Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1925 година

Публикувано на: 15.02.2024 - 14:10

През 1926 година излиза от печат седемнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство. Публикацията се състои от 550 страници и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.