обл. Варна VAR09 Вълчи дол VAR09-00 BG3 BG33 BG331 3 7 3 100 - 199 вкл. 2007 5171
84036 с. Щит Shtit HKV обл. Хасково HKV28 Свиленград HKV28-00 BG4 BG42 BG422 3 8 4 200 - 299 вкл. 2007 5172
84049 с. Щръклево Shtraklevo RSE обл. Русе RSE13 Иваново RSE13-10 BG3 BG32 BG323 3 5 3 100 - 199 вкл. 2007 5173
84067 с. Щърково Shtarkovo PAZ обл. Пазарджик PAZ14 Лесичово PAZ14-06 BG4 BG42 BG423 3 7 4 200 - 299 вкл. 2007 5174
85010 с. Ъглен Aglen LOV обл. Ловеч LOV19 Луковит LOV19-11 BG3 BG31 BG315 3 6 3 100 - 199 вкл. 2007 5175
86012 с. Югово Yugovo PDV обл. Пловдив PDV15 Лъки PDV15-00 BG4 BG42 BG421 3 8 6 500 - 699 вкл. 2007 5176
86026 с. Юделник Yudelnik RSE обл. Русе RSE33 Сливо поле RSE33-10 BG3 BG32 BG323 3 6 2 50 - 99 вкл. 2007 5177
86030 с. Върхари Varhari KRZ обл. Кърджали KRZ21 Момчилград KRZ21-27 BG4 BG42 BG425 3 7 5 300 - 499 вкл. 2007 5178
86043 с. Юлиево Yulievo SZR обл. Стара Загора SZR22 Мъглиж SZR22-18 BG3 BG34 BG344 3 6 4 200 - 299 вкл. 2007 5179
86057 с. Юнак Yunak VAR обл. Варна VAR01 Аврен VAR01-00 BG3 BG33 BG331 3 7 1 0 - 49 вкл. 2007 5180