Премини към основното съдържание

Публикации

Престъпления и осъдени лица 2021

вторник, 6 декември 2022 - 13:58

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2021 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Околна среда 2020

четвъртък, 3 ноември 2022 - 11:00

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2020 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2020 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2016 - 2020 година.
 
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Вода
• Подземни запаси
• Защитени територии и обекти
• Материални потоци
• Отпадъци 
• Шум

Каталог на статистическите издания 2023

петък, 30 септември 2022 - 12:39

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че излязоха от печат Каталозите на статистическите издания на български и английски език. Каталозите съдържат информация за публикациите, които НСИ ще издаде през следващата година, с техните видове, цени и срокове за излизане от печат.

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021

петък, 23 септември 2022 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2010 - 2021 година

четвъртък, 18 август 2022 - 14:45
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2010 - 2021 година.

Заетост и безработица - годишни данни 2021

четвъртък, 18 август 2022 - 14:20
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2021.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Бюджети на домакинствата в Република България 2021

четвъртък, 18 август 2022 - 13:45
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2021.

Статистически справочник 2022 (на английски език)

сряда, 10 август 2022 - 11:00
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2022 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2017 - 2021 година.

България 2022

понеделник, 4 юли 2022 - 17:20

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2022. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.