Премини към основното съдържание

Публикации

Статистически годишник 1964 година

четвъртък, 16 май 2024 - 15:30

Дигиталното копие на Статистически годишник на Народна република България с данни за 1964 година е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XVIII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1963 година

понеделник, 13 май 2024 - 14:35

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1963 година излиза от печат през 1964 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1962 година

четвъртък, 9 май 2024 - 14:10

През 1963 г. излиза от печат Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1962 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1961 година

вторник, 7 май 2024 - 15:10

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1961 г. излиза от печат през 1962 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1960 година

четвъртък, 2 май 2024 - 13:00

През 1961 г. излиза от печат Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1960. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1959 година

понеделник, 29 април 2024 - 15:30

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1959 г.  излиза от печат през 1960 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения.

Статистически годишник 1958 година

четвъртък, 25 април 2024 - 14:00

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1958 г. излиза от печат през 1959 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIII раздела на принципа на предходните статистически годишници. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване.

Статистически годишник 1956 година

понеделник, 22 април 2024 - 11:30

Съкратеното издание на Статистически годишник на Народна република България с данни за 1956 г. излиза от печат през 1957 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XIX раздела на принципа на предходните статистически годишници. Първият раздел на годишника съдържа информация за общественото и държавното устройство на България. Изданието съдържа и международен преглед по страни с три раздела предоставящи данни за територия и население, промишлено производство и селско стопанство.

Статистически годишник 1946 - 1947 година

четвъртък, 18 април 2024 - 14:00

През 1949 г. излиза от печат сборният том на Статистическия годишник с данни за периода 1946 - 1947 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани таблици за движението на населението, земеделието и скотовъдство, индустрията, цените, както и данни за международен преглед по страни.

Това е последната публикация, която е на български и на френски език, и се състои от 370 страници.

Статистически годишник 1942 - 1945 година

понеделник, 15 април 2024 - 17:15

През 1947 излиза от печат Статистическият годишник с данни за периода 1942 - 1945 година. Изданието е сборен том поради затрудненията, породени от Втората световна война. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници. Не са публикувани данни за международен преглед по страни.

Статистическият годишник се състои от 490 страници и е на български и френски език.