Премини към основното съдържание

Публикации

Статистически годишник 1925 година

четвъртък, 15 февруари 2024 - 14:10

През 1926 година излиза от печат седемнадесетото издание на Статистическия годишник на Българското Царство. Публикацията се състои от 550 страници и е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Каталог на статистическите издания 2024

четвъртък, 15 февруари 2024 - 11:12

Националният статистически институт информира всички потребители на статистическа информация, че са публикувани Каталозите на статистическите издания за 2024 г. на български и английски език. Те съдържат информация за публикациите, които ще излязат през настоящата година, с техните видове, цени и срокове на издаване. Количествата на печатните издания са силно ограничени.

Статистически годишник 1923 - 1924 година

понеделник, 12 февруари 2024 - 15:00

Статистическият годишник на Българското Царство за 1923 - 1924 г. излиза от печат през 1925 година. Информацията в изданието, което се състои от 696 страници, е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е достъпно в уеб пространството.

Статистически годишник 1913 - 1922 година

сряда, 7 февруари 2024 - 15:05

Поредният статистически годишник е сборен том (от V до XIV издание) и излиза след десетгодишно прекъсване поради Първата световна война в периода 1915 - 1918 година. Военните действия и последиците от тях са крайно неблагоприятни за българската статистика и едва през 1924 г. става възможно публикуването на статистическия годишник на Българското Царство. Информацията в изданието е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните четири статистически годишника. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат на български и френски език и е достъпно в уеб пространството.

Статистически годишник 1912 година

понеделник, 5 февруари 2024 - 15:00

Потребителите на статистическа информация имат възможността да разгледат онлайн четвъртия годишник на Българското Царство за 1912 година. Изданието е в пълнотекстов формат, на български и френски език, и е публикувано през 1915 година.

Информацията е структурирана в 21 раздела. Традиционно първият раздел съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското Царство, реки, езера, планини, разпределение по географски области и други.

Статистически годишник 1911 година

вторник, 30 януари 2024 - 10:00

Третият статистически годишник на Царство България е дигитализиран и е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието е двуезично - на български и на френски език и се отнася за 1911 година. Изданието е публикувано през 1914 година.

Статистически годишник 1910 година

вторник, 23 януари 2024 - 16:40

Дигиталното копие на втория статистически годишник на Царство България е достъпен за потребителите на статистическа информация онлайн в пълнотекстов формат. Изданието се отнася за 1910 г. и излиза от печат през 1911 г., като информацията е публикувана на български и на френски език.

Годишникът съдържа данни за географското положение, граници и повърхнина на Българското царство, както и метеорологични данни, за които са използвани годишните публикации на Централната метеорологическа станция в София.

Здравеопазване 2023

четвъртък, 18 януари 2024 - 11:00

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация „Здравеопазване 2023“ (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Статистически годишник 1909 година

сряда, 10 януари 2024 - 12:00

Първият Статистически годишник с данни за 1908 година  се състои от 525 страници. Данните в него са разпределени в 16 раздела - Територия и население, Стопански живот, Пътища и съоръжения, Законодателни избори, Управление, Войска, Книжнина и художество, Медицина, Образование, Правосъдие, Произшествия и други.  Статистическият годишник   е двуезичен -  на български и френски език.

Сканираното копие е в текстов формат.