Премини към основното съдържание

Публикации

Списание „Статистика“, бр. 2/2022

сряда, 22 юни 2022 - 12:10

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2022 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

Статистически годишник 2021

четвъртък, 2 юни 2022 - 11:30
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 89-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2015 - 2020 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Списание „Статистика“, бр. 1/2022

четвъртък, 7 април 2022 - 11:40

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2022 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Развитие на статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

Районите, областите и общините в Република България 2020

петък, 18 март 2022 - 14:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2020.

Енергийни баланси 2020

четвъртък, 17 март 2022 - 10:15

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2020“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2014 - 2020 година. В изданието са включени данни за:

• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;

Здравеопазване 2021

сряда, 19 януари 2022 - 15:50
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2021 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Каталог на статистическите издания 2022

вторник, 9 ноември 2021 - 15:32

В Каталога е представена подробна информация за печатните и електронните публикации на НСИ, които предстои да бъдат издадени през 2022 година. Информацията е структурирана в три теми - „Общи статистически издания“, „Население и социални статистики“ и „Икономика“. За всяка публикация се посочват заглавие, периодичност, международен идентификационен код, вид на изданието - печатно или електронно, цена и срок на издаване, с кратко описание на съдържанието.

Списание „Статистика“, бр. 4/2021

понеделник, 8 ноември 2021 - 16:10

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 4 за 2021 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Развитие на статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализи
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Развитие на статистическата теория и практика са включени статиите: