Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1923 - 1924 година

Публикувано на: 12.02.2024 - 15:00

Статистическият годишник на Българското Царство за 1923 - 1924 г. излиза от печат през 1925 година. Информацията в изданието, което се състои от 696 страници, е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.