Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1910 година

Публикувано на: 23.01.2024 - 16:40

Дигиталното копие на втория статистически годишник на Царство България е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието се отнася за 1910 г. и излиза от печат през 1911 г., като информацията е публикувана на български и на френски език.

Годишникът съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското царство, както и метеорологични данни, за които са използвани годишните публикации на Централната метеорологическа станция в София.

За сведенията по демографската статистика са използвани публикациите „Общи резултати от преброяване на населението в България“ през 1880, 1884, 1887, 1892, 1900, 1905 и предварителните резултати от преброяването, проведено на 31 декември 1910 година. Статистиката за изселванията и преселванията в държавата са предоставени от Министерството на вътрешните работи.

Информация за военните набори е публикувана за периода 1898 до 1907 година.

Рубриката „Стопански живот“ съдържа данни за земеделието, скотовъдството и горите. Използвана е информация от публикациите „Земеделческа статистика на България“ и „Общи резултати от преброяването на добитъка, домашните птици и др. на 31 декември 1905 година“.

Индустрията е представена с предварителните резултати от проведената анкета на насърчаваните от държавата индустриални заведения през 1909 година.

Пазарните цени на домашните животни, по-важните предмети за живеене и надниците са публикувани за периода 1895 - 1909 година.

Данни за монетите и банкнотите са предоставени за годишника от БНБ, като е използван отчетът на националната банка за периода 1897 - 1910 година.

Управителните съвети на акционерните банки и дружества предоставят данни за годишника, а за състоянието на кооперациите е използвана информация от Българската земеделска банка.

Годишникът съдържа данни за железопътни линии, шосета и водни пътища. Данните са взети от годишната публикация „Статистика на българските държавни железници и пристанища“ за периода 1894 до 1909 година.

В рубриката „Стопански живот“ е публикувана информация и за пощите, телеграфите и съобщенията.

„Политически и културен живот“ е рубрика, която се състои от информация в областта на държавните, окръжните и общинските финанси. Налични са данни за законодателните избори (от X до XIV Обикновено народно събрание), както и данни за управлението, войската и образованието.

„Книжнина и художество“ е раздел, който съдържа данни за Софийската и Пловдивската народни библиотеки.

Годишникът предоставя информация в областта на медицината, правосъдието и други.

Изданието завършва с рубрика „Кратки статистически сведения за чуждите държави“.